Nastavitve piškotkov
V novem energetskem svetu je na prvem mestu porabnik, šele nato dobiček

V novem energetskem svetu je na prvem mestu porabnik, šele nato dobiček

Datum: 22. oktober 2021

Avtor: Alenka Lena Klopčič

Kategorija: En.vizija

Tema: Električna energija , Obnovljivi viri energije , Ekonomija , En.vizija

Če je bila nekdaj zahteva energetskega trga »najprej dobiček«, pa je danes v ospredju porabnik, je bilo med drugim slišati na enem od panelov na letošnji konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Laškem, kjer so strokovnjaki govorili o izzivih in priložnostih energetskega prehoda. Slednje zaznavajo tudi partnerji konzorcija za zeleno transformacijo.

PamOmrezja Enet8 72»Vsi si želimo čim nižje emisije in čim nižjo rabo primarne energije, treba pa se je zavedati, da so elektrarne poslovni subjekti zasebnega prava, ki sledijo cilju ustvarjanja dobička, in sama elektrika je že dvajset let tržno blago. To je torej treba imeti v mislih, ko razmišljamo o priložnostih in izzivih, povezanih s prehodom v nizkoogljično družbo. Pri tem nas namreč čakajo potrebna prilagajanja javne infrastrukture in napori posameznih gospodarskih subjektov, na podlagi katerih lahko temeljimo našo prihodnjo konkurenčnost ob sprejetih okoljskih zavezah,« je na sredini konferenci slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED med drugim povedal Rudi Vončina z Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV).

Da pa bo nekdanjo zahtevo po »najprej dobičku« v novem energetskem svetu, ki ga rišeta evropski zeleni dogovor in paket Pripravljeni na 55, zamenjala nova zahteva »najprej porabnik«, pa je (na daljavo) menil energetski strokovnjak dr. Peter Novak. Ta med drugim meni, da si mora Slovenija, zaradi svojega neznatnega vpliva na celotne emisije v EU in na svetu, izboriti čas, v katerem bo postopoma z optimalnimi stroški prehoda v družbo brez fosilnih goriv lahko izkoristila svoje naravne danosti.

Pri tem dodaja, da uvozno odvisnost povečujeta tudi jedrska energija, zato bi bilo po njegovem treba zaključiti razpravo o JEK2 do tehnološke zrelosti novih jedrskih tehnologij, ki so že v razvoju, med tem pa intenzivno uvajati obnovljive vire energije na osnovi naravnih danosti ter nasploh vpeljati v življenje sonaravni transaktivni eksergijski sistem. To bi po njegovem lahko v Sloveniji sami financirali, saj je samo v slovenskih bankah več kot 24 milijard evrov prihrankov, kapital pa bi lahko aktivirali s posebnim skladom za zeleni prehod ter s tem omogočili vlaganja zasebnih investitorjev v nove tehnologije, ki bodo primerne tudi za izvoz. Pri tem Peter Novak cilja na serijsko proizvodnjo mikrogeneracij na odpadno biomaso, mikrobioplinarne, kompaktne elektrolize, lokalno akumulacijo električne energije za napajanje vozil, spomni pa tudi na možnost enakopravnega sodelovanja malih proizvajalcev električne energije v trgovanju z njo – ob spoštovanju vseh stroškov pri uporabi omrežja.

O cenah energije in naravnih danostih


Makroekonomski vidik zelene transformacije temelji na predpostavkah, je pa dejstvo, da bodo imele aktivnosti v Sloveniji zelo majhen učinek na celotno Evropo, se je z Novakom strinjal Gregor Omahen z Elesa, ki je sicer med makroekonomskimi vplivi navedel stroške energije, investicije, vplive na okolje in energetsko (ne)odvisnost. Cene energije bodo v prihodnje po njegovem še naraščale, pri čemer bodo, tako Omahen, cene fosilnih goriv – tudi zaradi cen emisijskih kuponov – občutneje naraščale, cene obnovljivih virov energije pa padale. Je pa ključno vprašanje pri obnovljivih virih, kako pokrivati 'luknje', ko ti viri niso na voljo.

Pred dvema letoma, denimo, so strokovnjaki izračunali, da tudi če bi imeli v Sloveniji za 20.000 MW sončnih elektrarn, bi bili še vedno pozimi kar 130 dni brez zadostnih količin električne energije, je bil Omahen nazoren glede 'sončnih danosti' v državi. Da je sončna energija perspektiven del energetske prihodnosti, je sicer pred tem menil direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Andrej Tumpej, ki je predstavil razvojne načrte DEM. Kot smo poročali na Energetiki.NET, so v DEM med drugim nedavno prejeli tudi energetsko dovoljenje za 30-megavatni sončni projekt (VEČ), lotili pa so se tudi projekta energetske izrabe vetrne in geotermalne energije (VEČ).

