Nastavitve piškotkov

En.management 009

GZS, Ljubljana, 13. oktober 2009
 • En.seminar Učinkovito z energijo 009: Z minimalnimi vlaganji do maksimalnih učinkov


  energetika1Letošnji en.seminar Učinkovito z energijo, ki je v organizaciji Energetika.NET potekal 13. oktobra 2009 že četrto leto zapored je pokazal, da je učinkovita raba energije (URE) vse bolj izpostavljena praksa v podjetjih, ki se proti gospodarski krizi borijo z energetsko učinkovitostjo, pri tem lahko maksimalne izkoristke dosežemo tudi z minimalnimi vlaganji. Primere dobre prakse na tem področju je 16 priznanih slovenskih in tujih predavateljev 80 udeležencem predstavilo v okviru dveh plenarnih sekcij, ki sta se zaključili z okroglo mizo o inovacijah, sledila je praktična delavnica o sklepanju pogodb za električno energijo in plin. Ob zaključku en.seminarja pa smo izžrebali tudi 4 nagrade. Dve je podelila Energetika.NET, dve pa Fakulteta za energetiko.

  Kot je uvodoma povedal direktor Energetike.NET se konkurenčnost podjetij kaže predvsem v hitrosti in načinu spopadanja z izzivi. »En izmed njih je tudi vsako leto dražja energija.« Pri tem večina slovenskih podjetij še vedno čaka in energijo dojema zgolj kot fiksni strošek zanemarljivega pomena za poslovanje podjetja, druga pa v tem istem pojavu vidijo prihajajoči trend, na katerem bodo v prihodnje gradila svoje konkurenčne prednosti. Udeležence je nagovoril tudi mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo na gospodarskem ministrstvu, ki pravi, da se Slovenija pomena energetske učinkovitosti zaveda, če ne zaradi lastne ozaveščenosti pa zato, ker nas v to sili EU, ki ima na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) zelo ambiciozne cilje. Te pa ima tudi Irska, ki je učinkovito rabo energije postavila na prvo mesto, je udeležencem pojasnil Richard Hadfield iz National Standards Authority Ireland.

  Kljub temu da je energija vsako leto dražja, še vedno ni ključni parameter zaradi katerega bi se podjetja odločala za vlaganja v energetsko učinkovitost, je v okviru prve plenarne sekcije z naslovom "Energetski management – naslednja najboljša priložnost za investicije"  poudaril mag. Tomaž Fatur, predsednik uprave podjetja Solvera Lynx, ki je spregovoril o energetskem menedžmentu, pravilnem pristopanju in posledičnih koristih za podjetje. Za uspešno izvajanje energetskega menedžmenta so po njegovih navedbah ključni trije parametri: tehnika, organizacija in ljudje, pri čemer se v Sloveniji najbolj zatakne pri sami organizaciji. Proces energetskega menedžmenta je po Faturjevih besedah dinamičen proces; za učinkovit pristop pa je značilen razvoj tako imenovane energetsko učinkovite kulture. Beseda je tekla tudi o standardu za energetski menedžment EN 1600, ki je v Sloveniji začel veljati 1. oktobra, pri čemer je standard primeren za večja podjetja, teh pa je po Faturjevih besedah v Sloveniji okoli 100; Richard Hadfield pa je spregovoril tudi o prvem energetskem standardu, ki so ga na Irskem sprejeli leta 2001. Ob tem je poudaril, da sam nadzor nad porabo energije ne bo prinesel veliko prihranka. »Ljudje pogosto mislijo, da delajo spremembe, vendar se pri tem ne dotaknejo jedra.«

