SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki ponudnika

Ponudnik izdelkov oziroma storitev je:
Naziv: Montel Energetika.NET d.o.o.
Naslov: Krašnja 63
Pošta in kraj: 1225 Lukovica, Slovenija
Davčna številka: SI 98551027, davčni zavezanec
Matična številka: 2306620000
Kontaktni elektronski naslov: urednistvo@energetika.net
Kontaktna telefonska številka: +386 (0) 31 673 236
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v Sodni register Republike Slovenije dne 29.6.2007.
Številka transakcijskega računa: SI56 3000 0001 2820 429, Sberbank d.d.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni naročnikom ob sklepanju pogodb na daljavo preko elektronske pošte ponudnika oziroma preko spletnega mesta oziroma spletnih mest ponudnika: www.energetika.net

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča naročnike o njihovih pravicah.
4. Ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta primeroma zajema:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracijo,
5. uporabo spletne aplikacije,
6. možnosti komentiranja,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe

Naročniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti za vsebine

Ponudnik odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Ponudnik se kot dober gospodar trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin. Ponudnik se v nobenem primeru ne odvezuje odgovornosti za škodo v primerih, ko zakonodaja določa njegovo nezmožnost izključitve odgovornosti, neodvisno od tega, ali mora škodo dokazovati naročnik ali mora ponudnik dokazovati, da škoda ni nastala zaradi ravnanj ponudnika.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo utrpel naročnik, razen če naročnik dokaže nasprotno
, v naslednjih primerih:
1. če naročnik, navkljub jasnim navodilom, nepravilno uporablja spletno mesto,
2. če naročnik ne upošteva ponudnikovih pogojev poslovanja,
3. neznatnih slovničnih napak v besedilih,
4. če spletno mesto ne deluje 24ur na dan vseh 7 dni na teden v celoti (100%),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb, ki so zgolj informativne narave.

Odgovornosti za uporabo

1. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Naročnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali ponudniku namerno ali iz malomarnosti.
3. Naročnik lahko obvesti ponudnika o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja ponudnik zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.
4. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor so vsebine primerne le za polnoletne osebe, na kar je opozorjen takoj ob dostopu do spletnega mesta.
5. V primeru ponudbe izdelkov ali storitev, za naročilo katerih mora biti naročnik polnoleten, je na to posebej opozorjen pred naročilom in naročila ne sme opraviti, v kolikor ne izpolnjuje pogoja polnoletnosti.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine in besedila

Vsebine in besedila na spletni strani ponudnika je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih vsebin in besedil se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih fotografij in avdiovizualnih del se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom v tržne ali druge namene brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje POGOJI.SI, pravne rešitve, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem pišite na: podpora(at)pogoji.si.
Določba ne posega v pravice naročnikov, ki določila teh pogojev lahko shranijo ali reproducirajo za osebne namene znotraj pravnega sodelovanja s ponudnikom.

PRODAJA IZDELKOV

Ponudba izdelkov

Glavne značilnosti izdelkov ponudnika so podrobno predstavljene na spletni strani. Opredeljene so lastnosti ter cene izdelkov, stroški in roki dostave, možni načini plačila, morebitni popusti ali akcije, načini koriščenja kuponov, če jih ponudnik omogoča, in druge informacije, ki so potrebne za informirane odločitve naročnika.

Cene izdelkov

1. Vse cene so izražene v € (evrih). Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV ter odstotek ali ne vsebujejo DDV. Naročnik je s skupnim stroškom naročenih izdelkov seznanjen v nakupni košarici, kjer je ločeno določen tudi skupni znesek DDV.
2. Naročnik je poleg cene seznanjen tudi s stroškom dostave (ali je vključen v ceno ali je dodatno obračunan in vrednost stroška).
3. Ponudnik lahko spreminja cene in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila.
4. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Načini plačila

Ponudnik zagotavlja možnost plačila izdelkov z naštetimi načini plačila:


  1. plačilni nalog/UPN (predračun)
  2. plačilo po povzetju (naročnik plača dostavni službi, dodatno je obračunana provizija za plačilo po povzetju)

Naročnik prejme račun za naročene izdelke fizično ob prejemu naročenih izdelkov ali v elektronski obliki na posredovani elektronski naslov. V primeru, da ima ponudnik z naročnikom sklenjen dogovor o elektronskem vročanju računov, ponudnik računov ne izdaja v fizični obliki. Ponudnik hrani račune in naročilo oziroma prodajno pogodbo na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu naročniku dostopen brezplačno s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov ponudnika.

