Nastavitve piškotkov
Fabio Pianesi, EIT Digital: Balkanska regija ima velik potencial
OGLASNO SPOROČILO

Fabio Pianesi, EIT Digital: Balkanska regija ima velik potencial

Datum: 23. december 2019

Avtor: Energetika.NET

Kategorija: Intervjuji

Tema: Nove tehnologije , Ekonomija , Start-up

»EIT Digital želi postati najboljša mogoča gonilna sila digitalne transformacije, in to ne samo tam, kjer ima fizična predstavništva. V sklopu programa ARISE Europe sodeluje tudi s pospeševalniki in univerzami v drugih delih Evrope, kjer lokalnim inovacijskim skupnostim pomaga rasti in jim z dostopom do svoje mreže nudi vrsto drugih koristi,« je zapisano na spletni strani organizacije EIT Digital. Kako uspešen je program in koliko zagonskim podjetjem ali posameznim podjetnikom je že pomagal? O tem smo za Energetiko.NET povprašali Fabia Pianesija, vodjo zunanjega sodelovanja in člana upravnega odbora EIT Digital, ki smo mu zastavili tudi nekaj drugih pomembnih vprašanj o EIT-jevem Venture programu, Akademiji EIT Digital ter ekosistemu start-upov v splošnem. EIT Digital je glavni partner dneva odprtih vrat 'Mingle & Jingle' ABC pospeševalnika, na katerem je ABC predstavil priložnosti za start-upe. Med njimi so bile tudi te, ki jih nudi EIT Digital.

Fabio Pianesi, EIT DigitalFabio Pianesi je leta 1980 z odliko zaključil študij psihologije na Univerzi v Rimu, leta 1986 pa na isti univerzi opravil še specializacijo iz računalništva. Sprva je delal kot klinični nevropsiholog, potem pa se je leta 1988 pridružil centru FBK-IRST, kjer je deloval kot vodja enote za kognitivne in komunikacijske tehnologije (2003–2008), vodja Laboratorija za računalniško zaznavanje centra FBK in Univerze v Trentu (2008–2011) ter vodja dejavnosti za podporo iz okolja pri samostojnem življenju (ang. ambient assisted living) pri FBK (2008–2011). Bil je predsednik sveta direktorjev odcepljenega podjetja CELCT, ki se posveča ocenjevanju jezikovnih in komunikacijskih tehnologij (njegova lastnika sta FBK in DFKI). Trenutno je namestnik direktorja za raziskave v ustanovi Trento RISE in vodja zunanjega sodelovanja v EIT Digital. V svoji karieri se je raziskovalno posvečal področjem, kot so obdelava naravnega jezika, formalno in računalniško jezikoslovje, interakcija med človekom in računalnikom ter večmodalna interakcija. V zadnjem času ga zanimajo predvsem informacijsko-komunikacijske tehnologije za samostojno življenje, analiza človeškega vedenja in beleženje življenja ter družbeno računalništvo. Fabio Pianesi predava kognitivno ergonomijo na Univerzi v Trentu.

Eno od poslanstev organizacije EIT Digital je pomagati »evropskim podjetnikom z dobrimi tehnološkimi poslovnimi idejami dokončati njihov najosnovnejši sprejemljivi produkt (MVP) in zagnati podjetje«, pri čemer jim je na voljo do 15.000 evrov in šesttedenski predpospeševalni program. Kako odprti so podjetniki za ta progam in kakšne izkušnje imate z njim? Se vam denimo zdi, da so morda nekoliko preveč zaščitniški do svojih idej, ali so jih pripravljeni deliti v zameno za take spodbude? Koliko podjetnikov in start-upov je že sodelovalo v EIT-jevem Venture programu in kateri so po vašem njegovi najpomembnejši rezultati?

EIT-jev Venture program je pomembna dejavnost, ki jo v balkanski regiji izvajamo v dveh različicah – z eno ciljamo Zahodni Balkan (v sodelovanju z ABC pospeševalnikom iz Ljubljane), z drugo pa Vzhodni Balkan (v sodelovanju s Found.ation iz Aten). Program je namenjen skupinam podjetnikov. Nudi jim denarne nagrade v višini do 15.000 evrov ter jim pomaga pri razvoju njihovega najosnovnejšega sprejemljivega produkta (MVP) in pri vzpostavitvi podjetja z intenzivno predpospeševalno fazo.

Med uspešnimi primeri velja omeniti Hotspoter in SOS, ki sta med izvedbo programa našla partnerja za pilotno izvedbo ali prvo stranko, ter Worig, ki je prejel že nadaljnjo investicijo. Najboljše ekipe so dobile tudi priložnost za povezovanje s poslovnimi partnerji in vlagatelji iz naše vseevropske mreže na letni konferenci EIT Digital v Bruslju.

Če se navežemo na prvo vprašanje, bi rekli, da so med podjetniki in start-upi denimo na Balkanu in tistimi v Španiji ali baltskih državah velike razlike? Je mogoče reči, v katerem sektorju ali celo v kateri državi so podjetniki in start-upi najbolj željni učenja in izobraževanja?

