Nastavitve piškotkov

En.občina 010

15. september 2010
 • En obcina naslovnica splet
 • S celodnevnim izobraževalnem seminarjem, ki je 15. septembra potekal v Mariboru, se je zaključil prvi natečaj En.občina 010 in projekt za energetsko najbolj učinkovito slovensko občino, ki ga organizira portal Energetika.NET. Na natečaj se od skupno 212 slovenskih občin odzvalo 14 občin, kot energetsko najbolj učinkovite pa so se izkazale občina Selnica ob Dravi med malimi občinami, občina Vrhnika med srednjimi občinami ter občina Velenje in Komunalno podjetje Velenje med mestnimi občinami. Absolutni zmagovalec natečaja En.občina 010 pa je občina Krško, ki se je s celostnim pristopom in projekti na vseh ocenjevanih področjih po oceni strokovne komisije naredila največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

  Projekt En.občina 010 se je z izidom razpisa začel 28. junija in je namenjen slovenskim občinam, ki se zavedajo pomena in potenciala energetsko učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za zmanjšanje stroškov za energente, nove poslovne priložnosti in izboljšanje življenjskega standarda občanov, pa tudi lokalnim energetskim agencijam in podjetjem, ki v sodelovanju z občinami ali energetskimi agencijami pripravljajo projekte na tem področju.

  Namen natečaja je slovenske občine spodbuditi k aktivnejšemu izvajanju projektov na področju URE in OVE, osnova za oblikovanje meril za izbor in ocenjevanje energetsko najbolj učinkovite občine pa je Lokalni energetski koncept (LEK), ki ga morajo do leta 2012 pripraviti vse občine.

  Natečaj se je zaključil 25. avgusta, do tega datuma pa je prijave oddalo 14 slovenskih občin. V skupini malih občin (manj kot 5000 prebivalcev) so svoje primere dobre prakse prijavile občine Markovci, Mokronog – Trebelno, Preddvor, Selnica ob Dravi, Šentrupert in Vransko. Med srednjimi (več kot 5000 prebivalcev) so svoje energetske projekte predstavile občine Krško, Lukovica, Postojna, Trebnje in Vrhnika. Od 11 občin, ki imajo status mestne občine, pa so pogum za prijavo zbrale občine Maribor, Novo Mesto in Velenje

  Projekt En.občina 010 podpirajo:

   Pokrovitelji
   Energap logo 80px 100dpi

   geoplin
   
  IJS CEU web 

   
   Pokrovitelj ekskluzivne nagrade
  ZAG logo 80px 100dpi

   
   Pokrovitelji nagrad
  logo ZRMK mali logo umanotera mali
   
   

   FE logo 80px 100dpi

   
   Medijski partner
   Dnevnik 80px 100 dpi
   
   Partner logo horus mali Holland 80px 100dpi
   CS logo web 
   

 • Med finaliste natečaja En.občina 010 se je uvrstilo šest občin, ki so od 100 možnih prejele po več kot 50 točk. Med malimi občinami Selnica ob Dravi in Šentrupert, med srednjimi Krško in Vrhnika, med mestnimi občinami pa Velenje in Maribor.

  Prijave je ocenjevala strokovna komisija, ki jo sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki na področju URE in OVE: predsednik komisije
  mag. Jure Leben (Služba vlade RS za podnebne spremembe), Aleš Šaver (Eco Consulting), prof. dr. Andrej Predin (Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru), dr.Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni institut ZRMK), mag. Boris Sučić, (CEU IJS) in Tatjana Šeneker (Energetika.NET). Komisija je imela pri ocenjevanju zahtevno delo, saj v občinah potekajo številni zanimivi in raznovrstni energetski projekti, pri izbiri najboljših pa se je osredotočila na tiste s celovitim pristopom k izboljšanju energetske učinkovitost. 

