Nastavitve piškotkov

En.seminar Znižajte stroške prevozov

GZS, Ljubljana, 15. november 2006
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 15. november 2006

  Že dolgo znano dejstvo je, da je promet, ki sicer omogoča sodoben in mobilen način življenja, tudi vedno močnejši tvorec toplogrednih plinov (TGP) in dejavnik, ki slabša kvaliteto okolja, v katerem živimo. V Nemčiji in na Nizozemskem so se tako že pred leti lotili aktivne kampanje ozaveščanja širše javnosti o pomenu novega sloga vožnje (eco driving), ki povečuje varnost, dviguje nivo gospodarnosti v prometu in prispeva k zmanjšanju emisij TGP, bogatijo pa jih seveda tudi izkušnje izvajanja programov varne in varčne vožnje.

  Na en.seminarju, ki je v organizaciji poslovnega portala Energetika.NET potekal 15. novembra 2006 v Ljubljani, so domači in tuji govorniki spregovorili o energetski varčnosti v prometu, še posebej o šolanju voznikov in promociji energetsko učinkovite vožnje.
 • pecnikAvtor: Bojan Pečnik in Barbara Vrhovnik
  Prispevek: Usposabljanje poklicnih voznikov v skladu z Direktivo 2003/59/ES
  Organizacija: OZS, Slovenija

  lauAvtor: Jochen Lau
  Prispevek: Trening novega sloga vožnje – primeri dobre prakse v Nemčiji
  Organizacija: DVR, Nemčija

  kiaukaAvtor: Rainer Kiauka
  Prispevek: Primer uspešne vključitve novega sloga vožnje v učni načrt avtošole
  Organizacija: Fahrschule Kiauka und Goss, Nemčija

  ederAvtor: Hubert Eder
  Prispevek: Tehnologije za varčno porabo goriva
  Organizacija: Steinbauer, Avstrija

  wilbersAvtor: Peter Wilbers
  Prispevek: Trening novega sloga vožnje – primeri dobre prakse na Nizozemskem
  Organizacija: Senternovem, Nizozemska

  brglezAvtor: Andrej Brglez
  Prispevek: Praktične izkušnje s področja izobraževanja varne in varčne vožnje
  Organizacija: AMZS, Slovenija

  haighAvtor: Conrad Haigh
  Prispevek: Prednosti in potenciali načrtovanja poslovnih poti za podjetja in njihova razširjenost v tujini
  Organizacija: Transport for London, Velika Britanija

  khanAvtor: Samira X. Khan
  Prispevek: Primer načrtovanja poslovnih poti v podjetju
  Organizacija: British Sky Broadcasting, Velika Britanija

  beloglavecAvtor: Andrej Beloglavec
  Prispevek: Financiranje projektov za zmanjševanje porabe goriva iz eu virov
  Organizacija: Predstavništvo EU komisije v Sloveniji, Slovenija


 • V Sloveniji premalo podpore s strani pristojnih organov

  Bojan Pečnik, sekretar sekcije za promet OZS je dejal, da bi eco-driving moral postati projekt celotne države. Vanj bi se moralo vključiti tudi prometno ministrstvo, ki pa zaenkrat področju ne namenja pozornosti. Pečnik je napovedal, da bodo kljub temu že konec letošnjega leta začeli izobraževati trenerje za ta način vožnje, leta 2008 pa bodo začeli z izvajanjem tečajev. Željo za večjo vpetost pristojnih organov pa je izrazil tudi Andrej Brglez z AMZS.

  Ta je dejal, da se je AMZS izvedbe projekta ekološke vožnje lotila že pred dvema letoma, vendar pa projekt tedaj ni »padel na plodna tla«. Tudi raziskava, ki so jo izvedli na AMZS, potrjuje, da slovenski vozniki svoje znanje glede vožnje močno precenjujejo. Pa vendar se je glede na dejansko znanje o poznavanju tehnologij in o vožnji sami Slovenija znašla na repu lestvice evropskih držav. Tako so se na AMZS odločili, da bodo oblikovali poseben program, ki bo poudarjal varnost, vanj pa bodo vpletli tudi elemente varčne vožnje. Pomembna aktivnost, ki jo na tem mestu že izvajajo, je tako ozaveščanje najširše javnosti o pomenu novega sloga vožnje.

  Na prvem mestu dvig ozaveščenosti

  Področje ozaveščanja je izpostavil tudi Peter Wilbers iz nizozemske agencije za trajnost in inovacije SenterNovem. Na nizozemski nacionalni televiziji na primer že nekaj let predvajajo duhovita oglasna sporočila, s katerimi dvigujejo ozaveščenost o ekološki vožnji. Ta pristop je zelo drag, a je tudi zelo učinkovit, je dejal Wilbers. Kar dve tretjini ljudi sta namreč že seznanjeni z omenjenim načinom vožnje, petina pa jih ta slog uporablja tudi v praksi.