Talent in ustvarjalnost sta po Evropi enakomerno porazdeljena, se pa države razlikujejo po zrelosti ekosistemov svojih start-upov. Rast zagonskih podjetij je odvisna tudi od nacionalnih in regionalnih priložnosti za zagon podjetja in poslovanje, od dostopa do finančnih virov in od odprtosti gospodarskih družb za sodelovanje s start-upi. V zadnjih dveh letih smo analizirali ekosistema zagonskih podjetij v baltskih državah in JVE in v sodelovanju z našim partnerjem, pospeševalnikom Startup Wise Guys, objavili dve poročili o baltskem ekosistemu start-upov, z ABC pospeševalnikom pa dve poročili o ekosistemu start-upov v JVE. Glede na ugotovitve start-upom iz baltskih držav koristi pozornost, ki jo oblikovalci politik namenjajo digitalizaciji ter lajšanju postopka ustanavljanja podjetij, ter dobre povezave z bližnjimi tehnološko naprednimi državami. Poleg tega so zagonska podjetja v tej regiji že v začetku bolj nagnjena k internacionalizaciji. Na Balkanu je področje nekoliko bolj razdrobljeno, ekosistemi start-upov in zakonodaje so na različnih stopnjah razvoja, poleg tega pa zakonodaja ni povsod naklonjena ustanavljanju in spodbujanju start-upov. Kar zadeva sektorje, v baltskih državah prevladujeta finančna tehnologija in mobilnost, v balkanski regiji pa je veliko scale-upov (hitro rastočih podjetij s potencialom globalne rasti) za razvoj programske opreme. Na Balkanu smo zaznali velik potencial in odločeni smo, da ga z EIT-jevim Venture programom in pospeševalnikom pretvorimo v konkretne priložnosti.

Kako se torej odločite, v katerih državah boste delovali? V nedavni izvedbi vašega programa, ki je potekala v Sloveniji (VEČ), so sodelovali start-upi iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore.

Venture program je namenjen udeležencem iz vseh držav Balkana. Izbor poteka po odprtem in preglednem postopku, v katerem želimo izluščiti ekipe z najboljšo idejo, utemeljeno na tehnologiji prihodnosti ali t. i. deep tech, in z največjim potencialom za pretvorbo te ideje v dejanski posel.

Poglejmo še vaše dejavnosti na področju izobraževanja. Katero znanje podjetniki in start-upi najnujneje potrebujejo? Kakšne so vaše dosedanje izkušnje s tem?

Akademija EIT Digital nudi široko paleto kombiniranih izobraževalnih programov: devet magistrskih, en program za industrijski doktorat in nekaj poletnih šol, prek strokovnih programov usposabljanja pa dosežemo tudi zaposlene. V vseh primerih razvijamo tehnično odličnost s posebnim poudarkom na inovacijskih in podjetniških veščinah.

Kaj nudite tistim, ki jih zanima Akademija EIT Digital, in kako se lahko prijavijo? Morajo za prijavo izpolnjevati kakšne posebne pogoje?

Akademija EIT Digital nudi programe na magistrski in doktorski ravni, poleg tega pa tudi poletne šole in strokovno usposabljanje. Teme naših izobraževalnih programov so usklajene s področji, s katerimi se ukvarja organizacija EIT Digital: digitalna tehnologija, digitalna industrija, digitalna dobrobit, digitalna mesta, digitalne finance (VEČ).

Magistrska šola obsega devet programov za dvojno diplomo z 18 vrhunskih univerz v devetih državah EU. Študenti v sklopu programa med prvim in drugim letom sodelujejo tudi na eni od poletnih šol EIT Digital. Vsi magistrski programi vsebujejo modul Inovacije in podjetništvo v obsegu 30 kreditnih točk, ki študente opremi s poglobljenim praktičnim znanjem in mehkimi veščinami inoviranja. Študenti ob koncu programa prejmejo dve univerzitetni diplomi ter inovacijsko-podjetniški certifikat, ki ga izda EIT (VEČ).

Dvotedenske poletne šole (VEČ) dajejo udeležencem možnost naslavljanja poslovnih izzivov, ki jih v obravnavo predlagajo korporacije, majhna in srednje velika podjetja ali start-upi. V ekipah skupaj iščejo rešitve in razmišljajo, kako reševati globalne izzive in graditi zagonska podjetja v praksi. Ob koncu izobraževanja se med seboj pomerijo, saj vsaka ekipa pripravi predstavitev svoje rešitve za predlagatelja poslovnega izziva. Leta 2019 smo v organizaciji Univerze v Ljubljani izvedli prvo poletno šolo EIT Digital na Balkanu. Za leto 2020 je v načrtu šestnajst poletnih šol.

EIT-jev program za industrijski doktorat izvaja šest doktorskih centrov usposabljanja (DTC). Doktorski študenti od začetka šolanja sodelujejo tako z enim od teh centrov kot z ustreznim podjetjem ali poslovnim partnerjem (VEČ).

