Cookie settings

En.grids 015

Ljubljana, hotel Plaza, 10. February 2015
 • En.grids 015: Konferenca Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja 

  Torek, 10. februar 2015, hotel Plaza, BTC, Ljubljana

  PROGRAM

   

  Ura 
  Program 
   8.15 - 9.00 
  Registracija udeležencev in jutranja kava
   9.00 - 9.15
  Uvodni nagovori 

  prof. dr. Igor Papič
  , predsednik TP za pametna omrežja 
  Alenka Lena Klopčič Klopčič, direktorica in urednica Energetike.NET

   9.15- 10.45
  Uvodno omizje o konkretnih korakih k uresničevanju strategije o pametnih omrežjih
  »Pametna omrežja zahtevajo pameten pristop!«
  Moderator: Gregor Omahen, Tehnološka platforma za pametna omrežja

  Vabljeni gostje:
  prof. dr. Igor Papič, Tehnološka platforma za pametna omrežja
  predstavnik Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (vabljen)
  mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT)
  Stojan Kokošar, Kolektor Sisteh
  mag. Jan Kostevc
  , vodja Službe za podporo obratovanju, ELES
  Boštjan Strmčnik, Korona
  Uroš Blažica, Elektro Primorska in GIZ distribucij (vabljen)
   10.45 - 11.15
  Odmor za kavo in mreženje

  Predstavitve v nadaljevanju so razdeljene v sekcije

    11.15 - 11.45
  Vabljeno predavanje: Dr. Takahiro Tsukishima, Hitachi

   11.45 - 12.45
  SEKCIJA 1: Regulacija napetosti
  Program dela Projektne skupine za pametna omrežja pri GIZ DEE, rezultati dela v letu 2014; mag. Edvard Košnjek in Milan Švajger

  Napredna vizualizacija elektroenergetskega omrežja; Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar

  Trajnostna in robustna komunikacijska omrežja za podporo pametnim omrežjem v distribuciji, projekt SUNSEED; Jurij Jurše, Elektro Primorska in Radovan Sernec, Telekom Slovenije

  Koordinirana regulacija višine napetosti v NN omrežjih z uporabo OLTC 20/0,4 kV regulacijskega transformatorja; Mag. Marjan Jerele, Anže Vilman, Elektro Gorenjska

  Vpliv sončnih elektrarn na obratovanje energetskih omrežij; Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike

  Električna energija v prihodnosti; Marijan Koželj

   12.45 - 13.45
  Kosilo 

   13.45 - 14.45
  SEKCIJA 2: Aktivni odjem (demand response)
  Upravljanje porabe polnilnih postaj za električna vozila; Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

  Electricity Market and Demand Side Management: Opportunitiy and Challenge; Dr. Zoran Marinšek, dr. Gregor Černe, M. Sc. Jure Vindišar, INEA

  Virtualna elektrarna kot element pametnega distribucijskega omrežja; Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

  Demand response; Konstantin Stamenov, Bulgarian Federation of Inudtrial Energy Consumers

  Izkušenje eBADGE projekta: Integracija aktivnega odjema, VPP in odprtega dostopa do podtakov; Radovan Sernec, Simeon Lisec, Telekom Slovenije, Peter Nemček, CyberGRID, Marjan Šterk, XLAB

   14.45 - 15.45SEKCIJA 3: EMS (energy management systems)
  Modularno upravljanje energetskih bremen s S7-1200, SENTRON PAC3200 in SIPLUS CM230 pri polnjenju električnih vozil
  Simon Čretnik, Siemens

  House owner – an active player in energy market; Hubert Golle, Robotina

  Napredni stikalni blok; osnovni gradnik EMS; Ladislav Kolednik, Simon Pervanja, Slavko Munih – Kolektor Sisteh

  Zmanjševaje operativnih tveganj pri prevzemih večjih populacij naprednih števcev s kontrolo kakovosti ključnih parametrov
  Janez Zrnec, Elektroservisi

  NRG4CAST – forecasting energy consumption solution; Maja Škrjanc, Klemen Kenda, Institut Jožef Stefan, Simon Mokorel, Envigence

   15.45 - ... Neformalno druženje ob žlahtni kapljici

   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!

   

   

 All events of Energetika.NET by topics        Past events        Upcoming events
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET

Subscribe to EN.NEWS

Receive En.news – energy news, interviews and commentaries. They will appear in your e-box every Tuesday and every Thursday, while every Wednesday you can receive our En.trading news. As Energetika.NET reader you will also be informed about energy events in Slovenia and SE Europe.

Your e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Data will be used for receivers management and internal marketing research and will not be sold or distributed to third parties. By signing up for news, you are familiar with and agree with our Privacy Policy .
×

SUBSCRIBE TO EN.NEWS


Receive En.news – energy news, interviews and commentaries. They will appear in your e-box every Tuesday and every Thursday, while every Wednesday you can receive our En.trading news. As Energetika.NET reader you will also be informed about energy eventsEmail address


Data will be used for receivers management and internal marketing research and will not be sold or distributed to third parties.
By signing up for news, you are familiar with and agree with our general conditions.
×