Nastavitve piškotkov
Dr. Petr Hermann, Schneider Electric: Povsem pametna infrastruktura je lahko že danes realnost

Dr. Petr Hermann, Schneider Electric: Povsem pametna infrastruktura je lahko že danes realnost

Datum: 12. oktober 2020

Avtor: Alenka Lena Klopčič

Kategorija: En.vizija

Tema: Električna energija , Obnovljivi viri energije , Nove tehnologije , Ekonomija , En.vizija

»Naša energetska prihodnost bo decentralizirana, razogljičena in digitalizirana ter bolj električna. Poleg tega bo v okviru upravljanja življenjskega cikla vse še bolj povezano, od načrtovanja in obratovanja do vzdrževanja in modernizacije. Povsem pametna infrastruktura je lahko že danes realnost, saj tehnologije že obstajajo, po različnih regijah pa se na področju povsem integrirane pametne infrastrukture izvajajo tudi pilotni projekti,« je na vprašanje Energetike.NET o energetski prihodnosti odgovoril Petr Hermann, regionalni direktor Schneider Electric za jugovzhodno Evropo (JVE) in eden glavnih menedžerjev Schneider Electric na področju neposrednih rešitev in storitev v okviru energetskega menedžmenta in industrijske avtomatizacije. Intervju s Petrom Hermannom smo opravili 7. oktobra, dan pred otvoritvijo dogodka Innovation Summit 2020 v organizaciji Schneider Electric, ki se je tokrat odvil na spletu. Rdeča nit intervjuja je bila jasno – energetska prihodnost.

Petr Hermann 3»Kar do 80 odstotkov svetovnih emisij izhaja iz porabljene energije, globalne potrebe po energiji pa rastejo hitreje kot kdajkoli prej. Potreba po večji učinkovitosti je torej očitna, a je 60 odstotkov naše energetske porabe še vedno neučinkovite, kar pomeni, da je energija izgubljena oz. da gre v nič. Veliko tehnologij, ki jih uporabljamo pri energetskem menedžmentu, še vedno ni najbolj okolju prijaznih – primer so stikališča z izolacijskim plinom SF6, ki ima visok potencial globalnega segrevanja. Naša zelena tehnologija za srednjenapetostna stikališča, ki ne vključuje plina SF6, torej predstavlja trajnostni pristop, ki združuje izolacijo s prečiščenim zrakom, vakuumsko tehnologijo in digitalne zmožnosti. To je resnično okolju prijazen pristop, s katerim strankam ponudimo dodelane in preverjene rešitve za varnejše omrežje, je v odzivu na naše uvodno vprašanje o energetski prihodnosti – kakšna bo in kdaj bomo končno obdani s 100-odstotno pametno infrastrukturo – odgovoril Hermann.

Kot meni, bo infrastruktura čez dvajset let kljub temu, da bi bila »povsem pametna infrastruktura lahko že danes realnost« občutno drugačna od tiste, ki jo bomo zgradili v naslednjem letu ali dveh. »IT in energetika bosta na primer povsem povezana, kar bo lepo služilo našim potrebam – po cenovni dostopnosti, zanesljivosti, pametnosti, varnosti in trajnostnosti.«

Ker prihodnost izvira iz preteklosti …


Ker prihodnost izvira iz preteklosti, smo Hermanna, ki je bil med letoma 2008 in 2012 zaposlen v Ljubljani kot generalni direktor Schneider Electric za Slovenijo, vprašali, kako se je področje energetskega menedžmenta in industrijske avtomatizacije spremenilo od leta 2008.

»Slovenija se je od leta 2008 razvila tako na področju energetskega menedžmenta kot na področju industrijske avtomatizacije. Celovito pametno omrežje, ki se ga vpeljuje v Ljubljani za upravljanje distribucijskega omrežja za električno energijo, je en tak primer. Sočasno s tehnološkim napredkom pa se je povečalo tudi pomanjkanje izobraženega kadra, kot tudi stroški dela. Lokalna podjetja se zaradi bolj odprtih trgov in e-trgovanja soočajo z vse večjo konkurenco. Lokalni prebivalci uporabljajo več digitalnih orodij in zahtevajo boljše storitve, višjo kakovost in boljše počutje. Današnja podjetja tako vse bolj iščejo načine za opolnomočenje svojih ljudi s pomočjo dodatne analitike in podatkov, ki jim lahko pomagajo sprejemati najboljše možne odločitve, ter za podporo v obliki boljšega usposabljanja in simulacij in tudi pri iskanju novih modelov za visokohitrostno sodelovanje v realnem času. Cilj vsega tega je mobilizirati nove digitalne tehnologije za večjo učinkovitost in dobrobit,« je pojasnil.

