Nastavitve piškotkov
Plinovodna povezava z Madžarsko že projektirana za prenos vodika

Plinovodna povezava z Madžarsko že projektirana za prenos vodika

Datum: 27. junij 2022

Avtor: Tanja Srnovršnik

Kategorija: En.vizija

Tema: Zemeljski plin , Energetska politika , Vodik

Medtem ko so bile obstoječe povezave s sosednjimi prenosnimi sistemi načrtovane zgolj za prenos plina, pa je možna nova plinovodna povezava z Madžarsko že projektirana za prenos zmesi vodika in plina s koncentracijami vodika od 0 do 100 odstotkov, so Plinovodi zapisali v predlogu 10-letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023-2032, ki je v postopku javnega posvetovanja.

Plinovodi slikaPreko Madžarske namreč poteka eden izmed aktualnih vodikovih koridorjev, prav tako pa bo za prenos do 100 odstotkov vodika primeren tudi nov vzporeden plinovod od Vodic do Italije, pravijo s slovenskem operaterju prenosnega plinovodnega sistema, kjer dodajajo, da je zaključek projekta povezave z Madžarsko ob izpolnitvi vseh potrebnih pogojev možen v letu 2025.

Družba Plinovodi se je sicer leta 2020 vključila v iniciativo Evropska plinovodna hrbtenica za vodik, ki jo sestavljajo vodilni operaterji prenosnih sistemov za plin iz zahodne in srednje Evrope, vanjo pa so vključeni tudi vsi operaterji prenosnih sistemov sosednjih držav. Glavni cilj te iniciative je »preučiti možnosti varnega, neprekinjenega in stroškovno učinkovitega transporta vodika po plinovodnem omrežju, ki bi bilo namenjeno izključno vodiku. Taka rešitev nato omogoča tudi določeno povezovanje obstoječega omrežja za plin z omrežjem za vodik in povečuje skupno prilagodljivost sistema in kar največjo uporabo obnovljivih plinov,« pojasnjujejo v Plinovodih.

Iniciativa vzpostavitve Evropske vodikovodne hrbtenice je sicer na podlagi študij ugotovila, da bi bilo mogoče za vzpostavitev evropske hrbtenice vodikovodov v več kot 60-odstotnem obsegu ustrezno nadgraditi obstoječo plinovodno infrastrukturo. »Na ta način se bistveno znižajo stroški vzpostavitve namenskega omrežja, poveča pa se tudi hitrost vzpostavitve takega sistema. Nove plinovodne povezave bi bilo potrebno zgraditi samo tam, kjer ni na voljo ustreznih obstoječih cevi. Ena ključnih skrbi navedene iniciative je zato čezmejno usklajevanje načrtov in dinamike razvoja potencialnih omrežij za vodik,« pravijo v Plinovodih.

Podvojitev plinovodov


Njihova ocena potenciala plinovodnega sistema za povezovanje z drugimi sistemi tako denimo predvideva podvojitev glavnih prenosnih plinovodov slovenskega prenosnega sistema med mejno točko z Avstrijo in Hrvaško, prenosnega plinovoda do Vodic, z gradnjo M3/1 pa bo podvojen tudi plinovod do Italije. »Podvojenost slovenske plinovodne hrbtenice omogoča vzporedni razvoj sistema za prenos zmesi vodika in plina, potencialno do 100 % vodika, pri čemer pa del zmogljivosti prenosnega sistema še vedno ostane za prenos plina brez vodika,« pojasnjujejo v Plinovodih.

Kot dodajajo, je mogoče s takšnim pristopom »selektivno uvajanje vodika v slovenski prenosni sistem in oskrbovanje z zmesjo vodika in plina za odjemalce, ki lahko varno in učinkovito obratujejo s takšnimi zmesmi, medtem ko na vodik občutljivi odjemalci, kot so plinske turbine in CNG polnilnice, ostanejo priključene na del sistema, v katerem ni vodika. Na ta način je možna povezava s sosednjimi operaterji preko mejnih točk, namenjenih prenosu plina, kot tudi mejnih točk, namenjenih prenosu zmesi plina in vodika«.

Dodatni kromatografi


Je pa za potrebe sledenja sestavi in kakovosti zmesi plina in vodika predvidena tudi namestitev dodatnih 6 kromatrografov, ki bodo omogočali meritev koncentracije vodika. Kromatografi bodo nameščeni tako na mejnih točkah, kot tudi na pomembnejših postajah znotraj slovenskega prenosnega sistema plina. Kromatograf bo moral biti nameščen tudi na vseh notranjih vstopnih točkah, preko katerih se bo doma proizvedeni vodik injiciral v prenosni sistem, pojasnjujejo v Plinovodih.

