Nastavitve piškotkov

En.občina 011

Ljubljana, 18. oktober 2011
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.
  Torek, 18. oktober 2011.

  Da bi izboljšali stanje na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), je portal Energetika.NET pripravil natečaj z naslovom En.občina.

  Namen natečaja je slovenske občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju URE in OVE.

  Ključni cilji natečaja:

  • Preveriti trenutno stanje v občinah in predstaviti že izvedene projekte OVE in URE ali projekte v izvajanju;
  • Promovirati najboljše primere dobre prakse v občinah;
  • Predstaviti razloge za ukrepanje na področju OVE in URE in koristi, ki jih lahko imajo občine;
  • Nakazati možne potenciale za investitorje v obliki javno-zasebnega partnerstva;
  • Spodbuditi občine k pripravi lokalnih energetskih konceptov (LEK);
  • Informirati in izobraziti občine o tem, kako in kje začeti projekte URE in OVE;
  • Spodbuditi črpanje namenskih sredstev iz kohezijskih skladov za namene OVE in URE;
  • Povezati potencialne ponudnike opreme, svetovalce, investitorje in uporabnike;
  • Povezati akterje za pripravo LEK ter pripravo in izvajanja projektov URE in OVE v občinah na državni, medobčinski in občinski ravni…

  Komu je namenjen natečaj?

  Natečaj je namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše stroške za energente in izpolnjevanje evropskih in slovenskih energetskih in okoljskih obvez, nove poslovne priložnosti, ki jih prinašata učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih virov energije, hkrati pa tudi izboljšanje življenjskega standarda občanov in prispevek k varovanju okolja.

  Kdo se lahko prijavi?

  Za nagrado En.občina se lahko prijavijo:
  • vse slovenske občine,
  • lokalne energetske agencije, ki pripravljajo ali izvajajo projekte URE in OVE za posamezno občino ter
  • podjetja, ki pripravljajo ali izvajajo projekte URE in OVE v sodelovanju s posamezno občino.
 • Komu je namenjen natečaj?
  Natečaj je namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše stroške za energente in izpolnjevanje evropskih in slovenskih energetskih in okoljskih obvez, nove poslovne priložnosti, ki jih prinašata učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih virov energije, hkrati pa tudi izboljšanje življenjskega standarda občanov in prispevek k varovanju okolja.
  Pri oblikovanju meril za izbor in ocenjevanje smo izhajali iz kriterijev za pripravo LEK, ki ga morajo do leta 2011 pripraviti vse občine.

  Razpisno dokumentacijo (besedilo razpisa in prijavni obrazec) najdete tukaj:
  En.obcina011 - razpis NOVO.docx
  En.obcina011 - razpis NOVO.pdf
  Prijavni obrazec 011.docx

  Kdo se lahko prijavi?
  Za nagrado En.občina se lahko prijavijo:
  - vse slovenske občine,
  - lokalne energetske agencije, ki pripravljajo ali izvajajo projekte URE in OVE za posamezno občino
  - ter podjetja, ki pripravljajo ali izvajajo projekte URE in OVE v sodelovanju s posamezno občino.

  Prijavitelji bodo razdeljeni v tri skupine glede na velikost občine:
  - majhne z manj kot 5.000 prebivalcev,
  - srednje z več kot 5.000 prebivalcev,
  - mestne občine.

  Rok za oddajo vlog je četrtek, 15. september 2011. Komisija bo upoštevala vse prijave, ki bodo do tega datuma do 15. ure prispele na elektronski naslov: #EM#6d6076666e64286c6d6e6f674c68606a627677677d7e7739767c6e#EM#.

  Ocenjevalno komisijo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki, ki delujejo na področju URE in OVE in član organizatorja:
  - Prof. dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko
  - Mag. Jure Leben, SVPS
  - Mag. Sabina Jordan, ZAG
  - Mag. Boris Sučič, IJS
  - Mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx
  - Mateja Kegel, Energetika.NET

  Odpiranje vlog bo 19. septembra 2011 izvedla strokovna komisija v prostorih Energetika.NET, Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana.