  V krizi je najboljša investicija v učinkovito rabo energije

  Prednost energije je tudi ta, da jo je mogoče izkoristiti učinkovito, za kar pa ni potrebno vložiti veliko sredstev, se je glasila osrednja misel druge plenarne sekcije »Posnemanje zaželeno – kako si (lahko) podjetja zagotovijo napredek«. Tako Silvo Balant, vodja oddelka energetika v Revozu kot dr. Bojan Pahor, svetovalec predsednika uprave v družbi Perutnina Ptuj sta poudarila, da so maksimalni učinki mogoči tudi z minimalnimi vložki. V Perutnini Ptuj so aktivno vstopili v izvajanje energetskega menedžmenta, ki ga financirajo z amortizacijo, krediti in dobički, energetski stroški pa sicer predstavljajo dobre štiri odstotke skupnih stroškov. V družbi so danes v fazi oblikovanja ekipe za energetsko upravljanje, ki bo pripravila še en energetski pregled, po besedah Pahorja pa pri tem brez pomoči zunanjih partnerjev ne bo šlo. Kot je poudaril na seminarju, bodo pasivni in aktivni ukrepi Perutnini Ptuj zagotavljali, da bo energetsko učinkovita. Poleg izkoriščanja sončne energije, vidijo v prihodnosti tudi priložnost v absorbcijskem hlajenju in geotermalni energiji.

  Kot je povedal Vilnis Vesma, direktor Degree Days Direct in urednik Energy Management Register, pogosto tudi ne vemo, da gre kaj narobe, zato je potrebno porabo energije meriti. A to ni dovolj. Kot je poudaril, moramo tudi vedeti, koliko energije dejansko potrebujemo ter zato meriti stvari, ki povzročajo spremembo porabe, kot na primer vreme in dnevna svetloba.

  Ali so investicije v URE dobra naložba, pa je včeraj skušala odgovoriti mag. Blaženka Pospiš Perpar iz blejskega podjetja EL-TEC Mulej. Pozitivni ekonomski učinki vlaganj v URE se pokažejo na dolgi rok, pravi, širše pa je za uspeh potrebno tudi sodelovanje tistih, ki jim tovrstna vlaganja v končni fazi prinašajo prednosti prek nepovratnih sredstev, kreditiranja s subvencionirano obrestno mero in podobno.

  Inovacije so za podjetje nuja

  Je na popoldanski okrogli mizi z naslovom "Kako inovacije v energetiki prispevajo h konkurenčni prednosti?" poudaril Janez Šmid, tehnični direktor Iskra MIS Inovacije. Pri tem brez znanja, interdisciplinarnosti in povezovanja do novih rešitev ni mogoče priti, dodaja mag. Tomaž Fatur predsednik uprave podjetja Solvera Lynx. Vendar je pretirano povezovanje tudi škodljivo, pravi, saj lahko zavira razvojno komponento. Šmid je sicer mnenja, da se v Sloveniji premalo povezujemo. »Očitno ne znamo najti skupnih koristi.«

  Kajetan Bajt iz podjetja Dr. Nemo trdi, da je vrhunskost v preprostih stvareh. »Učiti se je potrebno iz preteklih dognanj in na njih graditi nove ideje.« Pri tem Bajt na vprašanje, kako do inovacije, odgovarja, da bi morali najprej ločiti strokovno in finančno sfero. Finančnik po njegovih navedbah ne razume, kaj inovacija je, temveč zna prodajati samo to, kar se že dobro prodaja. »Uvesti bi morali skupino modrih, ki bi bili inovativno nagnjeni (energetiki, strojniki, …), in ki bi lahko vplivali na finančnike. Po njegovem uspešno sodelovanje, katerega rezultat je inovacija, vključuje manjšo skupino z jasnimi interesi, načrti in čistimi kartami.

  Seminar je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.
  logo mop

  Seminar podpira Veleposlaništvo Švedske v Ljubljani.
  EmbassyLogo highresolution
   
  Projekt je delno financiralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z  Javno agencijo za tehnološki razvoj.