Rok dostave

Rok dostave izdelkov je do največ 5 delovnih dni po prejemu plačila (oziroma naročila v primeru izbire načina plačila plačila po povzetju), vendar ne dlje kot 30 dni. V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave preko 30 dni, ponudnik naročnika o tem ustrezno obvesti pred potekom roka, da mu naročnik (obvezno) določi dodaten rok za dostavo. V kolikor ponudnik niti v dodatnem roku ne dostavi izdelka, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V kolikor je za naročnika rok dostave bistvena sestavina pogodbe oz. naročila in je ponudnika o tem obvestil ob naročilu oziroma to jasno izhaja iz okoliščin, lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti dodatnega roka za izpolnitev dostave. V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik naročniku vrne vsa opravljena plačila.

Omejitve odgovornosti

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje naročenih izdelkov preide s ponudnika na naročnika, ko le-ta izdelke fizično prejme ali ko izdelke prejme tretja oseba, ki ni dostavna služba (prevoznik) in jo je v namen prevzema dostavljenih izdelkov imenoval naročnik. V primeru, da je vidno poškodovanje embalaže, lahko naročnik zavrne prevzem dostavljenih izdelkov. Naročnik lahko poškodovano embalažo tudi fotografira in s tem seznani ponudnika, nima pa obveze, da to stori. Za dostavo izdelkov v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času ter izročitev vse potrebne pripadajoče dokumentacije, je odgovoren ponudnik dokler naročnik izdelkov ne prevzame.

Jamstvo za skladnost izdelkov

V primeru neskladnosti izdelkov, ima naročnik dva meseca časa, od trenutka, ko je neskladnost opazil, da o tem obvesti ponudnika. V primeru, da naročnik ne obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od trenutka, ko je opazil neskladnost, jamčevalnih zahtevkov ne more uveljavljati. Prav tako naročnik ne more uveljavljati jamčevalnih zahtevkov po poteku dveh let od nakupa.
Naročnik lahko najprej od ponudnika zahteva, da izdelek popravi ali zamenja z novim brezhibnim izdelkom. V tem primeru mora naročnik dati izdelek na razpolago ponudniku. Uveljavljanje zahtevkov za skladnost izdelkov je za naročnika brezplačno, ponudnik nosi vse potrebne stroške (stroške pošiljanja, prevoza, dela in materiala).
Ponudnik mora zahtevku ugoditi v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Ponudnik lahko ta rok podaljša še za največ 15 dni, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, pri čemer mora naročnika o podaljšanju obvestiti preden poteče tridesetdnevni rok.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zahtevek naročnika po popravilu ali zamenjavi izdelka zavrne v primeru, če popravilo ali zamenjava nista mogoča oziroma če bi popravilo ali zamenjava za ponudnika predstavljalo nesorazmerno visok strošek glede na okoliščine konkretnega primera nebrezhibnosti kupljenega izdelka. V tem primeru lahko naročnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe.
V primeru, da popravilo ali zamenjava nista mogoča oziroma nista uspešna in je od nakupa poteklo več kot 30 dni, lahko naročnik zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo izdelka (zmanjšana vrednost izdelka v primerjavi z vrednostjo, če bi izdelek bil brezhiben), ali odstopi od pogodbe. V primeru zahtevka za znižanje kupnine, ponudnik vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka. V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik vrne vplačani znesek najkasneje v roku osmih dni od prejema izdelka oziroma prejema dokazila, da je naročnik izdelek poslal ponudniku.
V primeru, da ponudnik dokaže, da je neskladnost izdelka le neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe.
V primeru, da je od nakupa poteklo manj kot 30 dni, naročniku ni potrebno najprej uveljavljati zamenjave ali novega brezhibnega izdelka, ampak ima pravico, da od pogodbe odstopi. O tem z izjavo obvesti ponudnika.

Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov

Obvestilo oziroma izjavo o uveljavljanju zahtevkov za zagotavljanje brezhibnosti izdelkov lahko naročnik poda ustno na sedežu ponudnika ali pisno na elektronski naslov ali naslov ponudnika, s pripisom Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov:
Elektronski naslov: urednistvo@energetika.net
Naslov: Montel Energetika.net d.o.o., Krašnja 63, 1225 Lukovica

Obvestilo oziroma izjava o uveljavljanju zahtevkov za zagotavljanje brezhibnosti izdelkov mora zajemati:

1. kontaktne podatke naročnika,

2. točno navedbo izdelka ali izdelkov, za katere naročnik uveljavlja jamčevalne zahtevke,

3. naročnik mora natančno opisati neskladnost, ki jo uveljavlja z zahtevkom,

4. naročnik mora priložiti račun ali drugi dokaz, s katerim dokaže, da je izdelek kupil pri ponudniku,
5. ponudnik lahko od naročnika zahteva še dodatna pojasnila ali dokazila, da lahko ustrezno preveri zatrjevanje navedb naročnika o neskladnosti blaga, primeroma: način uporabe izdelka, ustreznost upoštevanja priloženih navodil ponudnika za uporabo ali druga relevantna dejstva.

