Nastavitve piškotkov
CEOCOR: Evropski in strokovni strokovnjaki s področja katodne zaščite in korozije maja v Sloveniji
OGLASNO SPOROČILO

CEOCOR: Evropski in strokovni strokovnjaki s področja katodne zaščite in korozije maja v Sloveniji

Datum: 09. maj 2016

Avtor: Leopold Lovšin, Plinovodi & CEOCOR

Kategorija: Komentarji

Tema: Zemeljski plin , Nove tehnologije

Organizacija CEOCOR že 60 let združuje strokovnjake s področja katodne zaščite in korozije kovin v stiku z vodo. Začetek sega v leto 1956, ko so se strokovnjaki iz različnih energetskih podjetij povezali, da bi si izmenjali izkušnje in znanja s področja katodne zaščite ter korozije kovinskih objektov in materialov. Vsako od omenjenih področij je razdeljeno na več podskupin.

CEOCOR NASLOVNICA page 001 1Katodna zaščita je »aktiven« način zaščite jeklenih konstrukcij pred korozijo v zemljišču ali vodi. Temelji na načelu elektrokemičnega procesa, ki ga je znanstveno dokazal Michael Faraday. Dopolnjuje pasivno zaščito železa in jekla, lahko pa tudi samostojno ščiti kovinske konstrukcije, ki se jih ne da zaščititi s premazi. Nezaščitene kovine v trenutku, ko pridejo v stik z vodo, začnejo korodirati. Obseg in intenziteta korozije sta odvisna od vrste kovine, lastnosti vode in specifičnosti same izvedbe vodovodnega sistema.

Organizacija CEOCOR je postala mednarodna, znanstvena, nepridobitna organizacija leta 1981. Sedaj združuje več kot sto strokovnjakov. Ti prihajajo iz različnih raziskovalnih institucij, združenj s področja vode in plina (DVGW, OVGW, swerea-KIMAB …) in energetskih podjetij. Organizacija je živa in njeni člani aktivno sodelujejo v mednarodnih in evropskih standardizacijskih delovnih odborih (ISO in IEC) ter se povezujejo z drugimi združenji za korozijo in antikorozijsko katodno zaščito, kot sta ameriški NACE in evropski EFC. Vsako leto organizira letno konferenco. Na konferenci se predstavi med 30 in 40 prispevkov, ki so plod raziskovalne dejavnosti in aktivnosti v praksi. Delovne skupine se sestajajo dvakrat letno, kjer se v konstruktivnem in odprtem dialogu razpravlja o aktualnih temah s področja korozije in katodne zaščite.

Konferenca CEOCOR se odvija vsako leto v drugi državi. Letošnja bo potekala v Ljubljani v Grand hotelu Union pod pokroviteljstvom družbe PLINOVODI. Družba PLINOVODI je predstavnik Slovenije v tem združenju. Poleg dvodnevnega konferenčnega dogajanja bo potekala tudi tehnična razstava ponudnikov opreme in storitev s področja katodne zaščite in pasivne zaščite pred korozijo. Na konferenci bo predstavljenih 32 referatov. Obravnavanih tem bo več, največ prispevkov pa bo s področja korozije kovinskih materialov v stiku s pitno vodo in zaščite kovinskih cevovodov pred vplivi enosmernih elektrificiranih železniških prog.

Več informacij in prijave na: www.ceocor-slovenia.si.
Elektrificirane železniške proge povzročajo nastanek tako imenovanih blodečih tokov. Blodeči tokovi nastanejo pri povratnem toku železniške elektrovleke po tirnici. Povratni vodnik železniške vleke je tirnica, ki ne predstavlja izoliranega vodnika in je preko železniških pragov in vozne grede v stiku z zemljiščem. Tako je tirnica na več mestih ozemljena, kar povzroča odtekanje tokov proti viru, torej proti elektronapajalni postaji – ENP. Ker električne lokomotive v režimu zaviranja delujejo kot generator, se ti tokovi zaključujejo preko vseh stikališč v obeh smereh proti elektronapajalni postaji.

V pripravi je revizija standarda EN 50162, ki obravnava ukrepe za preprečitev nastanka korozije zaradi delovanja blodečih tokov. Blodeči tokovi povzročajo elektrokemično korozijo, ki povzroča korozijske poškodbe objektov, ki so v bližini elektrificirane železniške proge. Standard je potreben revizije v smislu določitve dodatnih kriterijev za preprečevanje škodljivih vplivov. Sistemi železniške elektrovleke se razlikujejo od države do države, zato je treba v standardu zajeti vse sisteme in poenotiti kriterije zaščite. Tako bodo predstavljeni prispevki različnih sistemskih operatorjev zemeljskega plina, ki bodo služili kot izhodišča za oblikovanje sistema zaščite. Na to temo bo izvedena tudi okrogla miza. Vodil jo bo priznani vodja švicarskega združenja za protikorozijsko zaščito dr. Markus Büchler.

Korozija kovin v stiku s pitno vodo povzroča migracijo neželenih in velikokrat nevarnih elementov, kot so svinec, arzen, kadmij in drugi v vodo. V lanskem letu je bila ustavljena priprava skupnega evropskega pristopa regulacije področja materialov v stiku s pitno vodo (Mandat M 136) in določeno s strani Evropske komisije, da to problematiko rešuje vsaka članica EU sama. Na pobudo Ministrstva za zdravje Republike Slovenije so na začetku letošnjega leta bila izdana Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, na podlagi katerih je možno certificiranje kovinskih, organskih in cementnih materialov ter kombiniranih materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo.

Na letošnji konferenci bo kar nekaj prispevkov, ki se ukvarjajo s to problematiko. Predstavljeni bodo prispevki tujih institucij, kot na primer DVGW, TZW in slovenskih, kot na primer Zavod za gradbeništvo, Biotehniška fakulteta, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Prispevki bodo pokazali različne pristope in reševanje tovrstne problematike. Vprašanja s tega področja so zelo aktualna, še posebej v povezavi z nastankom potrebnih standardov in priporočil.

Konferenca je priložnost za izmenjavo znanja in izkušenj iz širokega spektra problematike korozije, materialov in protikorozijske zaščite. Udeležencem konference bo na voljo zbornik referatov. Konferenca je tudi priložnost za navezavo stikov in možnost aktivnega sodelovanja v delovnih skupinah.

Leopold Lovšin, Plinovodi & CEOCORTa prispevek je na voljo tudi v angleškem jeziku.

OGLASNO SPOROČILO
 • Pon 22°C

 • Tor 24°C

 • Sre 25°C

 • Čet 20°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Zemeljski plin
 • Nafta in naftni derivati
 • OVE in URE
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • Start-up
 • En.vizija
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×