  Podelitev nagrad bo na zaključnem dogodku, 18. oktobra 2011 na Gospodarski zbornici Slovenije. 
 • 8.00 - 9.00Jutranja pogostitev in sprejem udeležencev
   9.00 - 9.15Otvoritev in uvodni nagovor
  Mateja Kegel, Energetika.NET
  Vekoslav Korošec, GZS
  Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe

  9.15 - 11.00 UVODNA SEKCIJA: Od mikro do makro energetskih zgledov!

  Celosten pogled na energetsko učinkovitost
  Andrej Ržišnik, Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
  Prvi nizkoenergijski vrtec v SlovenijiRupert Gole, župan občine Šentrupert
  OVE in URE pod eno streho
  Željko Horvat, Kostak Krško
  OVE v kombinaciji s fosilnimi gorivi
  Boštjan Krajnc, Kssena
  V celoti zeleno mesto
  Nataša Jazbinšek Sršen in Alenka Loose, oddelka za varovanje okolja MOL

  11.00 - 11.30 odmor za osvežitev

  11.30 - 12.30 OMIZJE: Financiranje lokalnih energetskih ukrepov in rešitev

  Moderator: Alenka Lena Klopčič, Energetika.NET
  Udeleženci: mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo, Franc Beravs, Eko sklad, Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje (še ni potrjen), Boštjan Krajnc, Kssena, mag. Anton Pogačnik, LEA Gorenjska, dr. Janez Petek, LEA Ptuj, dr. Vlasta Krmelj, Energap, Rajko Leben, GOLEA, Janko Uršič, LEAD, mag. Jana Habjan Piletič, JHP projektne rešitve.

  12.30 - 14.00 - kosilo

  14.00 - 15.30 SEKCIJA: Kako do energetskih prihrankov in zaslužkov

  Lokalni energetski koncept - pot do prihrankov energije
  mag. Boris Sučić, CEU IJS
  Financiranje občinskih naložbFranc Beravs, Eko sklad
  Preudaren nakup električne energije
  mag. Bojan Kumer, GEN-I
  Financiranje investicij v OVE in URE
  Mitja Žigante, Banka Koper
  Energetsko pogodbeništvo - finančni vir ali jamstvo za prihranke?
  mag. Blaža Pospiš Perpar, El-tec Mulej
  Streha kot vir energije in prihodkov
  mag. Simona Pogorevc, Gorenje Solar
  Energetski management lokalno
  mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx

  15.30 - 16.00 PODELITEV NAGRAD EN.OBČINA 011


  16.00 - 18.00 - Druženje ob žlahtni kapljici in glasbeni spremljavi (izvajalke: Rozalije)


  Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

  Dogodek bo na GZS, Ljubljana, 18. 10. 2011
 • Občine, ki se bodo prijavile na letošnji razpis za energetsko najbolj učinkovito občino, se bodo potegovale za naslednje nagrade:


  Kategorija: Najboljša med vsemi prijavljenimi občinami
  Nagrajuje: Zavod za gradbeništvo, ZAG
  Nagrada: Paket poslovnih storitev v vrednosti 5.000 evrov

  ZAG logo 80px 100dpiTudi na Zavodu za gradbeništvo Slovenije delujejo po načelu 'misli globalno, deluj lokalno', zato podpirajo projekte, ki prispevajo k večji povezanosti stroke, odločevalcev in gospodarstva. Na ZAG deluje preko 100 strokovnjakov, ki pokrivajo celoten spekter gradbeniških dejavnosti, zato želijo s svojim znanjem ter izkušnjami pripomoči k razvoju trajnostnega gospodarstva v vseh njegovih segmentih in ustvariti dolgoročno zavezanost h kakovosti. Razpon dejavnosti Zavoda za gradbeništvo Slovenije je velik, zato bodo nagrajeni občini ponudili nekaj iz vsakega od ključnih področij strokovnega delovanja.  Kategorija: Velika občina
  Nagrajuje: SOLVERA LYNX d. d.
  Nagrada: Letna uporaba informacijskega sistema za upravljanje z energijo in energetsko knjigovodstvo v vrednosti 3.000 evrov