Odstop od pogodbe

1. Naročnik lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.
2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne, ko naročnik pridobi fizično posest na izdelku ali jo pridobi namesto naročnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. To pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka (šteje datum vročitve na vročilnici). Pri pogodbah v zvezi z dostavo izdelkov, ki sestoji iz več kosov ali pošiljk, začne teči odstopni rok, ko naročnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu ali jo pridobi namesto naročnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik.
3. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroškom dostave. Povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se z naročnikom izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).
4. Ponudnik lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega izdelka ali dokler naročnik ne pošlje dokaza, da je izdelek poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Naročnik izdelek vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva, na katerega je naročnik obvestil ponudnika o odstopu od pogodbe. Odstop se upošteva, če naročnik izdelek pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila izdelka nosi naročnik.
5. V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšana njegova vrednost, naročnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da ob nakupu spodaj naštetih izdelkov ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga:

  1. časopisi, periodični tisk ali revije, razen naročniških pogodb za dobavo takih publikacij;
Ta določba ne posega v jamčevalne zahtevke in uveljavljanje garancij, ki jih naročnik lahko uveljavlja skladno s temi pogoji poslovanja.

Uveljavljanje odstopa od pogodbe

Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavlja naročnik, ki je fizična oseba. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora naročnik z nedvoumno izjavo (svetujemo pisno) obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori z obvestilom oziroma izjavo, ki jo pošlje po navadni (svetujemo priporočeni) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove oziroma ponudnika ustno obvesti (v tem primeru je dokazno breme na naročniku), s pripisom Uveljavljanje odstopa od pogodbe:
Elektronski naslov: urednistvo@energetika.net
Naslov: Montel Energetika.net d.o.o., Krašnja 63, 1225 Lukovica

Obrazec za odstop od pogodbe

Naročnik lahko za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe uporabi vzorčni obrazec. Odstop od pogodbe – obrazec

Naslov za pritožbe

Naročnik lahko pošlje pritožbe in druge zahteve, ki ne izhajajo iz uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov, garancij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca, s pripisom Pritožba:
Elektronski naslov: urednistvo@energetika.net
Naslov: Montel Energetika.net d.o.o., Krašnja 63, 1225 Lukovica

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pogojev poslovanja, lahko ponudnik in naročnik dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju interesa obeh. Ponudnik je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo naročniku, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pogoji poslovanja in zakonodaja.

Ponudnik lahko ponudi posebne prodajne pogoje za: določeno blago, določeno digitalno vsebino, določene storitve, določene skupine naročnikov (nediskriminatorno) in določene načine plačila.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike preko spletnega mesta ponudnika ter v primeru sklepanja pogodb ali potrjevanja naročil preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pogodbe sklenjene na daljavo). V primeru dogovorov z uporabo telefona, ponudnik pridobi pisno potrditev naročila s strani naročnika preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pisna potrditev) in šele v tem primeru velja pogodbeno razmerje (nakup ali naročilo) za sklenjeno. Pri izmenjavi sporočil z naročnikom, ponudnik le-tega obvesti in mu v dostopni obliki posreduje te pogoje poslovanja, s katerimi se naročnik seznani in pisno strinja preden se naročilo šteje za potrjeno.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta in/ali z uporabo elektronske pošte oziroma primerljivih komunikacijskih kanalov.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila. V kolikor ni sklenjena posebna pisna pogodba, se potrjeno naročilo in veljavni pogoji poslovanja štejejo za dogovorjeno pogodbeno razmerje.
4. Naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve v spletni košarici ali preko elektronske pošte oziroma drugih primerljivih komunikacijskih kanalov.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike  in za vsa naročila, ne glede na državo dostopa naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja ne glede na spremembe zakonodaje.
3. Ponudnik svoje naročnike obvešča o pomembnih spremembah, ki lahko vplivajo na njihove pravice in obveznost, pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ponudnika.

Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu ponudnika.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 07.07.2024 16:52

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×