  Kot najboljše so izbrali občino
  Selnica ob Dravi med malimi občinami, občino Vrhnika med srednjimi občinami ter občino Velenje med mestnimi občinami. Absolutni zmagovalec natečaja En.občina 010 pa je občina Krško, ki se je s celostnim pristopom in projekti na vseh ocenjevanih področjih po oceni strokovne komisije naredila največ na področju učinkovite rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije.

  Nagrade En.občina 010

  Najboljša občina v vsaki skupini (glede na velikost občine) prejme praktično nagrado, ki ji bo omogočila še izboljšati energetsko sliko in nadgraditi projekte na področju URE in OVE.

  Male občine – OBČINA SELNICA OB DRAVI

  UTEMELJITEV: Občina Selnica ob Dravi dokazuje, da lahko tudi majhne občine z aktivno okoljsko in energetsko politiko bistveno zmanjšajo rabo energije ter povečajo rabo obnovljivih virov energije. Trenutni rezultati in ambiciozni cilji v občini bodo v nekaj letih več kot prepolovili stroške za razsvetljavo ter bistveno zmanjšali rabo energije v javnih stavbah. Občina tudi aktivno sodeluje pri uvajanju URE in OVE z lokalnimi podjetji. Po vzoru nekaterih naprednih evropskih mest, oziroma regiji, so si tudi v občini Selnica zadali cilj, da bodo do leta 2010 100% energije pridobili iz lokalnih obnovljivih virov.

  logo umanotera maliNAGRADA: Izračun ogljičnega odtisa

  Umanotera bo občini Selnica ob Dravi izračunala Ogljični odtis – Kazalnik porabe fosilnih energetskih goriv in vpliva na podnebne spremembe za enoletno obdobje.

  Izraz ogljični odtis (carbon footprint) se uporablja za ponazoritev količine emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna ali posameznik ali organizacija. Seštevek, ki ponazori ogljični odtis neke organizacije, je sestavljen iz niza virov emisij: od neposrednega zgorevanja fosilnih goriv do posrednih vplivov, kot so službena pot zaposlenih ali emisije drugih organizacij, ki nas oskrbujejo z dobrinami ali storitvami. Ko računamo ogljični odtis neke organizacije, je pomembno, da poskusimo poiskati in kvantificirati čim širši spekter virov emisij, saj bomo le tako dobili natančno in popolno sliko okoljskega vpliva te organizacije.

  Ključni razlogi, ki organizacije spodbudijo k izračunu ogljičnega odtisa so: določanje najpomembnejših virov, načrtovanje ukrepov za zmanjševanje, spremljanje izpustov, za primerjave v sektorju, branži, za poročanje tretjim osebam.

  Izračun ogljičnega odtisa je lahko učinkovito sredstvo organizacije za trajnostno energetsko upravljanje in varovanje okolja. Če to vodi organizacijo k izračunu ogljičnega odtisa, ponavadi zadošča, da razumemo in kvantificiramo ključne vire emisij v osnovnem procesu, v to pa ponavadi vključimo ogrevanje, elektriko in transport. Takšen izračun je razmeroma hiter in enostaven. Ko kvantificiramo emisije, lahko ugotovimo tudi možnosti za njihovo zmanjšanje in nato opredelimo prioritete, pri tem pa se osredotočimo na tista področja, kjer imamo največje potenciale za prihranek.

