Nastavitve piškotkov

Seminar Trgovanje z emisijami CO2

GZS, Ljubljana, 22. marec 2007
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 22. marec 2007

  V četrtek, 22. marca 2007 je v organizaciji poslovnega portala Energetika.NET v Ljubljani potekal en.seminar o trgovanju z emisijami CO2 kot poslovni priložnosti za podjetja. Na njem so domači in tuji predavatelji spregovorili o razvoju trga emisij, o gibanju cene emisijskih kuponov, o prednostih in slabostih trgovalne sheme EU, predstavili so praktično trgovanje z emisijskimi kuponi ter delovanje trga v Sloveniji.
 • MurksAvtor: Aleksandra Murks
  Prispevek: Pozdravni nagovor
  Organizacija: TALUM d.d.

  NaredAvtor: mag. Nives Nared
  Prispevek: Slovenija in Evropska Unija deset let po podpisu Kjotskega Protokola
  Organizacija: Ministrstvo za okolje in prostor

  KomarAvtor: Zorana Komar
  Prispevek: Glavne značilnosti delovanja slovenskega registra emisijskih kuponov
  Organizacija: Agencija RS za okolje

  KranjcevicAvtor: mag. Evald Kranjčevič
  Prispevek: Prednosti sodobnega monitoringa in preverjanja emisij toplogrednih plinov
  Organizacija: Institut Jožef Stefan

  DejongheAvtor: Koen Dejonghe
  Prispevek: Možnosti CDM/JI projektov za slovenske upravljavce naprav
  Organizacija: Statkraft, Amstelveen, Nizozemska

  NovkovicAvtor: Dušan Novkovič
  Prispevek: Tveganja in stroški industrije za izpolnjevanje Kjotskih ciljev
  Organizacija: Acroni, d.o.o.

  BastiaansenAvtor: Bram Bastiaansen
  Prispevek: Oblikovanje cene emisijskih kuponov v letu 2006 in pričakovanja za naslednja trgovalna leta
  Organizacija: STX Services, Amsterdam, Nizozemska

  BandeljAvtor: Boštjan Bandelj
  Prispevek: Možnosti nakupa ali prodaje emisijskih kuponov v Sloveniji
  Organizacija: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

 • Na področju trgovanja z emisijskimi kuponi v državah Evropske unije je bilo v letu 2006 sklenjenih za dobrih 817 milijonov ton CO2 poslov. Transakcije so bile izvedene tako na OTC trgu kot preko borz. Finančno gledano znaša vrednost sklenjenih poslov 14,6 milijarde €, kar je skoraj trikrat več kot v letu 2005 in kar dvestokrat več kot v letu 2004. Cena emisijskih kuponov pa je zaradi večje ponudbe kuponov za leto 2007 in večjega povpraševanja po kuponih za obdobje 2008-2009 trenutno na ravni 1,00 – 1,30 EUR/t.

  Stanje na trgu Evropske unije

  Ponudba na trgu emisijskih kuponov naj bi se povečevala tudi v letošnjem letu; trgovalne količine naj bi presegle dve milijardi ton CO2. Glede na rasti v letu 2006, naj bi se v letos trgovalo z 1,6 milijarde kuponov. Po zadnjih analizah naj bi bilo trgovalno obdobje 2005-2007 v presežku z emisijskimi kuponi in zato naj bi cena ostala približno na trenutni ravni. Na drugi strani pa naj bi bilo kjotsko obdobje 2008-2012 v primanjkljaju, tako da naj bi bila povprečna cena v letih od 2008 do 2012 na ravni 20 - 21 €/t. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da se bodo v kjotskem obdobju emisijskim kuponom pridružili tudi krediti iz projektnih mehanizmov CDM/JI in vladni nakupi (AAU – Assigned Amount Units), ki bodo v drugi polovici obdobja poskušali odpraviti primanjkljaj, je povedala mag. Aleksandra Murks iz Taluma.

  Znižanje emisij toplogrednih plinov (TGP) narekujeta tako evropska kot nacionalna zakonodaja. Letošnje leto obeta pestro dogajanje na področju zakonodaje; pričakovati je spremembe Zakona o varstvu okolja, v pripravi je Predlog Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje od 2008 do 2012 pa Predlog Direktive o vključitvi letalstva v shemo trgovanja s pravicami emisij TGP ter Predlog revizije Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sheme trgovanja s pravicami emitirati TGP, je povedala mag. Nives Nared, podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor

  O registru emisijskih kuponov

  Prvi večji korak k dokazovanju operativnega delovanja registra emisijskih kuponov je Republika Slovenija naredila z izpolnitvijo obveznosti v trgovalni shemi Evropske unije tako, da je 30. junija 2006 umaknila iz obtoka 8.726.639 emisijskih kuponov. Upravljavci naprav so do 30. aprila 2006 preverjene emisije v ekvivalentni količini emisijskih kuponov (1 t CO2 = 1 emisijski kupon) iz poročil o monitoringu emisij za leto 2005 predali v registru emisijskih kuponov. Po besedah pooblaščenke za delovanje registra emisijskih kuponov na Agenciji RS za okolje Zorane Komar je vseh 94 upravljavcev je za 97 naprav uspešno izpolnilo svojo obveznost.