Na tem mestu velja omeniti, da je Schneider Electric v tem času z Elektro Ljubljana podpisal tudi pogodbo za implementacijo sistema naprednega upravljanja distribucije (ADMS), medtem ko je za Elektro Celje izvedel nadgradnjo njihovega sistema SCADA/ADMS. Preberite tudi: Paić, Schneider Electric: Države JVE vse bolj investirajo v digitalizacijo.


enTrading 016 web ilustracija 09Kako se torej države jugovzhodne Evrope (JVE) razlikujejo med seboj z vidika energetske učinkovitosti v industriji? »Potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti v industriji najdemo povsod,« je odgovoril Hermann ter dodal, da »je v manj razvitih državah JVE še vedno veliko potenciala že pri osnovah, saj lahko denimo porabo motorjev zmanjšamo na povsem preprost, zanesljiv in učinkovit način ter ob tem zagotovimo zelo hitro povračilo. Mimogrede, električni motorji porabijo 45 odstotkov skupne proizvedene električne energije.« V bolj razvitih državah JVE, kot je Slovenija, gre torej že bolj za digitalno povezovanje in energetski menedžment ter za industrijsko avtomatizacijo in optimizacijo celotne operativne učinkovitosti, je razložil in dodal, da v tem smislu, torej v smislu dostopa do naprednih digitalnih tehnologij, pravzaprav ne vidi razlik med državami JVE in preostalo Evropo. Te so enostavno dostopne povsod po Evropi.

»Tu bo šlo bolj za pretvorbo sistematičnih in podprtih naložb v inovacije – z državno pomočjo – in tudi za kultivacijo inovativnega podjetništva, denimo z uveljavljenimi vozlišči za zagonska podjetja, sodelovanjem med industrijo in univerzami in konec koncev tudi z dereguliranim energetskim trgom, odprtim za odjemalce-proizvajalce in druge podjetnike. To so področja, kjer nas morajo države JVE še dohiteti,« meni Hermann.

Kot je dodal, »absolutno« prepoznava pomen 750 milijard evrov težkega proračuna za popravilo neposredne gospodarske in družbene škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, in za zagon trajnostnega okrevanja, ki ponuja pot za dosego potrebnih sprememb. »Menim, da gre za odlično pobudo voditeljev EU, umerjeno ne le v spopadanje s koronakrizo, temveč tudi v zagotavljanje konkurenčne prednosti evropskega gospodarstva z vidika inovacij, digitalizacije in trajnostnega razvoja. S takim financiranjem si lahko dejansko zagotovimo koristi digitalizacije in razvoja vrhunskih inovacij, kot so umetna inteligenca, obogatena resničnost, hiperavtomatizacija, digitalni dvojčki, mejno računalništvo in drugo.«

Ljudje so ključni element poleta v prihodnost


Petr Hermann 2Na vprašanje, kakšno vlogo imajo pri razvijajočem se ekosistemu družbe Schneider Electric ljudje oz. odjemalci, je Hermann potrdil, da igrajo ljudje najbolj kritično vlogo pri njegovem uspehu. Na tej podlagi smo si v družbi zastavili cilj, da bomo najbolj privlačen delodajalec v industriji, z inovativno, proaktivno, raznoliko, sloko, zagnano ekipo, ki skupaj sledi smelim ambicijam v regiji JVE. Hermann je glede koronavirusa ob tem dejal, da je podjetje zaposlenim že pred izbruhom koronavirusa omogočalo delno delo od doma, medtem ko zdaj večina zaposlenih – z izjemo tistih v proizvodnih obratih ali distribucijskih centrih, ki morajo biti fizično prisotni na lokaciji – v veliki meri dela od doma.

Hermann je v tem kontekstu omenil tudi nedavno anketo zaposlenih, ki je pokazala, da bi želeli imeti ljudje tudi v prihodnosti možnost dela od doma. Pravzaprav večini delavcev v podjetju bolj ustreza prožno prehajanje med delom od doma in delom v pisarni in Schneider Electric je temu trendu povsem pripravljen slediti, je dejal.

'Negavati' bodo postali najbolj učinkovit vir energije


Petr Hermann 1Če se vrnemo k temi pametne infrastrukture in pripadajočih virov, se po mnenju strokovnjaka »najbolj učinkovita raba energije nanaša na energetske prihranke – tako imenovane negavatne ure. »Vsaka enota, ki jo prihranimo pri porabi električne energije, predstavlja približno tri enote prihranka energije pri proizvodnji. Potencial za učinkovit prihranek energije je še vedno ogromen,« je izpostavil.