  Srednja občina - OBČINA VRHNIKA 

  UTEMELJITEV: Občina Vrhnika je pristopila k načrtovanju ukrepov URE in OVE v letu 2008, danes pa so vidni že prvi rezultati. Občina ima natančno ocenjen potencial prihrankov in možnosti izrabe obnovljivih virov energije. V občini se zavedajo, da lahko največ naredijo prav pri lastnih stavbah, zato aktivno uvajajo energetsko knjigovodstvo, ter začenjajo temeljito prenovo objektov. Samo prenova kotlovnice v OŠ Ivana Cankarja, je rabo energije prepolovila.

  logo ZRMK maliNAGRADA:Vključitev občine v projekt EIE come2CoM - spodbujanje pristopa h Konvenciji županov 

  Gradbeni inštitut ZRMK podarja občini Vrhnika nagrado v obliki vključitve občine v projekt EIE come2CoM. Namen projekta je nuditi občinam podporo pri vključitvi v iniciativo Evropske Komisije Konvencija županov (Covenant of Mayors; http://www.eumayors.eu/). Občina se bo tako lahko seznanila z izkušnjami in potrebnimi koraki, ki sledijo podpisu Konvencije županov, zlasti gre pri tem za pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki mora biti dokončan v letu po podpisu zaveze županov.

  Projekt EIE com2CoM poteka v obdobju junij 2010 – maj 2012, pod koordinacijo B. & S.U. (Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH) iz Berlina, medtem ko je slovenski partner Gradbeni inštitut ZRMK. Projekt delno sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa.

  V projektu bo organizirano bo druženje občin na nacionalni ravni kot tudi mednarodna izmenjava konkretnih izkušenj med partnerji in občinami iz 10 sodelujočih držav. Občina se lahko v okviru projekta odloči za podpis prostovoljnega sporazuma o zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do 2020 s pomočjo učinkovite rabe in trajnostne oskrbe z energijo. Ob strokovni podpori partnerjev projekta EIE come2CoM pa tudi izdela Akcijski načrt za trajnostno oskrbo energijo (SEAP).

  Mestna občina – OBČINA VELENJE

  UTEMELJITEV: Velenje, eden od najpomembnejših energetskih stebrov Slovenije, se dobro zaveda negativnih vplivov proizvodnje fosilnih goriv, zato se še toliko bolj posveča projektom na področju URE in OVE. Izmed številnih aktivnosti velja izpostaviti predvsem dosledno energetsko statistiko, zelo uspešno črpanje nepovratnih EU sredstev in sodelovanje v mednarodnih projektih ter projekt daljinskega hlajenja. V Velenju zelo uspešno deluje tudi lokalna energetska agencija KSENA, ki je z leti postala nepogrešljiva ne le za Velenje, pač pa za celotno regijo.

  Prijavo na natečaj En.občina smo iz Velenja prejeli kar iz dveh virov - od Mestne občine Velenje ter od Komunalnega podjetja Velenje, kar še dodatno potrjuje veliko vpetost lokalne skupnosti in tamkajšnjih podjetij v izboljšanje učinkovite rabe energije, hkrati pa tudi veliko zavedanje o pomenu uvajanja URE in OVE.

  FE logo 80px 100dpiNAGRADA: Enoletna šolnina za program Energetika 

  Fakulteta za energetiko Univerza v Mariboru Mestni občini Velenje podeljujej enoletno šolnino za Magistrski študijski program Energetika. Študijski program je zasnovan po Bolonjski shemi dvostopenjskega študija. Gre za dvoletni študij, ovrednoten s 120 ECTS, ki ima modularno postavljeno konceptno vsebino. Moduli so sledeči: trije splošni energetski moduli ter hidro-, termo- in jedrski- energetski modul - skupaj 6 modulov. Ob tem je možno izbirati dva izbirna predmeta iz nabora 20 izbirnih predmetov Fakultete za energetiko ter tudi širše na tehniških študijih znotraj Univerze v Mariboru.

  Najboljša med vsemi prijavljenimi občinami – OBČINA KRŠKO 

  UTEMELJITEV: Občina Krško že več kot desetletje skrbno načrtuje, predvsem pa dosledno izvaja vse aktivnosti na področju energetike. Razumevanje pomembnosti obnovljivih virov in učinkovite rabe energije se v občini kaže predvsem v dejstvu, da aktivnosti izvajajo na vseh področjih. Od subvencioniranja javnega prevoza, energetske sanacije vseh občinskih objektov, javne razsvetljave, subvencioniranje izrabe sončne energije, spodbujanje energetske uporabe izrabljenega gospodinjskega olja, in še bi lahko naštevali. Razveseljivo je, da iz občinskega proračuna že deset let povečujejo sredstva za URE in OVE, kar se jim preko prihrankov seveda bogato obrestuje.