  Logotip Solvera Lynx RGB gifPodjetje Solvera Lynx, ki se ukvarja z informacijsko-komunikacijskimi rešitvami za učinkovito rabo energije, bo v kategoriji velika občina nagrajeni občini podelilo letno uporabo informacijskega sistema za upravljanje z energijo in energetsko knjigovodstvo, ki bo občini omogočilo spremljanje in nadzor rabe energije v stavbah v vrednosti 3.000€. Tako bo občina lahko neposredno izvajala energetski management in določila možnosti za učinkovito rabo energije.  Kategorija: Srednja občina
  Nagrajuje: ENERGETIKA.NET d.o.o.
  Nagrada: Promocijske storitve v vrednosti 2.000 evrov
  logo B 150x90 web trasparent(110)
  Promocijske storitve Energetike.NET, ki zajemajo spremljanje in poročanje o aktivnostih na področju energetske učinkovitosti v Občini (prispevki, reportaže, intervju, uporaba spletnega oglaševalskega prostora Energetika.NET za promocijo občine ipd.) v vrednosti 2.000 EUR.
  Kategorija: Mala občina
  Nagrajuje: UMANOTERA
  Nagrada: Izračun ogljičnega odtisa v vrednosti 800 evrov

  logo umanotera maliUmanotera bo zmagovalni v kategoriji male občine izračunala Ogljični odtis – Kazalnik porabe fosilnih energetskih goriv in vpliva na podnebne spremembe za enoletno obdobje. Izraz ogljični odtis (carbon footprint) se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna ali posameznik ali organizacija. Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov emisij: od neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo z dobrinami ali storitvami. Ko računamo ogljični odtis neke organizacije, je pomembno, da poskusimo poiskati in kvantificirati čim širši spekter virov emisij, saj bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te organizacije. Ključni razlogi, ki organizacije spodbudijo k izračunu ogljičnega odtisa so: določanje najpomembnejših virov, načrtovanje ukrepov za zmanjševanje, spremljanje izpustov, za primerjave v sektorju, branži, za poročanje tretjim osebam.
  Izračun ogljičnega odtisa je lahko učinkovito sredstvo organizacije za trajnostno energetsko upravljanje in varovanje okolja. Če to vodi organizacijo k izračunu ogljičnega odtisa, ponavadi zadošča, da razumemo in kvantificiramo ključne vire emisij v osnovnem procesu, v to pa ponavadi vključimo ogrevanje, elektriko in transport. Takšen izračun je razmeroma hiter in enostaven. Ko kvantificiramo emisije, lahko ugotovimo tudi možnosti za njihovo zmanjšanje in nato opredelimo prioritete, pri tem pa se osredotočimo na tista področja, kjer imamo največje potenciale za prihranek.
 • http://www.zlatikamen.si/clanki/okolje-in-energija/energetsko-najbolj-ucinkovita-obcina-2011/

  http://www.pozitivke.net/article.php/20110728215717128/print

  http://www.lifestylenatural.com/2680/Natecaj-za-energetsko-najbolj-ucinkovito

  http://www.siol.net/novice/znanost_in_okolje/2011/10/miren_kostanjevica_piran_in_velenje_energetsko_najbolj_ucinkovite_obcine.aspx

  http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1686077

  http://www.kulone.com/SI/Event/2584671-Seminar-En-ob%C4%8Dina-011


  http://dodatki.info/en-obcina-011-energetska-ucinkovitost-postaja-osnova-za-konkurencnost/


  http://www.preberi.si/content/view/4022060-Z-energijo-najbolje-gospodarijo-v-Piranu.html