Slovensko prenosno plinovodno omrežje sicer trenutno deluje s petimi kromatografi, od katerih so trije že primerni za merjenje koncentracije vodika, za preostala dva pa je predvidena nadgradnja, ki bo omogočala merjenje vodika.

»Z višanjem dovoljene koncentracije injiciranega vodika v prenosnem sistemu se bo višala potreba po ločljivosti sledenja sestave plina. Skladno s trenutno prakso operaterja prenosnega sistema se bodo tudi v prihodnosti, ko bo plinu primešan vodik, upoštevala določila določitve povprečne dnevne kurilnosti za izstop v RS, ki so objavljena na spletni strani operaterja. Skladno z določili se bo v primeru prevelikega odstopanja med kurilnostmi na različnih točkah prenosnega sistema določevalo kurilno vrednost in ostale ključne parametre kakovosti plina z dodatnimi analitičnimi postopki in po potrebi z dodatnimi meritvami. Časovna skala določevanja kurilnosti in ostalih parametrov kakovosti plina bo prilagojena lokaciji in dinamiki injiciranja vodika v prenosni sistem,« pojasnjujejo.

Dodajmo, da obstoječi nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) kot indikativni cilj določa, da bi v letu 2030 imeli v slovenskem plinovodnem omrežju 10-odstotni delež vodika ali metana obnovljivega izvora, ta delež pa bo v letu 2040 narastel na predvidoma 25 odstotkov. Plinovodi ob tem pravijo, da priprave na sprejem vodika v prenosni plinovodni sistem že potekajo.

»Družba Plinovodi je pripravljena na aktivno vlogo pri pripravi prenosnega sistema na vključevanje obnovljivih plinov, vodika in sintetičnega metana, ter analizo potencialnih lokacij na prenosnem plinovodnem sistemu za povezovanje sektorjev elektrike in plina ter za priključevanje pilotnih in večjih komercialnih proizvodnih naprav. Za nadaljnji razvoj oskrbe s plini obnovljivega izvora je zelo pomembna tudi ustrezna zakonodajna in regulatorna podpora navedenim usmeritvam,« poudarjajo.

Leta 2030 za pretvorbo viškov zelene elektrike potrebna 100 MWel elektroliza


Vezano na povezovanje sektorjev elektrike in plina, Plinovodi v razvojnem načrtu omenjajo, da se glede na nekatere projekcije proizvodnje obnovljive elektrike iz nestanovitnih OVE (sonce in veter) v Sloveniji v višini 1.688 GWh v letu 2030 pričakuje med 400 GWh in 540 GWh viškov električne energije.

»Del teh viškov v danem trenutno ne bo mogoče shraniti na drugačen način, kot s pretvorbo v vodik. Skladno s scenarijem dodatni ukrepi ambiciozno (DUA), na katerem temelji tudi Nacionalno energetski in podnebni načrt (NEPN), je v letu 2030 možnih 118 GWh viškov električne energije za proizvodnjo zelenega vodika. Ti viški obnovljive električne energije bodo skladno s projekcijami skoncentrirani na proizvodnjo okrog 1200 ur letno. Za pretvorbo navedenih viškov električne energije bo potrebna elektroliza zmogljivosti okrog 100 MWel. Tako proizvedeni zeleni vodik se lahko uporabi kot vodik, ali pa se iz vodika z dodatkom CO2 obnovljivega izvora proizvaja sintetični plin (SNP), ki je po sestavi enak plinu in je zaradi obnovljivega izvora proizvodnih surovin tudi sam obnovljiv,« pojasnjujejo v Plinovodih.

Dodajajo, da je interes za proizvodnjo plinov obnovljivega ali nefosilnega plina v Sloveniji »izkazalo že nekaj akterjev, pri čemer gre v večini primerov za proizvodnjo za lastne potrebe, predvsem v industriji. Nekaj akterjev je izkazalo interes za injiciranje viškov obnovljivih plinov iz lastne proizvodnje v prenosni sistem plina z namenom polne izkoriščenosti razpoložljivega potenciala proizvodnje«.

Interes za proizvodnjo obnovljivih plinov večjega obsega z namenom oskrbe končnih odjemalcev z obnovljivimi plini medtem po navedba Plinovodov zaradi potrebnih visokih investicijskih vložkov in ekonomike, ki bi zahtevala obsežnejši delež sofinanciranja, »zaenkrat ni konkretno izražen in je pričakovati, da bo oskrba končnih odjemalcev z obnovljivimi plini pokrita pretežno z uvozom«.

Agencija za energijo pripombe k predlogu desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023–2032 zbira do 11. julija.

  • Pet 6°C

  • Sob 6°C

  • Ned 4°C

  • Pon 0°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×