  ZAG logo 80px 100dpiNAGRADA: Paket storitev ZAG

  Občina Krško kot najboljša med vsemi prispelimi prijavami (ne glede na velikost) prejme ekskluzivno nagrado – paket storitev v vrednosti več kot 10.000 EUR, ki jo podeljuje Zavod za gradbeništvo Slovenije. Tudi na Zavodu za gradbeništvo Slovenije delujejo po načelu 'misli globalno, deluj lokalno', zato podpirajo projekte, ki prispevajo k večji povezanosti stroke, odločevalcev in gospodarstva. Na ZAG deluje preko 100 strokovnjakov, ki pokrivajo celoten spekter gradbeniških dejavnosti, zato želijo s svojim znanjem ter izkušnjami pripomoči k razvoju trajnostnega gospodarstva v vseh njegovih segmentih in ustvariti dolgoročno zavezanost h kakovosti. Razpon dejavnosti Zavoda za gradbeništvo Slovenije je velik, zato bodo nagrajeni občini ponudili nekaj iz vsakega od ključnih področij strokovnega delovanja.

  Ekskluzivna nagrada ZAG vsebuje paket strokovnih storitev, ki jih bo občina lahko izkoristila v roku 1 leta od podelitve nagrade in ki jih bodo smiselno prilagodili glede na konkretne potrebe nagrajene občine.

  Storitve v paketu so razdelili po naslednjih področjih:
  GEOTEHNIKA in PROMETNICE
  • pregled projektiranih tehničnih rešitev sanacije enega cestnega odseka (optimizacija predlaganih materialov skladno z novo evropsko regulativo (SIST in EN standardi);
  • kontrola kakovosti (strokovna pomoč in meritve) pri gradnji enega cestnega odseka ter pregled izvedbene dokumentacije - dokazila izvajalca o kakovosti uporabljenih materialov (materiali za spodnji in zgornji ustroj) in izvedenih del;
  KONSTRUKCIJE
  • meritve vibracij na izbranem objektu;
  • pregled stanja in problematike stavbe, izdelava poročila s predlogom potrebnih detajlnih pregledov in meritev ter priporočili projektantu za sanacijo in utrditev nosilne konstrukcije stavbe, ali
  • pregled stanja dveh mostov, s popisom poškodb in predlaganimi ukrepi;
  MATERIALI
  • analiza drsnih lastnosti enega tipa pohodne talne površine v enem javnem objektu (pregled stanja obloge, meritev drsnosti na več točkah pri različnih pogojih okolja in ocena ustreznosti za nameravano uporabo ter po potrebi predlaganje možnih tehničnih rešitev za izboljšanje stanja;
  • meritve tlačne trdnosti betona na enem objektu (stavbi ali mostu),.
  GRADBENA FIZIKA
  • analiza stavbnega ovoja s termografsko metodo, ki za oko nevidno infrardeče sevanje stavbe spremeni v barvno sliko, ki pokaže površinske temperature oz. eventualne toplotne mostove; 
  • meritve hrupa na enem do dveh objektih; 
  IZOBRAŽEVANJE
  • 3× udeležba na strokovnem izobraževanju, ki ga ZAG organizira v novembru 2010.

  Podelitev nagrad

  Zmagovalce smo razglasili na svečani podelitvi na seminarju En.občina 010, ki je 15. septembra potekal v Mariboru, Prejemnice priznanj En.občina 010 so gotovo lahko dober zgled, kako se lotiti izvajanja ukrepov URE in OVE na lokalni ravni.