  “Osnova učinkovitega monitoringa je energetsko knjigovodstvo”

  Mag. Evald Kranjčevič s Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan je spregovoril o monitoringu, ki je osnova za sistem emisijskega trgovanja, in preverjanju emisij TGP. Pogoj za obratovanje naprav, vključenih v sistem emisijskega trgovanja, je pridobitev dovoljenja za izpuščanje TGP, ki ga izda Agencija RS za okolje (ARSO). Kot je dejal, imajo upravljavci naprav obveznost izvajanja monitoringa emisij TGP in poročanja. Težave pri izvajanju monitoringa so lahko predstavlja nepozornost upravljavcev naprav na vsebino dovoljenja za izpust emisij TGP, pri čemer je govornik opozoril, da je potrebno določbe izvajati izključno na način, ki je opredeljen v dovoljenju ARSO. Tako morajo upravljavci tudi o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na spremembo dovoljenja, predhodno obvestiti ARSO. O rezultatih monitoringa morajo upravljavci poročati v letnem poročilu o emisijah TGP, pridobiti pa morajo tudi ustrezno mnenje neodvisnega preveritelja, ki potrdi, da je monitoring izvajan skladno z določbami dovoljenja ARSO in da je izkazana količina emisij ustrezna. Omeniti velja še, da je rok za oddajo poročila in vpis emisij v register 31. marec, rok za predajo kuponov pa 30. april.

  S stališča večjega upravljavca…

  Eden večjih upravljavcev v Sloveniji - če izvzamemo energetski sektor - je tudi jeseniška družba Acroni, katere cilj je bil do sedaj poskrbeti le za količine, ki jih potrebujejo za nemoteno proizvodnjo, je povedal Acronijev svetovalec za energetiko, Dušan Novkovič. Količina iz alokacijskega načrta za industrijo in energetiko v Sloveniji za obdobje 2005–2007 je bila okrog 27 mio t CO2, od tega je na Acroni odpadlo približno 0,250 mio t CO2. V obdobju 2008–2012 bo količina iz alokacijskega načrta za slovenska podjetja, ki so vključena v shemo emisijskega trgovanja okrog 41,5 mio t CO2, od tega na Acroni odpade 0,435 mio t CO2. Kot je povedal Novkovič, je Acroni v zadnjih letih občutno znižal specifične emisije CO2, ukrepi za zniževanje specifične porabe pa bodo ostali na prvem mestu tudi v prihodnje. Morebitna aktivnejša vključitev v trgovanje z emisijskimi kuponi bo le z namenom zagotoviti morebitne manjkajoče kupone. Dogajanja na trgu že sedaj spremljajo, vsekakor pa bo za aktivnejši vstop na ta trg potrebno še marsikaj postoriti. Razmišljajo pa tudi o prepustitvi tega dela izkušeni zunanji instituciji, s katero bi sklenili ustrezen dogovor.

  “Emisijski trg je že dobro razvit”

  Po mnenju mag. Boštjana Bandlja, vodje Službe tržnih analiz v Holdingu Slovenske elektrarne, je trgovanje z emisijami CO2 priložnost za podjetja, vendar pa so zaradi izredne volatilnosti cen tudi tveganja precejšnja. Na trgu z emisijami CO2 je zaznati močno korelacijo s trgi primarnih energentov, je dejal. Nejasnosti in ovire trgovanja iz prvega obdobja bodo v drugem trgovalnem obdobju odpravljene, pričakovati pa je tudi višjo kazen s kuponi nepokritih emisij (40 → 100 €/t). Spomnil je še, da je EU sprejela in potrdila slovenski alokacijski načrt, pri čemer pa naj bi šlo za eno redkih potrditev brez zahtev po znižanju alokacije (8,3 mio ton letno).

  Bram Bastiaansen iz nizozemske družbe STX services je predstavil podatke o tem, koliko več kuponov so dobile naprave vključene v trgovalno shemo EU. V letu 2005 je bilo dejanskih emisij CO2 1.981 mio ton, alokacija pa je znašala 2.119 mio ton, kar je 6,5 % več. V letu 2006 je bilo dejanskih emisij 2.011 mio ton, po alokaciji pa 2.119 mio ton, kar predstavlja 5,1-odstotni presežek. V letu 2007 naj bi naprave vključene v trgovalno shemo proizvedle 2.024 mio ton emisij, alokacija pa je 2.119 mio ton, kar pomeni 4,5-odstotni presežek. V skupno triletnem obdobju naj bi tako presežek predstavljal 5,4 %.

 • Trgovanje z emisijami 2005
  Trgovanje z emisijskimi kuponi 2006
  Seminar Trgovanje z emisijami CO2
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Sre 13°C

 • Čet 13°C

 • Pet 8°C

 • Sob 12°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×