Nastavitve piškotkov

Učinkovito z energijo 008

Ljubljana, 1. oktober 2008
 • Hotel Mons, Ljubljana, 1. oktober 2008

  V sredo, 1. oktobra 2008, je v organizaciji Energetike.NET potekal en.seminar Učinkovito z energijo 008. Prvi del seminarja je bil namenjen energetskemu managementu in načinom za pametnejšo rabo energije, novost letošnjega en.seminarja pa sta bili vzporedni delavnici Energetski management v težki proizvodni industriji ter Energetski management v stavbah, kjer so udeleženci z moderatorjema razpravljali o konkretnih rešitvah za specifična okolja. Delavnicam je sledila okrogla miza z ugotovitvami in zaključki, na koncu pa sta svoj pogled predstavila še predstavnika dobaviteljev energije.
 • Otvoritev seminarja

  JozeRenarAvtor: Mag. Jože Renar
  Prispevek: Vloga GZS pri spodbujanju učinkovite rabe energije v podjetjih
  Organizacija: Gospodarska zbornica Slovenije


  Uvod v energetski management

  JanezBensaAvtor: Janez Bensa
  Prispevek: Organizacija energetskega managementa v podjetju
  Organizacija: Solvera Lynx

  BogomilKandus
  Avtor: Mag. Bogomil Kandus
  Prispevek: Kaj pričakovati od energetskega pregleda
  Organizacija: Enekom


  Manj je več – načini za pametnejšo rabo energije, moderator: Janez Bensa, Solvera Lynx 

  BredaPrejac
  Avtor: Breda Prejac
  Prispevek: Energetsko učinkovita razsvetljava
  Organizacija: Siteco Sistemi

  GorazdBregar
  Avtor: Mag. Gorazd Bregar
  Prispevek: Energetska učinkovitost sistemov za proizvodnjo komprimiranega zraka
  Organizacija: HPE

  BerndGeschermann
  Avtor: Bernd Geschermann
  Prispevek: (Ne)izgubljena toplota – rekuperacija energije
  Organizacija: Energy Agency in North Rhine-Westphalia

  BorutMoharTessari
  Avtor: Borut Mohar Tessari
  Prispevek: Kako do učinkovite rabe energije v sistemih za prezračevanje in klimatizacijo
  Organizacija: Energo plus

  MarkoKlancisar
  Avtor: Marko Klančišar
  Prispevek: Učinkovita raba energije v kotlovnici
  Organizacija: Weishaupt

  JusBudic
  Avtor: Juš Budič
  Prispevek: Vprašanje kakovosti električne energije in pametno merjenje
  Organizacija: Iskra MIS

  MiroslavBugeza
  Avtor: Dr. Miroslav Bugeza
  Prispevek: Sodobni elektromotorski pogoni – možnosti za prihranke energije
  Organizacija: ELEK Svetovanje

  Dobavitelji energije, moderator Miha Valentinčič, Petrol

  LorenzoMaina
  Avtor: Lorenzo Maina
  Prispevek: Zavezniki v boju proti naraščajočim stroškom za zemeljski plin?
  Organizacija: Adriaplin

  UrsulaKrisper
  Avtor: Uršula Krisper
  Prispevek: Zavezniki v boju proti naraščajočim stroškom za električno energijo?
  Organizacija: Elektro Ljubljana
 • Kako prihraniti energijo v poslovnih in energetskih procesih?

  Na en.seminarju Učinkovito z energijo 008 so domači in tuji predavatelji odgovarjali na vprašanje, kako prihraniti energijo v poslovnih in energetskih procesih.

  Kot je v pozdravnem nagovoru povedal dr. Žiga Turk, minister za razvoj, je energija tista, ki določa gospodarski napredek. Pri tem Turk poudarja, da Slovenci kot porabniki energije ne moremo prispevati k zmanjšanju podnebnih sprememb, lahko pa prispevamo kot proizvajalci in pojasnjuje, da za okolje ni pomembno na kateri strehi v svetu so fotovoltaični sistemi nameščeni, za slovenski gospodarski razvoj pa je pomembno, koliko jih izvozimo.