  http://novice7.com/story.php?title=Miren-Kostanjevica_Piran_in_Velenje_energetsko_najbolj_ucinkovite_obcine

  http://narocanje.dnevnik.si/novice/znanost/1042481423

  http://najnaj.si/novice/82976/Miren-Kostanjevica-Piran-in-Velenje-energetsko-najbolj-ucinkovite-obcine.html

  http://www.primorske.si/Primorska/Istra/Piranska-obcina-je-energetsko-najbolj-ucinkovita.aspx

  http://www.slowwwenia.com/novica/miren-kostanjevica__piran_in_velenje_energetsko_najbolj_ucinkovite_obcine.4863693.html

  http://www.times.si/tehnologija/miren-kostanjevica-piran-in-velenje-energetsko-najbolj-ucinkovite-obcine--NONE-f030f01318.html

  http://www.erevija.com/novica/3278837/Katere-obcine-so-energetsko-najbolj-ucinkovite


  http://podpalmo.si/Novice/vse/Piran_med_najbolj_energetsko_ucinkovitimi_obcinami

  http://www.miren-kostanjevica.si/


  http://www.velenje.si/615?newsId=5277

  http://www.telex.si/novica.php?n=420701

  http://www.radio1.si/strani/Reg_Novice.aspx?RN=13277

  http://dodatki.info/en-obcina-011-dvig-cen-energentov-obcine-malo-bolj-spodbudil-k-energetskim-projektom-2/

  http://www.radiogoldi.si/Default.aspx?cat=novice

  http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042481493
 •  03 logotip Eko sklad

   logo gzs160 SPB
    SIEMENS LOGO
    gen i

 • Uvodna sekcija: Od mikro do makro energetskih zgledov

  Celosten pogled na energetsko učinkovitost I.pdf., Andrej Ržišnik, Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
  Energetska_ucinkovitost_Pureber.pdf, Andrej Pureber, Protim Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o.
  Prvi nizkoenergijski vrtec v Sloveniji.pdf, Rupert Gole, župan občine Šentrupert
  OVE in URE pod eno streho.pdf, Željko Horvat, Kostak Krško
  OVE v kombinaciji s fosilnimi gorivi.pdf, Boštjan Krajnc, Kssena
  V celoti zeleno mesto Ljubljana.pdf, Alenka Loose, načelnica oddelka za varovanje okolja MOL


  Sekcija: Kako do energetskih prihrankov in zaslužkov


  Lokalni energetski koncept pot do prihrankov energije.pdf, mag. Boris Sučić, CEU IJS
  Financiranje obcinskih nalozb.pdf, Franc Beravs, Eko sklad
  Financiranje investicij v URE in OVE, Mitja Žigante, Banka Koper
  preudren nakup elektricne energije.pdf, mag. Bojan Kumer, GEN-I
  Energetsko pogodbenistvo financni vir ali jamstvo za prihranke.pdf, mag. Blaža Pospiš Perpar, El-tec Mulej
  Energetski management lokalno.pdf, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx

 • Pomena izboljšanja učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije se vse bolj zavedajo tudi slovenske občine. Mnoge med njimi samostojno ali v sodelovanju z različnimi partnerji izvajajo projekte na področju energetske učinkovitosti stavb, predvsem, ko govorimo o zgradbah občinskih uprav, šol in vrtcev. Aktivne so na področju prometa, predvsem, ko govorimo o subvencijah, pri spodbujanju uvajanja novih tehnologij in rabi obnovljivih virov energije. Energetika.NET drugič zapored podelila priznanje najboljšim.

  Energetsko najbolj učinkovite občine v letu 2011.Energetika.NET je tako v zadnjih mesecih delovala tudi na področju spodbujanja energetske učinkovitosti v lokalnih skupnostih. S pomočjo natečaja En.občina 011 smo izbrali najboljše občine na tem področju in včeraj na zaključnem dogodku projekta tudi podelili nagrade zmagovalnim.