  Zanimanje za programe varčne vožnje je na Nizozemskem trenutno v porastu, vzrok za to pa gre pripisati predvsem naraščanju cen goriva. Zadnji podatki pričajo o tem, da so v zadnjih letih porabo goriva v javnem transportu (avtobusi) znižali za 8,4 %, na področju dostavnih vozil (kombiji) so zabeležili 5,8-odstotno znižanje porabe goriv ter za 40 % manj nesreč, na področju prevozništva (tovornjaki) pa so porabo goriva znižali za 2,1 %, število nesreč za 14,2 %, stroške vzdrževanja pa za 3,5 %.

  Ekološka vožnja – vožnja prihodnosti?

  V program ekološke vožnje so Nizozemci do sedaj investirali preko 20 mio €, do leta 2010 pa bo v promocijo novega sloga vožnje nizozemska vlada investirala še dodatnih 15,5 mio €.

  V Nemčiji – položaj je predstavil Jochen Lau, vodja sektorja za izbraževanje, Svet za varnost v cestnem prometu, Nemčija – so se treninga varčne vožnje ob podpori močnih poslovnih akterjev lotile neodvisne organizacije, ki v tem vidijo poslovno priložnost. Za različne ciljne skupine – posameznike, institucije, prevozniška podjetja – pripravljajo različne načine izobraževanja, ki so jim prilagojeni tako po zahtevnosti kot po obsegu. Učenje varne in varčne vožnje je v Nemčiji z zakonom vpeljano v učni načrt vseh avtošol. Tako se bodoči vozniki že od samega začetka naučijo kako voziti varno, varčno in okolju prijazno, poudaril Rainer Kiauka, inštruktor varne in varčne vožnje in lastnik treh avtošol

  Lau je poudaril, da eco-driving označuje varno, gospodarno, okolju prijazno, a zato nič počasnejšo vožnjo, ki po njegovem mnenju celo označuje vožnjo prihodnosti.

  Nekaj nasvetov za varčno vožnjo:

  • Večji tlak v pnevmatikah oz. nujno je preverjanje tlaka;
  • Z menjalnikom do manjše porabe – prestavljanje pri nižjih vrtljajih;
  • Opazujte promet pred seboj in se izogibajte nepotrebnemu zaviranju in pospeševanju;
  • Čim manj zaviranja oz. čimbolj enakomerna vožnja;
  • Ugašanje motorja v daljših zastojih;
  • Odstranjevanje nepotrebne prtljage iz vozila;
  • Vozite umirjeno;
  • Dobro olje + redni servisi = manša poraba goriva!

  Z načrtovanjem poslovnih poti do znižanja stroškov

  Conrad Haigh, vodja na področju načrtovanja poslovnih poti pri podjetju Transport for London, je povedal, da stroški, ki nastanejo zaradi prometnih problemov v Veliki Britaniji dosežejo v povprečju 27,000 funtov letno. Promet je v Veliki Britaniji zadnji dve desetletji največji porabnik energije. V letu 2003 je predstavljal 34 odstotni delež celotne porabe energije. Haigh je izpostavil najpomembnejše prednosti načrtovanja poslovnih poti za podjetja. Podjetje z uspešnim načrtom lahko prihrani, poveča svojo produktivnost, ima večjo možnost, da zadrži trenutno osebje in pridobi nove kadre, izboljša svoj profil ter premaga probleme povezane s prepeljanimi potmi in parkiranjem. Po prometni raziskavi Britanske gospodarske zbornice, 84% podjetij prepozna ceste kot bistvene za njihove delovne operacije. Haigh je predstavil primer letališča Heatrow, ki je z načrtom poslovnih poti prihranilo 8,000,000 funtov. Od aprila 2001 do decembra 2004 so zmanjšali so število prepeljanih poti za 42,211,476 km, znižali emisije CO2 za 8,730,300 in znižali porabo goriva za 2,212,806 litrov. Izpostavil je tudi prednost »video konferenc«, s katerimi je organizacija Royal Mail Group v prvem letu uporabljanja tega pripomočka prihranila 300,000 funtov pri potnih stroških, v naslednjih treh letih pa 3,000,000 funtov. Koristi, ki jih ima podjetje z uvedbo načrta poslovnih poti so torej številne (finančne, okoljske, administracijske, prodajne itd).

  Ključne sestavine za dober načrt poslovnih poti

  Samira X. Khan z dolgoletnimi izkušnjami na področju načrtovanja poslovnih poti, zaposlena pri medijski hiši British Sky Broadcasting, je povedala, da je načrtovanje poslovnih poti zelo dinamičen proces. Načrtovalec mora imeti popolno podporo vodstva/uprave podjetja, v katero je vpeljan načrt, poleg tega je pomembna podpora lokalne oblasti ter vzpostavitev partnerstva z organi javnega transporta. Nujna je tudi stalna in dobra komunikacija z zaposlenimi ter njihova vpletenost v načrt; koristna je začetna uporaba nagrad (finančne spodbude, celoletne karte za javni prevoz), če pa te ne delujejo, je treba uporabiti tudi "kazni" (metoda korenčkov in palic). Pravila morajo biti enaka za vse, za uspešno implementacijo načrta pa so seveda potrebne določena denarna vlaganja. Ta se ne smejo varčevati pri izgradnji komplesov, ki pripomorejo k izvrševanju načrta. V podjetju GlaxoKlineSmith so uvedli t. i. "kolesarsko strategijo", s katero so tistim, ki se v službo peljejo z kolesom priskrbeli posebno parkirišče in garderobo s kopalnico; poleg tega so najeli človeka, ki je zaposlenim popravljal kolesa (Dr. Bike). Po besedah Khanove, mora načrtovalec poslovnih poti upoštevati situacijo v podjetju (velikost, število in starost zaposlenih, predhodne aktivnosti na področju zniževanja stroškov in varovanja okolja itd).

