Nastavitve piškotkov

Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb

Spletno okolje (Zoom), 22. april 2021


Prijavite se na e-novice in prejmite obvestila o tem dogodku.
Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

 • DEeCarb info dan WEB naslovnica
 • Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb


  Četrtek, 22. april 2021, 9.30-15.00, Zoom

    PROGRAM Z VABLJENIMI GOVORCI
     
  DeCarb EU FLAG
  9.30 - 9.45
  • Uvodni pozdrav organizatorja in predstavitev projektov DeCarb in procuRE (Niko Natek, KSSENA)
  • Uvodni nagovor ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka (vabljen)
  9.45 - 13.00

  1. del: Strateške in razvojne usmeritve za razogljičenje

  9.45 - 10.00Akcijski načrt za razogljičenje premogovno intenzivne SAŠA regije
  • Matevž Šilc, KSSENA: Splošno o akcijskem načrtu; Glavne usmeritve; Ukrepi v izvajanju in načrtovani ukrepi; Ključni strateški dokumenti in javno-politični instrumenti v obravnavi
  10.00 - 10.30Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in financiranje
  • Predstavnik MOP: Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 - glavna izhodišča, sektorski cilji in usmeritve, obseg in viri financiranja
  • Predstavnik MzI: Nacionalni energetski in podnebni načrt - glavni cilji in ključne razvojne usmeritve ter vizija, ki jo zasleduje NEPN glede strukture slovenske energetike v letu zaprtja premogovnika ter pričakovan obseg in vsebina revizije v 2023
  10.30 - 10.45Območni razvojni program SAŠA regije
  • Biljana Škarja, Razvojna agencija SAŠA: Glavni cilji in ključne razvojne usmeritve, ključni razvojni potenciali SAŠA regije, usklajenost z strateškimi in zakonodajnimi akti in glavni predvideni viri financiranja
  10.45- 11.00Mehanizem Sklada za pravični prehod – območni načrt za SAŠA regijo
  • Predstavnik SVRK: Priprava programov financiranja za obdobje 2021-2027 (pomen in vloga financiranja prioritet na področju trajnostne energetike in mobilnosti) in glavni razvojni projekti uvrščeni v območni načrt za SAŠA regijo (glavni predvideni viri financiranja ter pričakovani učinki izvedbe načrtovanih projektov)
  11.00-
  11.15
  Vloga emisijskih kuponov pri sofinanciranju energetskega prehoda
  • Mitja Tašler, Termoelektrarna Šoštanj: Vloga emisijskih kuponov pri sofinanciranju energetskega prehoda – dostopanje do sredstev Sklada za podnebne spremembe, (ne)razvojna naravnanost predloga programa za porabo sredstev sklada in nezmožnost dostopa do sredstev sklada za projekte na visoki stopnji razvoja
  11.15- 11.55RAZPRAVA: Prestrukturiranje SAŠA premogovne regije
  Vsebinska izhodišča:
  • Upoštevanje strokovnih podlag o najoptimalnejši časovnici za zapiranje Premogovnika Velenje v letu 2033 ali 2038;
  • Časovnica priprave Zakona o zapiranju Premogovnika Velenje in prestrukturiranju regije;
  • Energetska neodvisnost in omejitve jedrsko-plinskega scenarija;
  • (Ne)razvojno naravnan predlog Sklada za podnebne spremembe;
  • Težave pri dostopanju do sredstev Sklada za podnebne spremembe, utemeljitev (ne)namenjanja sredstev za posodobitev obstoječe infrastrukture (npr. daljinsko ogrevanje), namenjanje sredstev investicijam ki so same po sebi rentabilne;
  • Usklajenost načrta za okrevanje in odpornost (NOO) z načrtovanimi območnimi načrti Sklada za pravičen prehod (gre za dva mehanizma, ki se naj bi med sabo dopolnjevala), ali so pripravljavci vsebin NOO seznanjeni z izhodiščno oceno investicijskih projektov predlaganih za uvrstitev v območne načrte?
  Vabljeni: Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo; predstavnik MOP; Marko Štrigl, Holding Slovenske elektrarne; predstavnik Občine Šoštanj; predstavnik SVRK;

  11.55-
  12.00
  Zaključek prvega dela dogodka
  • Sklepne ugotovitve in zaključek prvega dela dogodka (Energetika.NET)
  12.00-
  13.00
  ODMOR ZA KOSILO

  Dogodek poteka pod okriljem projekta DeCarb, ki je sofinanciran s strani programa Interreg Europe iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  13.00- 15.00
    

  2. del: Odprte konzultacije (OMC) v sklopu projekta procuRE: razogljičenje z energetsko samozadostnostjo stavb
                         Logo PNG