  Spodbujanje učinkovite rabe energije v podjetjih

  GZS spodbuja rabo učinkovite energije na več načinov, pojasnjuje mag. Jože Renar z GZS. Poleg združevanja za doseganje skupnih interesov podjetij (belo knjigo so letos dopolnili s sedmimi točkami s področja energetike), je na razpolago tudi spletni portal Zrno na zrno, preko katerega GZS posreduje informacije in nasvete podjetjem na področju energije, varovanja okolja in virov sredstev, z namenom zmanjšati stroške poslovanja podjetij. Renar poudarja, da poskuša GZS s tovrstnimi orodji pomagati predvsem majhnim in srednjim podjetjem, saj po njegovih besedah stroški za energijo v slovenskih podjetjih strmo naraščajo. Ker sledijo cene zemeljskega plina cenam nafte, bo, zaključuje Renar, tudi tukaj naraščal interes za ukrepe za učinkovito rabo energije.

  Organizacija energetskega managementa v podjetju

  Janez Bensa iz podjetja Solvera Lynx pojasnjuje, da gre pri organizaciji energetskega managementa v podjetju za širok in prepleten projekt in dodaja, da dobra organizacija zahteva določene korake, ki zagotovijo uspešno izvedbo. Poleg podpore določenih in kot poudarja Bensa, ne samo vodilnih ljudi v podjetju, leži velik poudarek na planiranju in izvedbi ukrepov, saj brez ukrepov ne pridemo do prihrankov. Za kakovostno izpeljavo projekta je sicer nujen energetski manager, vendar so za uspeh odgovorni vsi v podjetju.

  Bensa še dodaja, da je pri ukrepih pomembno gledati na dolgi, srednji in kratki rok ter voditi transparentno politiko. In kot navajajo pri britanskem Carbon Trustu »ima učinkovita raba energije popoln smisel, prinaša prihranke, krepi ugled podjetja in pomaga pri borbi zoper podnebne spremembe«.

  Kaj pričakovati od energetskega pregleda

  Če je pred desetimi leti energetski pregled izvajalo devet odstotkov podjetij, so danes redka podjetja, ki še nimajo izvedenega energetskega pregleda, razloži mag. Bogomil Kandus iz Enekoma, Inštitut za energetsko svetovanje. Pri tem poudarja, da energetski pregled najbolj koristi majhnim in srednjim podjetjem, saj je po njegovih besedah v velikih podjetjih več strokovnega znanja. Kot pojasnjuje Kandus, razlikujemo kratki in razširjeni energetski pregled, pri čemer se pri kratkem pregledu potenciali prihrankov vrednotijo na osnovi izkušenj, pri razširjenem pa na osnovi meritev in karakterističnih kazalcev. Kateri energetski pregled je potreben, je odvisno od potreb in stanja podjetja, kot vzor za vrste energetskih pregledov pa Kandus navaja Veliko Britanijo.

  Po Kandusovih besedah energetski pregled najbolj vpliva na investicije v energetske naprave, tehnologijo in zgradbe, poslovanje in ugled družbe in na neposredne stroške za energijo. Pri tem predstavlja strošek energetskega pregleda pri manjših podjetjih do pet odstotkov letnega stroška za energijo, pri večjih je ta strošek nižji od dva in pol odstotka. Kandus zaključuje, da je energetski pregled ena najboljših naložb v energetiki, če je dobro izveden.