 • ime občine
  osnovni podatki
  prijavanagrada
  OBČINA KRŠKOCesta Krških žrtev 14
  8270 Krško
  Matjaž Pirc
  T: 07 49 81 277
  M: #EM#6d607669657f2877617b694b677f7d647f3f617a#EM#
  Srednje velika občina
  Občina je sprejela LEK leta 2004 in novelacijo LEK-a leta 2010

   Občina Krsko.pdfObčina Krško je prejemnik ekskluzivne nagrade. Nagrado, paket storitev ZAG v vrednosti več kot 10.000 EUR, podarja Zavod za gradbeništvo (ZAG).
  OBČINA LUKOVICA
  Stari trg 1
  1225 Lukovica
  Primož Dežman
  T: 01 72 96 314
  M: #EM#70736b6e6b7f28636d73676a624d627a7b7e647a7774386471#EM#
  Srednje velika občina
  Občina je sprejela LEK

   Občina Lukovica.pdf                                                                                                                                                  
  OBČINA MARIBOR
  Ul. Heroja Staneta 1
  2000 Maribor
  Milica Simonič Steiner
  T: 02 22 01 000
  M: #EM#6d686e6a6764287461646565656e7d7b75787c7666557b766a7078746e336d76#EM#
  in
  Energetska agencija za Podravlje
  javni zavod za trajnostno rabo energije
  Smetanova ulica 31
  2000 Maribor
  Vlasta Krmelj
  T: 02 23 42 360
  M: #EM#766d63707064286c7a646f67664d6b6175637572643b657e#EM#
  Mestna občina
  Občina sprejela LEK leta 2009

   Občina Maribor.pdf 
  OBČINA MARKOVCI
  Markovci 43
  2281 Markovci
  Branko Zorko
  T: 02 78 88 883
  M: #EM#6273636d6f6a287d677b61644c606f7d7b7e64707d3b657e#EM#
  Majhna občina
  LEK še ni sprejet

   Občina Markovci.pdf 
  OBČINA MOKRONOG - TREBELNO
  Pod gradom 2
  8230 Mokronog
  Uroš Pikl
  T: 07 34 98 264
  M: #EM#75736d702a756f6c64496764677f61617f763f6766707472747775356f74#EM#
  Majhna občina
  Občina je sprejela LEK

  Občina Mokronog.pdf 
  priloga Mokronog.pdf
   
  OBČINA NOVO MESTO
  Seidlova cesta 1
  8000 Novo mesto
  Mladen Gorše, Irena Zaletelj, Darja Plantan
  T: 07 39 39 284, 07 39 39 315
  M: #EM#6d6d6367616b2860677b796e4c6361797f7c7760607a386471#EM#, #EM#6973676d612b7c66646c7e6e60674e617f677d7e71666278366a73#EM#, #EM#64607069652b766b69677e6a624d6060667e7f76676179396b70#EM#
  Mestna občina
  Občina je sprejela LEK leta 2008

  Občina NovoMesto.pdf NovoMesto_Priloga_01.pdf  NovoMesto_Priloga_02.pdf NovoMesto_Priloga_03.pdf NovoMesto_Priloga_04.pdf NovoMesto_Priloga_05.pdf NovoMesto_Priloga_06.pdf NovoMesto_Priloga_07.pdf
   
  OBČINA POSTOJNA
  Ljubljanska cesta 4
  6230 Postojna
  Urban Pinter
  T: 05 72 80 733
  M: #EM#757360626a2b766e667d6f794c7d617c647e787d753b657e#EM#
  Srednje velika občina
  Občina še ni sprejela LEK, ima pa sprejet LEP (lokalni energetski program)