  13.00- 13.15Ničenergijske in energetsko samozadostne stavbe
  • dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK: Splošno o energetski samozadostnosti objektov, primeri dobrih praks, potencialna vloga naprednih tehnologij v energetski prenovi stavb za doseganje znižanja emisij TGP, itd.
  13.15- 13.30Projekt procuRE
  • Niko Natek, KSSENA: Glavni cilji, načrtovani pilotni projekti, časovnica izvedbe, pričakovani učinki, partnerski konzorcij
  13.30- 13.40Javni razpis za inovacije: priložnosti za podjetja
  • Niko Natek, KSSENA: Predstavitev načrtovanega javnega razpisa: faze javnega razpisa in možnosti za prijavo, časovni termini izvedbe, ključne zahteve razpisa
  13.40- 13.50Predstavitev nacionalnega pilota
  • Sašo Mozgan, KSSENA: Predstavitev objekta in namenov uporabe, prikaz energetskih indikatorjev predstavitev izgradnje in lokacije, prikaz lastništva, prikaz možnosti za izrabo OVE …
  13.50- 14.55Vprašanja in diskusija
  • Odprta diskusija med sodelujočimi (potencialnimi) ponudniki glede možnosti sodelovanja na javnem razpisu in drugih pogojev za sodelovanje na razpisu – možnost oblikovanja konzorcijev
  14.55- 15.00Zaključek drugega dela dogodka
  • KSSENA & Energetika.NET: Sklepne ugotovitve in zaključek dogodka
  flag yellow highProjekt je financiran s strani okvirnega programa Obzorje 2020 za Raziskave in Inovacije Evropske Unije na podlagi dogovora o podpori št. 963648.

  kssena
  *Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

  Prosimo vas, da svojo udeležbo na dogodku potrdite najkasneje do srede, 21. aprila 2021. Na elektronski naslov #EM#757367676a6c6566486c646e7e6a6b7b797a733d7a7062#EM# pošljite svoj interes za udeležbo z imenom, priimkom in nazivom organizacije, iz katere prihajate.
  Prijavo pa lahko oddate tudi z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki se nahaja TUKAJ.

 • Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb


  Četrtek, 22. april, 10.30-15.00, Zoom

  Prijava je BREZPLAČNA.

  Z izpolnitvijo zgornjega obrazca se prijavite na dogodek 'Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb'.

  S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Podatke bomo uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.


  Za kakršnakoli vprašanja in pojasnila se obrnite na #EM#616d676d6f642b6b6d676b256761617f73787153717b73657f7c6e72777c30714555#EM# ali telefon 031 673 236, kontaktna oseba Alenka Lena Klopčič.

   

 • En.forum
  En.forum: MODRO GOSPODARSTVO
  Z nepovratnimi sredstvi do prihrankov energije
  En.forum: Energetska učinkovitost kot modra investicija!
  En.forum: Od premogovništva do pametnih omrežij
  Kako do sredstev in s kakšnimi ukrepi do energetske učinkovitosti?
  Energetsko karierno srečanje: Priložnosti zaposlovanja v energetiki
  Spodbujanje OVE in URE/Petrol
  Energetski dogodek Energetike.NET
  Strokovni posvet: Zemeljski plin
  Anketa
  Elektromobilnost: Priložnosti in izzivi ter vloga lokalnih skupnosti pri razvoju
  Razpisni postopki in sklepanje pogodb za EPC na temo energetskega pogodbeništva
  Poslovni doručak o obnovljivoj energiji
  Poslovni energetski forum: REMIT doslej in vnaprej
  Delavnica plinske toplotne črpalke
  Izobraževalni seminar o energetskem pogodbeništvu
  Omizje: Pametno ogrevanje za trajnostno prihodnost
  Plinski posvet: Ekonomski potencial in učinkovita raba stisnjenega zemeljskega plina (CNG) v prometu
  Energetski zajtrk o vetrni energiji
  Seminar 'Ogljično nevtralni že danes, ne jutri!'
  POWERUP! SLOVENIJA 2020 / OVE in URE potrebujejo tudi ustrezno zaledje ali kako bo Slovenija dosegla podnebno-energetske cilje
  Celjski sejem Energetika 2020: Trajnostna in varna oskrba vseh odjemalcev z električno energijo
  Socialni dialog o novi energetski mešanici: Energetski prehod Savinjsko-šaleške regije
  Nacionalni informativni dan projekta DeCarb: razogljičenje z inovacijami v energetski prenovi stavb
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Ned 12°C

 • Pon 11°C

 • Tor 3°C

 • Sre 10°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×