Od besed k dejanjem!


A13I0036Ker je čas za prehod od besed k dejanjem, je v Sloveniji nastal Konzorcij za zeleno transformacijo, ki sta ga uradno ustanovili družbi ELES in GEN-I, pridružile pa so se jim še ljubljanska, celjska in gorenjska elektrodistribucija, partnerji pa sodelujejo tudi z Elektroinštitutom Milan Vidmar in ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko, sta ob robu konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED v Laškem spregovorila Elesov strokovnjak Gregor Omahen in dr. Rok Lacko, vodja službe za razvoj energetskih storitev na področju komercialnega izvajanja storitev upravljanja s porabo in razpršeno proizvodnjo v GEN-I, ki pa soustvarja vsebino tudi na raziskovalnih projektih Aktivni odjemalec, Trajnostna E-mobilnost in Turizem 4.0.

V prvi fazi so se projektni partnerji lotili dela na prototipnih projektih, sledila je priprava mednarodnega projekta z italijanskimi in avstrijskimi partnerji v vrednosti 200 milijonov evrov, ki je trenutno v fazi prijave na evropska sredstva, je pojasnil Omahen, Lacko pa je pridal, da je med področji delovanja konzorcija tudi priprava analiz in simulacij, ki dajejo računsko podlago za nadaljnje konkretne aktivnosti in koncipiranje pilotnih demonstracij. Tako so nekatere koncepte že začeli preverjati v praksi (med drugim v kraju Gradišče), denimo pripravljenost in odziv odjemalcev v tovrstnih procesih in nasploh preverjanje odziva »na terenu«, nadaljnje področje delovanja konzorcija pa se nanaša na pripravo priporočil in regulatornih usmeritev – prav na osnovi analitskih rezultatov ter izkušenj, ki jih pridobivajo skozi demonstracije.

A13I0028Ker je konzorcij za zeleno transformacijo nastal v času, ko se Evropa preusmerja v ogljično nevtralnost, smo Roka Lacka in Gregorja Omahna povprašali še, ali smo v evropski in slovenski družbi pripravljeni na 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in na ogljično nevtralnost do sredine stoletja. Na dano prvi odgovarja, da so v družbi GEN-I na osnovi lastnih analiz in simulacij prišli do ugotovitve, da je slednje mogoče doseči celo do leta 2040, seveda ob ustreznih premikih na regulatornem področju ter z zadostnimi investicijami.

Omahen pa pravi, da je prav to, »da se končno nehamo le pogovarjati o tem, kako bomo cilje dosegli, premaknemo tudi k akciji za njihovo dosego, tudi razlog za vzpostavitev konzorcija za zeleno transformacijo«. Ovir se na tej poti (transformacije) partnerji ne bojijo, opogumlja pa jih tudi dejstvo, da so se različni energetski deležniki začeli aktivno povezovati, hkrati pa tudi širša javnost izkazuje podporo zelenim projektom.

Na vprašanje, ali je posameznike treba dandanes še zelo prepričevati, da pristopijo k projektom, ki vodijo do »čistejše energetske prihodnosti«, Rok Lacko odgovarja, da je zavest prebivalcev, da prispevajo v dobro skupnosti, kar vključuje tudi kakovostno in zanesljivo oskrbo z energijo, že zelo visoka, finančne bonitete, ki jih skupnostni projekti prinašajo, pa so prav tako pozitivno sprejete. »Če jim pri tem ni treba spreminjati življenjskih navad, je pripravljenost za sodelovanje še toliko večja,« sklene Rok Lacko.


 • Sre 23°C

 • Čet 22°C

 • Pet 27°C

 • Sob 28°C

Za to izbiro filtrov ni novic. Poskusite drugačno temo ali državo.
 • Električna energija
 • Nafta in naftni derivati
 • Obnovljivi viri energije
 • Premog
 • Promet
 • Energetska politika
 • Ogrevanje
 • Emisije CO2
 • Nove tehnologije
 • Ekonomija
 • Ekologija
 • Energetska učinkovitost
 • Jedrska energija
 • Plini
 • __all__
 • Vse teme

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×