  Razsvetljava kot del varčevanja

  Čeprav ima razsvetljava pri porabi energije v celotni stavbi le 10-odstotni delež, se investicije v razsvetljavo obrestujejo, pravi Breda Prejac iz podjetja Siteco Sistemi. Pri načrtovanju nove inštalacije ali sanacije pa so ključnega pomena pravilni postopki. Potem ko smo ocenili obstoječo situacijo, lahko začnemo z analizo potreb, šele nato preidemo k samemu projektu, pravi Prejaceva in dodaja, da je potrebno izbrati tak svetlobni vir, ki ustreza vsem kriterijem, kot so človeške potrebe, arhitekturni, ekonomski in okoljski vidiki. Po uspešni izvedbi je ključnega pomena vzdrževanje. Prejaceva še dodaja, da lahko dodatne prihranke dosežemo z izkoriščanjem dnevne svetlobe in zaključuje, da bi 53 odstotkov električne energije porabljene za razsvetljavo, privarčevali samo z dosledno uporabo EVG (elektronske predstikalne naprave).

  Energetska učinkovitost sistemov za proizvodnjo komprimiranega zraka

  Mag. Gorazd Bregar iz HPE pravi, da za razliko od ostalih energentov le malo ljudi razume visok strošek komprimiranega zraka, saj nanj ne gledajo kot na enega izmed energentov. Komprimiran zrak je zaradi neučinkovitosti pri proizvodnji 8 do 10-krat dražji od električne energije, pri čemer obratovanje kompresorjev in vzdrževanje distribucijskega sistema zato pogosto predstavlja zelo velike prihranke. Kot pojasnuje Bregar, je doba povračila investicije v izboljšanje kompresorske postaje povprečno deset mesecev.

  Možnosti povprečnega prihranka energije v kompresorski postaji so po pregledu številnih kompresorskih postaj v EU za tovarno 43-odstotni. K načrtovanju kompresorske postaje lahko pristopamo različno, pojasnuje Bregar. S sistemskim pristopom zagotovimo učinkovitost s celovitom obravnavanjem sistema od proizvodne strani, distribucije in do strani porabe komprimiranega zraka.

  S pravim pristopom do varčevanja

  Kot poudarja Bernd Geschermann iz Energy Agency iz Nemčije, so potenciali varčevanja z energijo veliki in dodaja, da mora srednje veliko podjetje izvajati energetski management zaradi preglednosti, predvsem pa, da izbere pravo obliko učinkovite rabe energije.

  Borut Mohar Tessari iz Energo Plus pa poudarja, da je pomemben pristop k projektu, to je prvi kontakt s projektantom, arhitektom ali investitorjem. Nadalje je pomembna priprava, izbira optimalne opreme in opcij za klimatizacijo objekta kot tudi posledično servisiranje naprav.

  Marko Klančišar iz Weishaupta dodaja, da je navkljub različnim opcijam odločilen dejavnik za izbiro izkoristek.

  Vprašanje kakovosti električne energije

  Kot pojasnuje Juš Budič iz Iskre MIS, se od modernih elektroenergetskih omrežij pričakuje visoka zanesljivost, prilagodljivost, dostopnost ter ekonomska učinkovitost in dodaja, da bo v prihodnosti kakovost električne energije dobivala vse večji pomen, pri zagotavljanju kakovosti pa bodo morali sodelovati tako proizvajalci kot tudi porabniki električne energije. Iz teh razlogov podjetje poleg razvijanja inovativnih analizatorjev omrežja, komunikatorjev, merilnikov energije in sistemov upravljanja z energijo, polaga poudarek tudi na razvoj kompenzacijskih sistemov za odpravljanje motenj v omrežju in zniževanje porabe električne energije ter na razvoj in integracijo sistemov za nadzor in krmiljenje razpršenih virov energije (obnovljivi viri energije).

