Nastavitve piškotkov
Kar 25 % vseh emisij toplogrednih plinov v Evropi ustvarijo stavbe

Kar 25 % vseh emisij toplogrednih plinov v Evropi ustvarijo stavbe

Datum: 09. junij 2021

Avtor: Dr. Franc Žlahtič in prof. dr. Andrej Kitanovski

Kategorija: En.vizija

Tema: Obnovljivi viri energije , Energetska politika , Emisije CO2 , En.vizija , Energetska učinkovitost

Analiza emisij toplogrednih plinov v Uniji kaže, da jih gre kar četrtino pripisati stavbam. Zmanjševanje teh emisij zahteva temeljito spremembo gradenj, uvedbo primernejših materialov in konstrukcij, primernejše tehnologije vzdrževanja bivalnega okolja ter posega tudi v samo bivanje. EASAC – Združenje evropskih akademij znanosti je prepoznalo zmanjševanje emisij stavb kot enega od pomembnejših za doseganje zavez pariškega sporazuma držav članic Unije, zaradi tega je v letu 2020 pričelo analizo, ki se je sklenila v začetku junija 2021 in daje napotke ustvarjalcem nacionalnih politik.

EASAC poudarja kot ključno za doseganje zavez pariškega podnebnega sporazuma držav članic Unije, da postane 250 milijonov obstoječih in vseh novih stavb v Uniji do leta 2050 neto emisijsko nevtralnih. To velja za gradnjo in obratovanje stavb.

Ocena stavbnega fonda kaže, da je 75 % vseh stavb v Uniji energetsko neučinkovitih, potrebne so prenove. Če želimo do leta 2050 obnoviti stanovanjski fond Unije, bi bilo treba obnoviti 90.000 domov na teden.

Zdaj se letno obnavlja med 1 in 1,5 % evropskega stavbnega sklada, za izpolnjevanje pariškega dogovora pa bi bilo treba delež obnov na letnem nivoju potrojiti. Pri oceni emisij je treba upoštevati emisije, nastale v procesu izdelave vgrajenih materialov, gradnje ter obratovanja stavb, kar vključuje vse njihove energetske potrebe in potrebe za vzdrževanje bivanja.

Analiza EASAC poudarja, da so stavbe kompleksen sistem, ki vsebuje ogrevanje, hlajenje, vzdrževanj primerne vlage oziroma kakovosti zraka, osvetljavo ter energijo za njeno delovanje ter bivanje. Stavbe so povezane z energetskimi sistemi, ki jih oskrbujejo z električno energijo, plini, toploto, ter drugimi komunalnimi sistemi, kot so tudi kanalizacija, voda ter odpadki. Stavbe postajajo proizvajalci energije, v njih je potrebno zajeti odpadno energijo, zaradi tega jih je treba povezati in vključiti v energetske sisteme ter tudi sisteme transporta. Na ta način postajajo stavbe aktivne in celostni del energetskih sistemov.

V EASAC analizi Decarbonisation of buildings - Make it happen for climate, health and jobs! so strokovnjaki nacionalnih akademij znanosti in umetnosti zbrali ukrepe, ki jih poročilo predlaga predvsem ustvarjalcem nacionalnih politik.

Ključni predlogi EASAC dokumenta oblikovalcem politik za razogljičenje stavb so:
 • Opustitev VSEH fosilnih goriv do leta 2030 za proizvodnjo elektrike in toplote za potrebe stavb, industrije in transporta.
 • Potrebno je promoviranje, spodbujanje zdravja in dobrega počutja v stavbah z namenom podvojiti oziroma potrojiti prenovo stavb zaradi izboljšanja kakovosti zraka, boljše osvetljenosti, primernejših temperatur in vlage bivalnega okolja ter tudi zmanjšanja emisij.
 • Nove uredbe in sheme certificiranja in spodbude za zagotavljanje novih in obnovljenih stavb, ki delujejo s skoraj nič emisijami toplogrednih plinov, in 2- do 3-krat hitrejše stopnjoe prenove.
 • Potrebna je širitev in posodobitev gradbene industrije z uporabo modelov krožnega gospodarstva ter znanj in veščin, kar bo po oceni ustvarilo 3 milijone novih, visokokakovostnih delovnih mest v procesu novogradenj in obnove.
 • Nujno je aktivno spodbujanje s strani javnih organov in lokalnih skupnosti v postopkih nudenja olajšav in podpor ter sprejemanju zavez za razogljičenje stavb ter zmanjševanja energetske revščine.
 • Določati je treba nivoje emisij toplogrednih plinov v gradbenih materialih in gradbenih sestavnih delih ter spodbujati uporabo recikliranih materialov, ponovno uporabo gradbenih elementov - komponent in dajati prednost prenovam pred rušenjem.
 • Uporaba nepovratnih sredstev in spodbud je pomembna za spodbujanje financiranja in zmanjševanja tveganj privatnih prizadevanj pri temeljiti prenovi stavb.
 • Potrebna je posodobitev zakonodaje EU (EPBD, EED, RED, ETS, CPD, taksonomija) z integriranim pristopom k fosilnim gorivom. Treba je povečati oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in zmanjšati kumulativni ogljični odtis.

Besedilo sta pripravila dr. Franc Žlahtič in prof. dr. Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo, ki je v raziskavi EASAC tudi aktivno sodeloval.


 • Ned 27°C

 • Pon 24°C

 • Tor 27°C

 • Sre 26°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Nafta in naftni derivati
 • Obnovljivi viri energije
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • En.vizija
 • Energetska učinkovitost
 • Jedrska energija
 • Plini
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×