  Foto utrinki


 • Otvoritev in uvodni nagovori

  zane
  Žane Logar
  direktor Energetika.NET

  energetika16
  Mag. Janez Kopač
  generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo

  Plenarna sekcija 1: Energetski management – naslednja najboljša priložnost za investicije

  energetika20
  Avtor: Mag. Tomaž Fatur, predsednik uprave
  Prispevek: Kratek oris evropskih diskusij in zakonodaje v povezavi z energetskim managementom ter situacija v Sloveniji z vprašanjem kako izzive spremeniti v rezultate.
  Organizacija: Solvera Lynx d.d.

  energetika22
  Avtor: Richard Hadfield, tehnični manager
  Prispevek: Standard za energetski management - podpora podjetjem pri izkoriščanju prednosti učinkovite rabe energije.
  Organizacija: National Standards Authority Ireland


  Plenarna sekcija 2: Posnemanje zaželeno – kako si (lahko) podjetja zagotovijo napredek

  energetika34
  Avtor: Silvo Balant, vodja oddelka energetika
  Prispevek: Kako z omejenimi možnostmi naložb podjetje (p)ostane energetsko učinkovito?
  Organizacija: Revoz d.d.

  energetika37
  Avtor: Dr. Bojan Pahor, svetovalec predsednika uprave
  Prispevek: Kako v podjetjih gospodariti z energijo?
  Organizacija: Perutnina Ptuj d.d.

  energetika4
  Avtor: Vilnis Vesma, direktor in urednik Energy Management Register
  Prispevek: Spremljanje energetske učinkovitosti - primeri dobre prakse v Veliki Britaniji.
  Organizacija: Degree Days Direct Ltd

  energetika39
  Avtor: Mag. Blaženka Pospiš Perpar, vodja projektne pisarne
  Prispevek: Investicije v učinkovito rabo energije – dobra naložba?
  Organizacija: El-tec Mulej, d.o.o., Bled

  energetika43
  Avtor: Rok Trelc, vodja projektov
  Prispevek: Izkušnje iz prakse pri odkrivanju in odpravljanju netesnosti komprimiranega zraka.
  Organizacija: HPE d.o.o.

  energetika46
  Avtor: Danijel Muršič, direktor
  Prispevek: Primeri dobre prakse URE in tehnologije v vzponu pri HVAC sistemih.
  Organizacija: Menerga d.o.o.

  energetika47
  Avtor: Hine Alex Vrtačnik, direktor
  Prispevek: Kako pristopiti k prenovi razsvetljave?
  Organizacija: Svetloba d.o.o.

  Okrogla miza »Kako inovacije v energetiki prispevajo h konkurenčni prednosti?«

  energetika2
  energetika49
  Sodelujoči:
  Tanja Mohorič, direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte, Hidria d.d.
  Kajetan Bajt, direktor, Dr. Nemo d.o.o.
  Janez Šmid, tehnični direktor, Iskra MIS d.d.
  Mag. Tomaž Fatur, predsednik uprave, Solvera Lynx d.d

  Delavnica - Kako uspešno sklepati pogodbe za električno energijo in plin?

  energetika59
  vodja delavnice: Mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost, Institut Jožef Stefan


 • Pokrovitelji:
  logotip svetloba
  Hidria srebrna
  ISKRA mis
  Svetloba d.o.o.
  Hidria IMP Klima d.o.o.
  Iskra MIS, d.d.
  HPE 2007 sistemi za komp zrak logo
  Fakulteta energetika

  HPE d.o.o., Ljubljana
  Fakulteta za energetiko


  Seminar je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.
  logo mop

  Medijski partner Seeurope.net.
  seeurope logo


  Seminar podpira Veleposlaništvo Švedske v Sloveniji.
  EmbassyLogo highresolution

  Projekt je delno financiralo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z  Javno agencijo za tehnološki razvoj.
 • "Okrogla miza slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva" je smiselno nadaljevanje oz. nadgradnja seminarja "Učinkovito z energijo 009" (seminar o energetski učinkovitosti v industriji in stavbah, kjer bomo ciljnim članom vozlišča omogočili prikaz praktičnih primerov inovacij na področju energetike).

  Okrogla miza je potekala v torek, 13. oktobra 2009, ob 16. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, v Ljubljani.