Programe strokovnega usposabljanja so razvili vrhunski akterji iz evropskega digitalnega sveta. Programi so z inovativnim formatom kombiniranega učenja – prepletom spletnega učenja in živih seminarjev – prilagojeni potrebam zaposlenih, ki izobraževanje usklajujejo s svojim delom. V programih se izobraževalne izkušnje udeležencev prevedejo v ukrepe za njihovo karierno napredovanje in uspeh njihovega podjetja (VEČ).

Koliko pripravljenosti ste zaznali za vzpostavljanje povezav med pospeševalniki, ki večinoma zastopajo zasebni sektor, in univerzami, ki večinoma zastopajo javni sektor? Je »most« med njimi danes povsem odprt ali vidite še možnosti izboljšav?

Napredek na tem področju je vsekakor občuten, vendar pa bi lahko v številnih državah še marsikaj postorili. Veliko je odvisno od zmogljivosti, virov in odprtega inoviranja oziroma tovrstne miselnosti posameznih organizacij, po drugi strani pa tudi od splošne zrelosti ekosistema in od tega, koliko podpore nudi okolje, ki ga ustvarjajo oblikovalci politik. V programu ARISE Europe smo vedno spodbujali in podpirali sodelovanje med akterji na področju inovacij in univerzami, predvsem v smislu razvijanja veščin in podjetniških talentov.

Pripravljate kaj novega za leto 2020?

Zdaj oblikujemo podrobnosti Venture programa za leto 2021. V prvem četrtletju prihodnjega leta ga bomo začeli promovirati s predstavitvami v ciljnih državah, na družbenih omrežjih, v sporočilih za javnost ipd. Kot je to veljalo v letih 2018 in 2019, bodo med ciljnimi državami tudi zahodno- in vzhodnobalkanske.

Okrepili bomo naš virtualni tehnološki trg, ki gospodarskim družbam daje možnost, da izsledijo nove tehnologije in sodelujejo s scale-upi iz mednarodnega portfelja Pospeševalnika EIT Digital, v katerem so hitro rastoča evropska deep-tech podjetja. Več truda bomo vložili tudi v to, da pridobimo slovenske gospodarske družbe.

V letu 2020 bomo začeli dva povsem nova magistrska programa, digitalna proizvodnja in finančna tehnologija. Poletna šola se širi na nove lokacije (v Brago). Potrdimo lahko, da bo ena od poletnih šol ponovno potekala tudi v Sloveniji, in sicer v organizaciji Univerze v Ljubljani.

EIT Digital ima na desetine partnerjev po vsej Uniji – od Lizbone do Talina. V Sloveniji imate celo dva, ABC pospeševalnik in Univerzo v Ljubljani.

EIT Digital je vodilna evropska organizacija za digitalno inoviranje in podjetniško izobraževanje, ki ustvarja odprto in inovativno okolje ter tako omogoča sodelovanje med več kot 200 korporacijami, inovativnimi majhnimi in srednje velikimi podjetji, start-upi, univerzami in raziskovalnimi ustanovami po vsej Evropi. Poleg tega je prek dejavnosti v okviru programa ARISE Europe aktivna v državah SVE, baltskih državah in JVE, kjer sicer nima predstavništev. V Sloveniji tesno sodelujemo z našim partnerjem ABC pospeševalnikom, ki nam pomaga povezati državljane z inovacijskim ekosistemom EIT Digital in približati naše programe slovenskemu gospodarstvu, med drugim korporacijam, scale-upom in start-upom. Podobno smo lani začeli sodelovanje z Univerzo v Ljubljani kot partnerjem pri izobraževalnih dejavnostih. Skupaj smo že organizirali dvotedensko poletno šolo, katere namen je bil razvijati podjetniške veščine študentov tehnoloških smeri. Šole EIT Digital poleg tega prispevajo k prepoznavnosti gostujočih univerz med študenti iz drugih držav.

Kako lahko organizacija postane vaš partner in kakšne partnerje iščete? Ste še vedno odprti za nova partnerstva po Evropi, morda celo v nečlanicah Unije, predvsem v državah na Balkanu?

Naša partnerska mreža nenehno raste in zavezani smo načelu, da vanjo vključujemo različne ključne akterje na področju inoviranja, kot so korporacije, univerze, raziskovalne ustanove, inovativna majhna in srednje velika podjetja ipd. Naš partner lahko postane katerakoli organizacija, ki ceni odprto inoviranje in skupno delo ter ima močno željo po krepitvi položaja Evrope v digitalnem svetu. Kar zadeva program ARISE Europe, redno širimo naše sodelovanje z organizacijami na področjih inoviranja in izobraževanja. Leta 2019 smo začeli sodelovati s Krakovskim tehnološkim parkom na Poljskem, Techceleratorjem v Romuniji in Bolgarskim združenjem ponudnikov tveganega kapitala (BVCA).
Ta prispevek je na voljo tudi v angleškem jeziku.

OGLASNO SPOROČILO

 • Pet 16°C

 • Sob 6°C

 • Ned 7°C

 • Pon 11°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Zemeljski plin
 • Nafta in naftni derivati
 • OVE in URE
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • Start-up
 • En.vizija
 • Vodik
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×