   Občina Postojna.pdf 
  OBČINA PREDDVOR
  Dvorski trg 10
  4205 Preddvor
  Miran Zadnikar
  T: 04 27 51 000
  M: #EM#6f63616a6a64287d7d796b654c7d7c6a7475647c663b657e#EM#
  in
  Agencija za prestrukturiranje energetike
  Franko Nemac
  T: 01 58 63 871
  M: #EM#6673636d6f6a28696d646b684c6c7e6a3e627b#EM#
  Majhna občina
  Izdelava LEK-a je v pripravi

   Občina Preddvor.pdf 
  OBČINA SELNICA OB DRAVI
  Slovenski trg 4
  2352 Selnica ob Dravi
  Jurij Lep
  T: 02 67 30 202
  M: #EM#696f646c4476636b6660696a227e67#EM#
  Majhna občina
  Občina ima Strategijo trajnostnega razvoja občine (2008), Strategijo razvoja infrastrukture javne razsvetljave in Strategijo energetsko učinkovite občine - Zelena občina, ki vključuje elemente LEK-a (2010) - obravnavano in sprejeto zaenkrat le na odboru občinskega sveta.

   Občina Selnicaob Dravi.pdfObčina Selnica ob Dravi je za nagrado, ki jo podarja Umanotera, dobila izračun Ogljičnega odtisa za eno leto.
  OBČINA ŠENTRUPERT
  Šentrupert 33
  8232 Šentrupert
  Iztok Kovačič
  T: 07 34 34 609
  M: #EM#697b766c6f2b6d687e6869626f4d7d6a7e65606664706463366a73#EM#
  Majhna občina
  Občina je sprejela LEK

   Občina Šentrupert.pdf 
  OBČINA TREBNJE
  Goliev trg 5
  8210 Trebnje
  Darja Gorenc
  T: 07 34 81 108
  M: #EM#64607069652b61687a6c64684c797c6a727f78763a667f#EM#
  Srednje velika občina
  Občinski svet je sprejel LEK Občine Trebnje, s sklepi, ki so bili predlagani v razpravi. Sklepe bo morala občinska uprava upoštevati pri dopolnitvi LEK.

   Občina Trebnje.pdf 
  OBČINA VELENJE
  Titov trg 1
  3320 Velenje
  Tanja Ževart
  T: 03 89 61 540
  M: #EM#74606c69652b7c627e68787f4c7b6b63757f78763a667f#EM#
  in
  Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika
  Koroška cesta 3a
  3320 Velenje
  Miran Zager
  T: 03 89 61 204
  M: #EM#6d6870626a2b7c666f6c784b677d2379757d777d7e70386471#EM#
  Mestna občina
  Občina je sprejela LEK

  Občina Velenje.pdf 
  Komunalno podjetje Velenje.pdf
  Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru mestni občini Velenje podarja enoletno šolnino za Magistrski študijski program Energetika.
  OBČINA VRANSKO
  Vransko 59
  3305 Vransko
  Franc Sušnik
  T: 03 70 32 800
  M: #EM#6673636d672b75727b6763604c7b7c6e7e62797c3a667f#EM#
  Majhna občina
  Občina je sprejela energetsko zasnovo

   Občina Vransko.pdf 
  OBČINA VRHNIKA
  Tržaška cesta 1
  1360 Vrhnika
  Maja Kogovšek
  T: 01 75 55 424
  M: #EM#6d6068622a6e6960677f796e674d787d787f7b78753b657e#EM#
  Srednje velika občina
  Občina je sprejela LEK januarja 2009

  Občina Vrhnika.pdf
  Gradbeni inštitut ZRMK občini Vrhnika podarja nagrado Vključitev občine v projekt EIE come2CoM - Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo – spodbujanje pristopa h Konvenciji županov.