  Okroglo mizo je vodila pomočnica urednice Energetika.NET Martina Budal. O problematiki so spregovorili:

  •  dr. Andrej Cvelbar, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  • Janko Burgar, Ministrstvo za gospodarstvo
  • Ana Hafner,  Aktivni slovenski inovatorji
  • mag. Marjanca Golmajer Zima, Patentna pisarna
  • Gorazd Lampič, Elaphe d.o.o.
  • Janez Šmid, Iskra MIS d.d.
  • Peter Kobal, Solvera Lynx d.d.
  • Matej Kurent, Poteza - sklad Growth and Innovation Fund
  • Igor Papič, Fakulteta za elektrotehniko
  • Zoran Marinšek, Inea d.o.o.
  • Janez Šmid, Iskra MIS d.d.
  • Kajetan Bajt, Dr. Nemo d.o.o.
  • Alex Hine Vrtačnik, Svetloba d.o.o.
  • Tanja Mohorič, Hidria d.d.

  Namen

  Združiti slovenske inovatorje, za inovatorstvo pristojne predstavnike države in evropskih institucij ter predstavnike finančnih podjetij na enem mestu. Pripraviti prvo veliko okroglo mizo oziroma prvo srečanje slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva. Izmenjava izkušenj, ki jih imajo slovenski inovatorji pri realizaciji njihovih idej, torej od samega nastanka ideje do končnega produkta ali patentiranja.

  Cilji

  Odpreti razpravo o inovacijah, inovatorstvu, pomenu raziskav in patentov v slovenskem prostoru. Spodbuditi ciljne skupine k sodelovanju, razpravi in iskanju najboljših rešitev.

  Program

  Okroglo mizo smo smiselno razdelili na tri (3) tematike:
  1. Od invencije do inovacije – pregled stanja
   • Koliko invencij se dejansko razvije v inovacijo
   • Ali se inovatorstvo »splača«?
   • Inovacije kot izhod iz gospodarske krize.
   • Koliko in kako državna regulativa posega v inovatorstvo?

  2. Inovacije kot investicija
   • Kateri faktorji odločajo o odobritvi financiranja?
   • Je finančni trg v Sloveniji dovolj razvit za financiranje inovacij?
   • Inovacije kot investicija z visokim rizikom – slabo zastavljene invencije ali premala pričakovana dodana vrednost?
   • Kako lahko država zniža rizike investitorjem (sofinanciranje, jamstvena shema, davčne olajšave…)?

  3. Temelji plodovitega okolja za inovacije
   • Kakšni so zgledi za prihodnost inovatorstva v Sloveniji?
   • Kako lahko država in njene institucije direktno spodbujajo inovatorje? Dodatne spodbude v prihodnosti?
   • Kako je to rešeno v tujini in kako pri nas? Kako »zakrpati« vrzel?

  Zakaj je okrogla miza pomembna?

  • Bo prvo veliko srečanje slovenskih inovatorjev na področju trajnostnega gospodarstva.
  • Soočila bo slovenske inovatorje, za inovatorstvo pristojne predstavnike države in evropskih institucij.
  • Omogočila bo izmenjavo izkušenj, ki jih imajo slovenski inovatorji pri realizaciji njihovih idej, torej od
  • samega nastanka ideje do končnega produkta ali patentiranja.
  • Skušali bomo najti rešitve, kako učinkovito s celovitim poslovnim pristopom vstopiti na trg.
  Organizator okrogle mize, ki bo potekala v sklopu aktivnosti vozlišča SKIS, slovenska kreativno inovacijska skupina, je Energetika.NET, časnik o energetiki.

  Projekt delno financira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj.

 • En.management 009
  Učinkovito z energijo 008
  En.management 007
  Financiranje energetskega managementa
  En.management 010
  En.management 011
  En.management 012
  En.management 013 - seminar
  En.management 014
  En.management 015
  En.management & En.občina 016
  En.občina & En.management 017
  En.občina & En.management 019
  En.občina & En.management 021
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Pet 30°C

 • Sob 28°C

 • Ned 24°C

 • Pon 23°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×