Cookie settings

En.Trading 013

Hotel International, Zagreb, 21. May 2013
 • entrading za rob
 •  

  Time   Program with invited speakers
   9.00 - 9.30   
  Registration and welcome coffee

   9.30 - 10.00  Introductions
  Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET
  Tom Nyblin, Montel
  Kristina Čelić, Ministry of Economy
  Boštjan Napast, Geoplin                                                                                     

   10.00 - 10.15   Croatian power market outlook
  - Market coupling
  - Cross-border trading
  - Collaboration between TSOs and exchanges
  Ivor Županić, Croatian Energy Market Operator - HROTE

   10.15 - 10.45   Slovenian power market
  - Market opening experience
  - Setting up the power exchange
  - Renewables scheme operations
  Karlo Peršolja, Slovenian Power Market Operator - Borzen
   
   10.45 - 11.15  
  Coffee and fruit break

   11.15 - 12.15   Round table discussion: Power market developments in Croatia
  - How soon will Croatia have to comply with EU rules?
  - What does the transitional period entail?
  - Will it be easier for foreign companies to become active in the Croatian market?
  - Implications of Croatia's EU entry for the whole SEE region
  Moderated by Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET

  Invited participants: 
  Ivor Županić, Croatian Energy Market Operator - HROTE
  dr. sc. Željko RajićCroatian Energy Regulatory Agency HERA
  dr. Dejan Paravan, GEN-I
  Gorazd Skubin, Petrol

   12.15 - 12.45   Market coupling from the point of view of traders
  - Market coupling in South East Europe
  - The need for optimisation of cross-border transmission capacity allocation mechanisms
  Gorazd Skubin, Petrol
   12.45 - 14.00   
  Lunch

   14.00 - 15.00 Round table discussion: Gas market developments
  - What Croatia may learn from experiences in the European gas market 
  - Will end-users benefit from new players in the market?
  - Are Croatian gas companies ready for competition?
  - Balancing within the balance group
  Moderated by Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET

  Invited participants: 
  mag. Alojz Stana, Geoplin
  Damir Škugor, INA
  Igor Šadura, Gradska Plinara Zagreb
  Nataša Vujec, Crodux Plin
  Predstavnik podjetja Plinacro
  Predstavnik podjetja HEP Plin


   15.00 - 15.30   Prices forecast for the regional power market
  - Will Croatian wholesale prices rise or fall when joining the EU?
  - What will be the regional impact of Croatia joining the EU markets?
  - Why drives power prices in Croatia?
  Gorazd Ažman, Geoplin
  mag. Borut Janša, Mentor EBS
   15.30 - 15.50  
  Coffee break

   15.50 - 16.05  
  How did Slovenia adjust regulation to comply with REMIT?
  Mateja Čuk Anžlovar, Borzen (Slovenian Power Market Operator)

   16.05 - 16.20   The role of power exchanges in SEE
  - How does liquidity in the region compare with other EU markets?
  - Experience from introduction of market coupling in Slovenia
  - Prerequisites for further market integration
  Anže Predovnik, BSP Southpool

   16.20 - 16.40  
  Lessons learned from other liberalized European markets
  Morten Munkejord, Montel

   16.40 - 16.45  
  Closing of conference
  Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET

   18.00 - ... Dinner & Party
    

   

 • En.trading 013

  Zagreb, International Hotel, Tuesday, 21 May 2013


  By filling in the below form you are submitting your application to the international conference En.trading 013

  Basic participation fee for the En.trading 013 conference is EUR 320 + VAT.

  The fee covers conference materials in electronic form, coffee breaks, lunch and dinner.

  Take advantage of discounts to your admission fee (discounts exclude each other):
  25 % or EUR 240,00 + VAT for first minute application by 21 April 2013
  10 % or. EUR 288,00 + VAT – for early application by 5 May 2013

  For subscribers to Energetika.NET the discounts are as follows:
  30 % or EUR 224,00 + VAT – for the En.manager and En.manager package (valid for package owner)
  35 % or EUR 208,00 + VAT – for the En.corporate and other packages (for all employees of the company)

  Please pay the fee to the account nr. 02953-0258271646 open at the NLB d.d. bank of the beneficiary: Energetika.NET d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana no later than by 20 May 2013. You shall receive the invoice by mail after the conference. If cancellation takes place up to 10 days before the date of the conference we shall charge 25% of the fee, while in case of any later cancellation you will not receive a refund of the fee paid.

  By submitting your application you agree to General Terms of Use and the purpose of using your personal data. These will be used to keep a record of registered participants and for the purpose of internal marketing research activities and shall not be forwarded to any third parties.

  The entire conference will be held in English.

  For any questions or further information regarding the conference, please contact Mrs Sara Živković at #EM#736070622a7f6f7163667c626f4d6b6175637576607c7d7636777f6f#EM# or 00386 1 40 12 872.

 • En.trading 013 – No 1 conference for energy traders!

  A FIRST-RATE, INSIGHTFUL, SOCIABLE EVENT!

  Croatia's EU entry will result in increased energy market integration and, consequently, stronger market dynamics. How have these processes unfolded in Slovenia’s energy market? What can the Croatian power market expect from market coupling? Answers to these and some other questions will be provided by speakers at the first energy trading conference in Zagreb, Croatia.

  In addition to energy market developments in Slovenia and Croatia, participants will also discuss REMIT and how it was implemented in Slovenia’s national law, as well as the role of power exchanges and price forecasts. By effectively combining top-notch lectures and interactive panels, the event aims to become the region’s No 1 conference for energy traders!