  Financiranje projektov za zmanjševanje porabe goriva iz eu virov

  Andrej Beloglavec, iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji je povedal, da onesnaženost povezana s prometnim sektorjem »stane« Evropo 1,7% njenega BDP-ja, kar je približno 160 milijard evrov letno in 360 evrov letno na prebivalca. Evropska komisija je julija 2006 naznanila pospešen razvoj vozil na vodikov pogon. Zavzela se je za 25% stopnjo okolju prijaznih težkih tovornih vozil nad 3,5 ton vozil kupljenih s strani javnih organov. Izpostavil je element Lizbonske strategije »The 7th Framework Programme« (FP7), ki bo potekal od leta 2007 do 2013 in predstavlja glavno orodje za implementacijo trajnostne politike; njegova tehnološka platforma bo pospešila učinkovitost javno-zasebnega partnerstva, saj združuje vse pomembne deležnike. Cilji programa FP7 so optimiziranje načinov prevozov, izboljšanje lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih transportnih sistemov in povezav ter spodbuditev raziskav, znanja in inovacij. Beloglavec je predstavil tudi programe za spodbujanje uporabe biomase. Direktiva 2003/30/EC določa povišanje uporabe biogoriv na 5,75% do leta 2010, vendar, ker referenčna vrednost 2% do leta 2005 ni bila dosežena, potekajo razprave o spremembi direktive o biogorivih. Deležniki vključeni v tehnološko platformo so kmetijski, industrijski in gozdarski sektor, pridelovalci biogoriv, proizvajalci in distributerji fosilnih goriv, združenja za bioenergijo, universe, raziskovalni inštituti ter izdelovalci avtomobilov in tovornjakov. Nekateri programi za spodbujanje izdelave in uporabe biomase so CHRISGAS (Clean hydrogen-rich synthesis gas), RENEW (Renewable fuels for advanced powertrains), NILE (New improvements for lignocellulosic ethanol). BeloglaveC je predstavil tudi projekt STEER (energetska učinkovitost v prometu in alternativna goriva), ki ga podpira Intelligent Energy Europe (IEE). IEE je program, ki si prizadeva prispevati evropsko dodano vrednost, in sicer ne za posamezne ukrepe na državni ali lokalni ravni, temveč za skupno in vzajemno učenje. Financiranje za zmanjšanje porabe goriva je na voljo iz mnogih različnih virov (vključno s strukturnimi skladi – odvisno od nacionalnega strateškega referenčnega okvira – NSRF), katere je treba izkoristiti, je dejal Beloglavec in pozval k spremljanju razpisov EU.

  Tehnologije za varčno porabo goriva

  Tehnologije za varčno porabo energije je predstavil Hubert Eder, predstavnik podjetja Steinbauer Tuning Technologies, ki je ponudnik elektronskih komponent in dodatnih modulov za celotno avtomobilsko tržišče. Področja dela podjetja so povečanje moči/optimiranje porabe za tovorna vozila, povečanje moči za dizelske in turbo bencinske motorje, nastavitev podvozja, odstranitev omejitve hitrosti, krmiljenje pomične strehe za Cabrio vozila, povečanje moči traktorjev. Z grafi in formulami je ponazoril osnove programov, ki jih uporabljajo za optimiranje porabe goriva. Ta cilj dosegajo z dvema možnostma, prva je Chiptuning (poseg v samo motorno elektroniko), druga pa dodatna elektronika (dodatna elektronika za povečanje moči ali brez posega v motorno elektroniko). S tem dosežemo večji navor zaradi povečane moči v spodnjem območju vrtljajev (do ~1600 o/min), to pa omogoča hitrejše pretikanje v višje prestave, širše območje moči (daljša vožnja v direktni prestavi) ter, da pri vožnji v klanec ni potrebno pretikanje navzdol. Rezultati poskusov, ki jih je podal Eder so: znižanje porabe za približno 10% (posamezni primeri do 20%), merjenja emisij izpušnih plinov na dveh različnih motorjih gospodarskih vozil pa so pokazala: povišanje CO za približno 20% (absolutna vrednost), znižanje HC za približno 20% in znižanje NOx za približno 10%.

 • En.seminar Znižajte stroške prevozov
  Energetska varčnost v prometu
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Sre 13°C

 • Čet 13°C

 • Pet 8°C

 • Sob 12°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×