Nastavitve piškotkov
Eko sklad z novimi nepovratnimi spodbudami za nakup električnih vozil in krediti za okoljske naložbe

Eko sklad z novimi nepovratnimi spodbudami za nakup električnih vozil in krediti za okoljske naložbe

Datum: 26. junij 2023

Avtor: Valerija Hozjan

Kategorija: En.vizija

Tema: Promet , Nove tehnologije , Ekonomija , Ekologija

Eko sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za nakup električnega avtomobila je mogoče pridobiti največ do 6500 evrov nepovratnih sredstev. Objavljen je tudi nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.

Predmet javnega poziva 107SUB-EVOB23 so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup okolju prijaznejših novih ali rabljenih vozil na električni pogon, ki vključuje nakup ali dvoletni najem baterije. Poziv obenem prinaša nekaj sprememb, sporočajo iz Eko sklada.

Znesek spodbude za električna vozila kategorije M1 in N1 se tako poviša za vozila z vrednostjo do 35.000 evrov in sedaj znaša do 6500 evrov za vozilo, obenem se ukinja določilo, da nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Ukinja pa se tudi sofinanciranje predelave vozil na električni pogon in testnih vozil. Namesto tega so spodbude na voljo za nakup rabljenih vozil. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6 milijonov evrov.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

 • 6.500 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);
 • 4.500 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV);
 • 3.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 30.000,00 EUR (z DDV);
 • 2.000 EUR za nakup rabljenega električnega vozila kategorije M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 30.000,00 EUR (z DDV) do 65.000,00 EUR (z DDV);
 • 1.500 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L7e;
 • 1.000 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L6e;
 • 750 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L2e;
 • 300 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L1e-B.

 

Nepovratne finančne spodbude za pravne osebe pa so prek javnega poziva 108SUB-EVPO23 na voljo samo za nakup novih električnih vozil, ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji. Po pojasnilu Eko sklada je namen spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.
 
Upravičene osebe za koriščenje 2,5 milijona evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev so pravne osebe javnega prava, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna; nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu in pravne osebe zasebnega prava, ki so že pred sprejetjem novele zakona o davku na dodano vrednost imele pravico do odbitka DDV. Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ 20 vozil naenkrat.

Višina nepovratne finančne spodbude za nakup novega električnega vozila znaša največ:
 •  6.500 EUR za kategorijo M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila do 35.000 EUR (z DDV);
 • 4.500 EUR za kategorijo M1 ali N1 s skupno vrednostjo nakupa vozila od 35.000 EUR (z DDV) do 65.000 EUR (z DDV);
 • 1.500 EUR za kategorijo L7e;
 • 1.000 EUR za kategorijo L6e;
 • 750 EUR za kategorijo L3e ali L4e ali L5e;
 • 500 EUR za kategorijo L2e;
 • 300 EUR za nakup novega električnega vozila kategorije L1e-B.

Pri obeh pozivih je pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbud nakup vozila pred oddajo vloge in opravljena prva registracija v Republiki Sloveniji po 1. maju 2023.
Novost pri tokratnih pozivih za električna vozila je tudi to, da bodo občani vloge za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud lahko oddali prek portala e-Uprava, pravne osebe pa prek portala SPOT.
 


Kreditiranje okoljskih naložbVlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu za nakup novega vozila sočasno upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov oz. po novem javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.

Eko sklad je namreč objavil nov javni poziv (71PO23) v skupni višini 7 milijonov evrov sredstev za ugodno kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb za naslednje ukrepe:
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;
 • zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov);
 • gospodarjenje z odpadki;
 • varstvo voda in učinkovita raba vode;
 • odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo;
 • začetne naložbe v okoljske tehnologije.

V pozivu so iz namenov financiranja izključeni nameni naložb v ogrevalne sisteme ali soproizvodnjo toplote in elektrike, ki kot energent uporabljajo plin.

Letna obrestna mera za kredite je določena kot spremenljiva obrestna mera trimesečni EURIBOR s pribitkom najmanj 1 odstotek ali fiksna obrestna mera najmanj 2,8 odstotka.
V času odplačevanja kredita je kreditojemalcem obenem dana možnost zamenjave obrestne mere iz fiksne v spremenljivo in obratno.

Najvišji znesek dodeljenega kredita na posamezno vlogo ostaja 2 milijona evrov, najnižji pa 25.000 evrov. Najdaljša odplačilna doba znaša 15 let. Moratorij na odplačilo glavnice pa je lahko največ eno leto.

V Eko skladu še opozarjajo, da naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, v času oddaje vloge ne sme biti zaključena. Do kredita so prav tako upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. • Ned 28°C

 • Pon 23°C

 • Tor 9°C

 • Sre 14°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Nafta in naftni derivati
 • Obnovljivi viri energije
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • En.vizija
 • Energetska učinkovitost
 • Jedrska energija
 • Plini
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×