  Med malimi občinami zmagovalna Miren Kostanjevica


  V kategoriji malih občin je letošnja zmagovalka občina Miren Kostanjevica, ki je komisijo prepričala s preprostim dejstvom, da tudi majhne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko lahko bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo obnovljivih virov energije. Župan Miren Kostanjevica in Špela Kern iz Umanotere.
  Župan Miren Kostanjevica in Špela Kern iz Umanotere.Občina Miren Kostanjevica je v svoji prijavi izpostavila pomembnost povezovanja, informiranja in glede na letošnjo prijavo, tudi dobro sodelovanje na posameznih projektih v občini, vezanih na energetsko učinkovitost. V občini so učinkoviti pri energetski obnovi javnih stavb, komisijo pa so prepričali tudi z učinkovitim delom na področju javne razsvetljave, ki že prinaša konkretne rezultate.

  Velenje drugič zapored najboljša mestna občina


  Direktorica občinske uprave Velenje in mag. Tomaž Fatur iz Solvere Lynx.
  Direktorica občinske uprave Velenje in mag. Tomaž Fatur iz Solvere Lynx.Občina Velenje je komisijo prepričala drugo leto zapored. Zagotovo so njihove aktivnosti, kot je dosledna energetska statistika, uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU in sodelovanje v mednarodnih projektih pomembni razlogi, prav tako pa dejstvo, da vse več svoje energije usmerjajo v področje OVE in URE, da si je občina nagrado zaslužila. Tudi z uspešno nadgradnjo lanskoletne prijave in novimi projekti v letošnjem letu.

  Občina Pirana zmagala v kategoriji srednjih občin in absolutno


  Dobra vizija, razumevanje energetske problematike in pomena energetske učinkovitosti je le nekaj razlogov, zakaj si je občina Piran prislužila letošnjo nagrado. Pri pregledu prijave je komisija ugotovila, da so v področju analize rabe pokrili vsa področja, razen izrabe odpadkov, izkazali so se tudi z odlično analitičnostjo. Terminski plan in dobro pripravljena vrednost investicij dajeta vedeti, da v občini mislijo resno. Pozabili niso niti na pomembne spremljajoče aktivnosti, s čimer so pokazali, da razumejo in realno pripravljajo celovito delovanje na področju energetske učinkovitosti. Nekaj dodatnih točk jim je zagotovo prinesla tudi ambicioznost, ki je na tem področju danes zelo pomembna.

  V občini Piran za zagotovitev gospodarnejšega ravnanja z energijo sledijo zastavljenim ciljem z izvedbo ukrepov opredeljenimi znotraj svojega LEK. Nenehno izboljševanje izkazujejo z izvedbo ukrepov, katerih učinke ocenjujejo na letnem nivoju. Doseganje kratkoročnih letnih ciljev za občino Piran pomeni hkrati tudi doseganje dolgoročnih ciljev, ki so v skladu z nacionalnim energetskim programom opredeljeni za obdobje desetih let.

  Občine, ki so prejele nagrado so pokazale predvsem, da razumejo pomembnost obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, kar izkazujejo na vseh področjih svojega delovanja, rezultati pa so vidni v obliki ukrepov. Vsaka od prijavljenih in zmagovalnih občin na svoj način skrbi za subvencioniranje javnega prevoza, energetsko učinkovite sanacije javnih objektov, javno razsvetljavo, uvajanje OVE, k učinkoviti rabi pa usmerjajo tudi svoje občane in občanke.

  Letošnji natečaj, ki je bil drugi zapored, je združil deset občin, ki so se potegovale za nazive najboljših, poleg že omenjenih so v natečaju sodelovale še občina Domžale, Krško, Preddvor, Šentrupert, Tolmin, Trebnje in Vransko.

 • En.občina 010
  En.občina 011
  Natečaj En.občina 012
  En.občina 013 - seminar
  En.občina 014
  En.občina 015
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Pet 30°C

 • Sob 28°C

 • Ned 24°C

 • Pon 23°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×