Nastavitve piškotkov

En.management 011

GZS, Ljubljana, 10. november 2011
 • En management011 naslovka web
 • Ljubljana, GZS, 10. november 2011  8.00 – 9.00 JUTRANJA POGOSTITEV IN SPREJEM UDELEŽENCEV


  9.00 – 9.15 OTVORITEV IN UVODNI NAGOVORI
  • Alenka Lena Klopčič, Energetika.NET
  • mag. Vekoslav Korošec, Gospodarska zbornica Slovenije

  9.15 – 9.30 VABLJENO PREDAVANJE: Tanja Mohorič, Hidria

  9.30 – 10.30 SEKCIJA 1: ENERGETSKI MENEDŽMENT - KJE ZAČETI?
  • Prvi koraki energetskega menedžmenta, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx
  • Standardi sistemov vodenja kot orodje za izboljšanje okoljske in energetske učinkovitosti, Gregor Simonič, Bureau Veritas
  • Certificiranje sistemov ravnanja z okoljem in sistemov upravljanja z energijo in shema EMAS, Blanka Kaker, SIQ – PRIMER IZ PRAKSE!
  • Od centralnega nadzora do energetskih ukrepov, Janez Povše, BTC – PRIMER IZ PRAKSE!
  • Od energetskega računovodstva do kakovosti energetskih medijev, Matej Bašelj, Krka – PRIMER IZ PRAKSE!

  10.30 – 11.00 ODMOR ZA OSVEŽITEV

  11.00 – 12.30 SEKCIJA 2: IZZIVI in TEŽAVE ENERGETSKEGA MENEDŽMENTA V INDUSTRIJI
  Moderator:
  mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost Institut Jožef Stefan
  Udeleženci: mag. Vekoslav Korošec, Gospodarska zbornica Slovenije, Damjan Mulej, El-tec Mulej, Mirko Horvat, Paloma, mag. Tomaž Fatur, Solvera Lynx, Edi Kraus, Julon.
  Obravnavane teme: Primeri iz prakse, diskriminatornost razpisov za nepovratna sredstva za velika podjetja, potreba po subvencijah za prihranek toplotne energije, zaprtost trga z zemeljskim plinom, (ne)smiselnost obveznih energetskih pregledov za velika podjetja, (ne)odgovornost ponudnikov in svetovalcev na energetskem področju, (nes)pametne energetske poteze;
  Potek: 7-minutne predstavitve in 30-minutna razprava

  12.30 – 13.30 KOSILO

  13.30 – 14.00 VABLJENO PREDAVANJE: dr. Peter Praczki, občina Vecsés, Madžarska
  "Ali lahko obnovljivi viri energije premagajo energetsko krizo ob koncu ere fosilnih goriv?"  

  (predavanje bo v angleščini)


  14.00 – 15.30 SEKCIJA 3: PRILOŽNOSTI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE – organizator Energap in projekt RETS (INTERREG IVc) – prenos znanja in izkušenj na področju OVE Energap mali logo
  Moderatorka: Vida Petrovčič
  Udeleženci: dr. Vlasta Krmelj, Energap, Jernej Stritih, Služba Vlade RS za podnebne spremembe, dr. Andrej Predin, Fakulteta za energetiko, Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike, Tanja Mohorič, Hidria, Miloš Vignjević, UniCredit Banka Slovenija;
  Obravnavane teme:
  Realne možnosti uvedbe in rabe OVE v podjetniškem sektorju, industriji in v javnem sektorju, financiranje na področju OVE, zelena javna naročila, javno-zasebno partnerstvo, primeri dobre prakse, področje OVE v zakonodaji in v praksi, inovacije na področju OVE;
  Potek: 7-minutne predstavitve in 30-minutna razprava

  15.30 – 16.00 PODELITEV POSLOVNIH NAGRAD UDELEŽENCEM EN.MANAGEMENT 011
  Glavno nagrado podeljuje Fakulteta za energetiko

  16.00 – DRUŽENJE OB ŽLAHTNI KAPLJICI in GLASBENI SPREMLJAVI (izvajalka: Nika Berlic)

 • Tradicionalni in vedno aktualni seminar za energetske menedžerje, ki že šesto leto poteka na Gospodarski zbornici Slovenije, bo letos še bogatejši, še pestrejši in še bolj poln energije!

  Ne zamudite, bodite v naši družbi 10. novembra 2011!

 • Partner
  Podelitelj glavne nagrade -
  enoletne šolnine za Magistrski študijski program Energetika
   logo FE
   Soorganizator dogodka Energap
   Energap logo
   Bronasti pokrovitelj
   SIQ logo
   Partner
   logo gzs160 SPB
   Partner
   inea logo
   Partner
   E+H Claim rgb 600px

 • En.management 011: Država, ne vzemi nam sredstev za razvoj!


  V uvodnem nagovoru letošnjega En.managementa 011, tradicionalnega srečanje energetskih menedžerjev, ki ga Energetika.NET organizira že šesto leto zapored, je Tanja Mohorič iz podjetja Hidria poudarila pomen tega, da vemo kam usmerjati svojo energijo, kar zagotovo vpliva na uspešnost. »Medtem ko energetski menedžment nekaterim prinaša prihranke energije, drugim prinaša poslovne priložnosti. Dogodek je namenjen temu, da si obe veji izmenjata izkušnje,« pa je ob otvoritvi dejala direktorica in urednica Energetike.NET Alenka Lena Klopčič.