  Held on Tuesday, 21 May 2013, the event is being organised by Energetika.NET, a leading regional business news provider based in Ljubljana, Slovenia, in cooperation with Norway's Montel, a leading European information provider for energy traders and organiser of TOP business events on energy trading.


 •  

   

  PARTNERS AND SPONSORS

     Montel logo blue white tab
   
   

  Gen I logo

  MKonline official logo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Časovnica   Program z vabljenimi gosti
   9.00 - 9.30  
  Prijava udeležencev in jutranja pogostitev

   9.30 - 10.00  Uvodni nagovori
  Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET
  Tom Nyblin, Montel
  Kristina Čelić, ministrstvo za gospodarstvo
  Alojz Stana, Geoplin                                                                              

   10.00 - 10.15   Obeti hrvaškega trga z električno energijo
  - Spajanje trgov
  - Čezmejno trgovanje
  - Sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in borzami
  Ivor Zupanic.pdf, Hrvaški operater energetskega trga - HROTE

   10.15 - 10.45  Slovenski trg z električno energijo
  - Izkušnje z odpiranjem trga
  - Vzpostavitev borze z električno energijo
  - Podporna shema za obnovljive vire energije
  Karlo Persolja.pdf, organizator trga z električno energijo - Borzen
   
   10.45 - 11.15  
  Odmor za kavo in sadje

   11.15 - 12.15   Omizje: Dogajanje na hrvaškem elektroenergetskem trgu
  - Kdaj bo morala Hrvaška uskladiti svojo zakonodajo z evropsko?
  - Kaj prinaša prehodno obdobje?
  - Bodo tuje družbe lažje vstopale na hrvaški trg?
  - Posledice vstopa Hrvaške v EU za regulacijo jugovzhodne Evrope
  Moderatorka: Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET
  Vabljeni sogovorniki: 
  dr. sc. Željko Rajić, Hrvaška agencija za nadzor trga z energijo HERA
  Ivor Županić, Hrvaški operater energetskega trga HROTE
  dr. Dejan Paravan, GEN-I
  Gorazd Skubin, Petrol
  predstavnik Hrvatske elektroprivrede (HEP) 
   12.15 - 12.45   Povezovanje trgov z vidika trgovca
  - Povezovanje trgov na področju jugovzhodne Evrope
  - Potrebe po nadaljnji izboljšavi mehanizmov dodeljevanja prenosnih zmogljivosti
  Gorazd Skubin, Petrol

   12.45 - 14.00  
  Kosilo

   14.00 - 15.00 Omizje: Dogajanje na trgu plina
  - Kaj se Hrvaška lahko nauči iz izkušenj s slovenskim trgom plina?
  - Bodo novi akterji na trgu koristili končnim uporabnikom?
  - So hrvaška plinska podjetja pripravljena na konkurenco?
  - Usklajevanje znotraj bilančne skupine
  Moderatorka: Ana Vučina Vršnak, Energetika.NET
  Vabljeni sogovorniki:  mag. Alojz Stana, Geoplin
  Damir Škugor, INA
  Igor Šadura, Gradska Plinara Zagreb

   15.00 - 15.30   Napovedi cen za regionalni trg električne energije
  - Bodo veleprodajne cene na Hrvaškem po vstopu v EU narasle ali padle?
  - Kakšen bo regionalni učinek vstopa Hrvaške na evropske trge?
  - Od česa so odvisne cene električne energije na Hrvaškem? mag. Gorazd Azman.pdf, Geoplin
  mag. Borut Janša.pptx, Mentor EBS
   15.30 - 15.50   
  Odmor za kavo

   15.50 - 16.05  
  Kako je Slovenija uskladila zakonodajo z uredbo REMIT?
  Mateja Čuk Anžlovar.pdf, Borzen (organizator trga z električno energijo)

   16.05 - 16.20   Vloga borze z električno energijo v jugovzhodni Evropi
  - Kakšna je likvidnost regij v primerjavi z drugimi evropskimi trgi?
  - Kakšne so slovenske izkušnje spajanja trgov?
  - Kateri so nujni predpogoji za nadaljnjo integracijo trgov?
  Anže Predovnik.pdf, BSP Southpool

   16.20 - 16.40  
  Lekcije z drugih liberaliziranih evropskih trgov
  Morten Munkejord.pdf, Montel

   16.40 - 16.45  
  Sklepni nagovor
  Alenka Lena Klopčič Klopčič, Energetika.NET

 All events of Energetika.NET by topics        Past events        Upcoming events
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET

Subscribe to EN.NEWS

Receive En.news – energy news, interviews and commentaries. They will appear in your e-box every Tuesday and every Thursday, while every Wednesday you can receive our En.trading news. As Energetika.NET reader you will also be informed about energy events in Slovenia and SE Europe.

Your e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Data will be used for receivers management and internal marketing research and will not be sold or distributed to third parties. By signing up for news, you are familiar with and agree with our Privacy Policy .
×

SUBSCRIBE TO EN.NEWS


Receive En.news – energy news, interviews and commentaries. They will appear in your e-box every Tuesday and every Thursday, while every Wednesday you can receive our En.trading news. As Energetika.NET reader you will also be informed about energy eventsEmail address


Data will be used for receivers management and internal marketing research and will not be sold or distributed to third parties.
By signing up for news, you are familiar with and agree with our general conditions.
×