»Obenem bodo ključni viri energije v okviru pametne infrastrukture nedvomno obnovljivi viri, na primer sončna in vetrna proizvodnja, skupaj z odpadki oz. biomaso. Pri debati o okoljski trajnosti ob tem ne smemo pozabiti na potencial krožnega gospodarstva, kjer gre za vzpostavljanje sistema zaprtega kroga, ki čim bolj zmanjša vnos novih virov in čim bolj okrepi ponovno rabo, predelavo, pretvorbo in recikliranje odpadkov. Pametne povezane tehnologije, ki jih apliciramo pri upravljanju celotnega življenjskega cikla, obenem tudi večajo našo zmožnost učinkovite mobilizacije koncepta krožnega gospodarstva.«

»Podstat pametnih stavb so podatki. Stavbe namreč govorijo,« je v nedavnem intervjuju za Energetiko.NET dejal energetski strokovnjak. Hermann se strinja: »Res je, pametne stavbe bi nam morale povedati, kako naj jih optimalno uporabljamo in upravljamo ter sočasno vzdržujemo zanesljivo visoko raven prijaznosti do uporabnika in udobja. Upravljanje zasedenosti stavbe in proizvodnja lastne energije predstavljata ogromen neizkoriščen potencial, tako kot tudi optimizacija same porabe v stavbah. Seveda bo imela nekoč, ko bodo vse pripadajoče tehnologije, uporabniki in povezana omrežja dokončno integrirani in 'pametni', vsaka stavba svojo zgodbo, ki ji bo omogočila optimiziracijo glede na te elemente.«

Od odprtja prvega inovacijskega centra v vzhodni Evropi…


Smart Factory Plovdiv outsideSchneider Electric je nedavno nazaj odprl svoj prvi center za inovacije v vzhodni Evropi, ki je namenjen obiskovalcem iz vseh držav regije in širše; ne le s fizičnim obiskom, ampak tudi virtualno. »Inovacijski center ima predstavitveni prostor, kjer lahko obiskovalci 'v živo' doživijo izkušnjo IoT tehnologij, in to ne le proizvajalca Schneider Electric, ampak tudi drugih podjetij, združenih na odprti IoT in 'cybersecure platformi' EcoStruxure. Nova razstavna pametna tovarna se nahaja v kraju Plodiv v Bolgariji,« so sporočili iz podjetja (VEČ).

Hermann je ob tem naštel tudi glavne elemente vizije Schneider Electric za pametno prihodnost in energetski menedžment ter avtomatizacijo:
 • Energetski menedžment in avtomatizacija
 • Od končnih točk povezanih naprav do oblaka
 • Od zasnove in ustroja do upravljanja in vzdrževanja
 • Od upravljanja posameznih področij do integriranega upravljanja podjetja

»Odjemalcem torej ponujamo integrirane rešitve v okviru odprte IoT platforme EcoStruxure, ki ponuja povezane naprave, mejni nadzor, aplikacije, analitiko in programsko opremo – ki so vse brezhibno povezane – ter kibernetsko varnost. Našim strankam s tem omogočimo, da izkoristijo prednosti digitalne transformacije in pametno upravljajo svojo infrastrukturo,« je pojasnil Hermann.

»Samo predstavljajte si, kakšen bi bil potencial, če bi bila vsa gradnja – od civilnega dela do mehanizacije in elektroenergetike ter do avtomatizacije – digitalno zasnovana in povsem integrirana. Zasnova torej služi brezhibni in učinkoviti gradnji, kasneje pa se jo lahko uporabi še v okviru digitalnega dvojčka,« je nadaljeval.

… do 'najbolj lokalne od vseh vodilnih globalnih družb'


Hermann je glede potencialnega drugega vala koronavirusa dejal, da bo podjetje še naprej osredotočeno na zagotavljanje najboljših rešitev in storitev svojim strankam, razvoj znanja in spretnosti zaposlenih ter na pogon in digitalizacijo gospodarstva. »Naše rešitve in storitve so ključne za kritično infrastrukturo, kot so bolnišnice ter podatkovna in energetska omrežja. To prinaša obenem veliko potenciala in veliko odgovornosti.«

»Radi bi tudi ostali 'najbolj lokalna od vseh vodilnih globalnih družb'. Gre torej za mobilizacijo na globalni ravni, za nadaljnji razvoj že tako močnega portfelja lokalnih partnerjev s strokovnim znanjem in za učinkovito ponudbo vseh naših digitalnih inovacij našim skupnim končnim odjemalcem,« je zaključil Hermann.Ta prispevek je na voljo tudi v angleškem jeziku.


 • Sre 22°C

 • Čet 22°C

 • Pet 28°C

 • Sob 27°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Nafta in naftni derivati
 • Obnovljivi viri energije
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • Energetska učinkovitost
 • Jedrska energija
 • Plini
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×