 • Uvod

   8.00 - 9.00jutranja pogostitev in sprejem udeležencev
   9.00 - 9.15otvoritev in uvodni nagovor
  Tatjana Šeneker, Energetika.NET
  Jernej Stritih, Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe

  9.15 - 10.35 UVODNA SEKCIJA:
  ENERGETSKI ZGLEDI

   Učinkovita raba energije: prenova javne razsvetljaveKarin Jurše, Občina Selnica ob Dravi
   Obnovljivi viri energije: sončne elektrarne na javnih zgradbahRupert Gole, župan občine Šentrupert
   Kako občina spodbudi ukrepe v OVE in UREJanez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje

   Amsterdam Smart CityGijs van Rijn, Amsterdam Innovation Motor


  10.35 - 11.00 odmor za osvežitev

  11.00 - 12.00 SEKCIJA 1:
  OVE IN URE - NUJNOST, POTREBA IN PRILOŽNOST

  Pomen energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije za lokalne skupnosti (LEK, AN, OVE, NEP)

  mag. Boris Sučić, CEU IJS
  Financiranje investicij v URE in OVE

  predstavnik banke
  Zeleno javno naročanje in analize LCA


  mag. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije

  12.00 - 13.30 - kosilo

  13.30 - 14.30 OKROGLA MIZA:
  KJE IN ZAKAJ SE ZATIKA PRI PROJEKTIH URE IN OVE NA LOKALNI RAVNI?

  Moderatorka: Alenka Lena Klopčič, Energetika.NET
  Udeleženci: Cveto Kosec, Ministrstvo za gospodarstvo, Matjaž Pirc, občina Krško, Bojan Vogrinčič, LEA Pomurje, mag. Anton Pogačnik, LEAG

  14.30 - 15.30 SEKCIJA 2:
  ENERGETSKA AGENCIJA SE PREDSTAVI: ENERGAP - BODI IN, VOZI NA ZEMELJSKI PLIN

  Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije v transportu in javnem sektorju
  dr. Vlasta Krmelj, EnergaP
  Okrogla miza o obveznostih občin na področju energije v transportu

   moderator: dr. Vlasta Krmelj, EnergaP, udeleženci: mag. Miloš Pregl, Ministrstvo za promet

  15.30 - 16.00 odmor za osvežitev

  16.00 - 17.00 PODELITEV NAGRAD EN.OBČINA 010


  17.00 - 18.00 druženje ob žlahtni kapljici

 •  UVODNA SEKCIJA: ENERGETSKI ZGLEDI

  Učinkovita raba energije: prenova javne razsvetljaveKarin Jurše, Občina Selnica ob Dravi 
  Prenova javne razsvetljave.ppt
  Obnovljivi viri energije: sončne elektrarne na javnih zgradbahRupert Gole, župan občine Šentrupert
  Sončne elektrarne na javnih zgradbah.ppt
  Kako občina spodbudi ukrepe v OVE in UREJanez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje
  Spodbujanje OVE in URE v občinah.ppt
  Amsterdam Smart CityGijs van Rijn, Amsterdam Innovation Motor
  Amsterdam Smart City.ppt

  SEKCIJA 1: OVE IN URE - NUJNOST, POTREBA IN PRILOŽNOST

  Pomen energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije za lokalne skupnosti (LEK, AN, OVE, NEP)
  mag. Boris Sučić, CEU IJS 
  Pomen URE in OVE za lokalne skupnosti.ppt
  Zeleno javno naročanje in analize LCAmag. Sabina Jordan, Zavod za gradbeništvo Slovenije
  Zeleno javno naročanje in analize LCA.ppt

  SEKCIJA 2: ENERGETSKA AGENCIJA SE PREDSTAVI: ENERGAP - BODI IN, VOZI NA ZEMELJSKI PLIN

  Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije v transportu in javnem sektorju
  dr. Vlasta Krmelj, EnergaP 
  Trajnostna mobilnost v javnem sektorju.ppt

 • En.občina 010
  En.občina 011
  Natečaj En.občina 012
  En.občina 013 - seminar
  En.občina 014
  En.občina 015
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Sob 12°C

 • Ned 3°C

 • Pon 2°C

 • Tor 4°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×