  Prihranek energije s sodobnimi elektromotorski pogoni

  Dr. Miroslav Bugeza iz Eleka navaja, da znašajo možni prihranki električne energije elektromotornih pogonov, po podatkih iz leta 2005, do 30 odstotkov (1,46 TWh). Če je v Sloveniji leta 2005 poraba električne energije v industriji znašala 7,30 TWh (57 odstotkov od celotnih 12,87 TWh), je po ocenah delež porabe za elektromotorne pogone znašal 2/3 (4,87 TWh). Tako predstavlja možni prihranek električne energije pri elektromotorskih pogonih (1,46 TWh) skoraj polletno proizvodnjo hidroelektrarn v Sloveniji oziroma tretjino letne proizvodnje termoelektrarn. Bugeza pojasnjuje, da elektromotorske pogone s ciljem zmanjšanja rabe, lahko posodobimo z uporabo energijsko varčnih motorjev in hidravlične sklopke. Najboljšo rešitev po mnenju Bugeza predstavljajo izmenični presmerniki, saj omogočajo največje izkoristke.

  Učinkovita raba se konča in začne pri odjemalcih

  Lorenzo Maina z Adriaplina, podjetja za distribucijo zemeljskega plina, pojasnjuje, da porabi največ zemeljskega plina industrija, poraba pa še naprej narašča. Kar se tiče cen zemeljskega plina, le-te sledijo cenam nafte v zaostanku. Maina tako napoveduje, da se bodo v naslednjih mesecih cene zemeljskega plina dvignile zaradi dviga cen nafte pred pol leta, kaj bo zatem, je neznanka, še dodaja. Vsekakor pa podjetjem, torej kupcem plina, svetuje, naj zaposlijo neodvisnega svetovalca, a hkrati poudarja, da ni toliko pomembna cena kot pa varčevanje.

  Uršula Krisper z Elektra Ljubljana pravi, da je učinkovita raba nujna, saj imamo omejene količine proizvedene električne energije, omejen pa je tudi uvoz poceni energije. Pri tem sledi trend gibanja cen v Sloveniji trendom na EEX, vendar se cene oblikujejo na višjem nivoju (EEX+čezmejne kapacitete).

  Kar se tiče aktualne uvedbe progresivnega obračunavanja oskrbe z električno energijo gospodinjskim odjemalcem, so poglavitni vzroki zaostajanje prodajne cene električne energije za nakupno ceno za gospodinjstva, kot tudi vzpodbujanje varčne rabe, Krisperjeva še dodaja, da sedaj tudi oskrba ni več vezana na naročeno moč oziroma jakost varovalk.

  Z delavnicami do zaključkov

  Novost letošnjega en.seminarja sta bili vzporedno potekajoči delavnici. Na okrogli mizi je dr. Boštjan Černe (Trimo) tako povzel predloge udeležencev delavnice Energetski management v stavbah. Izpostavljeno je bilo samo načrtovanje stavbe, pri čemer je ključna združitev vseh vpletenih »od arhitekta do strojnega inženirja.« Tudi sama lega stavbe zaradi izkoriščanja obnovljivih virov energije je pomembna. Udeleženci so izpostavili tudi možnost lokalne regulacije toplote v sami stavbi. Černe pa je opozoril na pomembnost izobraževanja v energetski management in prav posebej izobraževanje mladih.

  Dušan Novkovič (Acroni), ki je vodil sekcijo za energetski management v industriji, je izpostavil ključna vprašanja kot, kako nadaljevati s projektom energetski management, poudaril je pomembnost rednih meritev in analiz, energetski pregled pa nam pokaže, kje so skriti potenciali. Pri tem poudarja, da moramo biti pri energetskem pregledu zelo pazljivi in pri večjih investicijah vključiti zunanjega svetovalca.


 • siqieeeffi
 • En.management 009
  Učinkovito z energijo 008
  En.management 007
  Financiranje energetskega managementa
  En.management 010
  En.management 011
  En.management 012
  En.management 013 - seminar
  En.management 014
  En.management 015
  En.management & En.občina 016
  En.občina & En.management 017
  En.občina & En.management 019
  En.občina & En.management 021
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Sob 12°C

 • Ned 3°C

 • Pon 2°C

 • Tor 4°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×