  »Cilji energetske učinkovitosti, ki smo si jih postavili v Sloveniji, so ambiciozni in so dosegljivi samo s trdim delom,« je v nagovoru poudaril mag. Vekoslav Korošec, direktor Združenja za inženiring in Združenja za svetovalni inženiring na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), ki je tudi partner dogodka. Korošec je prepričan, da zelene tehnologije, obnovljivi viri energije, energetsko učinkovito gradbeništvo, itd., predstavljajo možnost za gospodarski zagon in nova delovna mesta.

  Ali res vsi vemo, kaj naša država želi na področje energetske učinkovitosti? Ko razumemo te cilje, potrebujemo znanje. Vlagati v znanje je nuja in nikoli ni stran vržen denar in čas. Če imamo postavljeno strategijo, skomunicirane cilje in znanje, potem uspešno razvijemo svoje kompetence, pravi Tanja Mohorič. Ob tem dodaja, da v Sloveniji verjetno nikoli ne bomo globalno konkurenčni, če bomo začeli razvijati vetrno energijo, če se bomo usmerili v geotermalno energijo, ker imamo za to premalo kapacitet. Po drugi strani pa vidi ustrezno znanje in kapacitete, da postanemo globalni igralec na področju energetskega menedžmenta. Država, ne vzemi nam sredstev za razvoj, poziva Mohoričeva, saj meni, da je to tisto, kar Slovenijo vleče naprej.

  Energetski management v zadnjem času pridobiva na pomenu. A strošek za energijo je še vedno eden izmed manj obvladovanih stroškov, so bile besede Tomaža Faturja iz Solvere Lynx v sekciji Energetski menedžment – kej začeti?. Ta strošek lahko obvladujemo, če vse sisteme povežemo med sabo in jih uredimo v urejeno celoto, poudarja. Kako so se lotili učinkovite rabe energije in zmanjševanja stroškov za energijo, sta predstavili podjetji BTC in Krka. Gregor Simonič iz Bureau Veritas pa se je v svoji predstavitvi osredotočil na standardne sisteme vodenja. Kot pravi, nam lahko ti pomagajo pri donosnosti, konkurenčnosti, prilagodljivosti, itd.

  „Vedno večkrat slišimo, da moramo zniževati snovne tokove in sicer tako, da čim bolj skrbno ravnamo z materiali in energijo v celotnem življenjskem ciklu izdelka ali dejavnosti. Če je zasnova izdelka slaba iz kateregakoli stališča, je potem v vseh nadaljnjih fazah to zelo težko popraviti, ali pa je treba vložiti veliko več truda,“ je opozorila Blanka Kaker iz SIQ. Ravno zato sta po njenih besedah inoviranje in razvoj zelo pomembna. In ravno razvojna komponenta je v vseh sistemih ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo omenjena in je zelo ključna.

  »Danes slišimo, da je nafte le malce manj kot pred 35 leti, toda temu ne smemo verjeti,« je na en.managementu 011 na GZS v Ljubljani poudaril dr. Peter Praczki iz madžarskega svetovalnega podjetja PP Connection. V vabljenem predavanju je dr. Praczki prikazal, da z obnovljivimi viri energije energetske krize ob koncu ere fosilnih goriv ne bomo mogli premostiti, lahko pa bi jo premostili s tehnologijami kot je Stirlingov motor, »problem je le v tem, da pri takšnem sistemu nihče ne bo zaslužil z gorivom«. – Se je pa kljub navideznemu pesimizmu na dogodku izkazalo, da slovenska podjetja in institucije še kako zavzeto delajo na področju inovacij in konkretno razvoja čistih tehnologij.

  V zadnjem omizju letošnjega En.managementa 011, ki je potekalo pod okriljem Energap-a in projekta RETS (INTERREG IVc) je bilo govora o prenosu znanja in izkušnja na področju OVE. Dr. Vlasta Krmelj, Jernej Stritih, dr. Andrej Predin, Franko Nemac, Tanja Mohorič in Miloš Vignjević so spregovorili o realnih možnosti uvedbe in rabe OVE v podjetniškem sektorju, industriji in v javnem sektorju, financiranju na področju OVE, zelenih javnih naročilih, javno-zasebno partnerstvu in inovacijah na področju OVE.

  »Inovativnost je mogoča, a za začetek lahko vklopimo nekaj zdrave pameti,« je bil pozitiven Predin, ki dodaja, da je na Zemlji veliko OVE vseh možnih oblik, ki jih danes še zelo malo koristimo. Možnost pa vidi tudi v energetskem koriščenju komunalnih odpadkov, česar v Sloveniji še ne počnemo.

  Dr. Vlasta Krmelj iz lokalne energetske agencije Energap se je na seminarju vrnila k današnjemu stanju in naravnim ter tehnološkim danostim, ki jih imamo trenutno na voljo. »Velik potencial so zelena javna naročila, po drugi strani pa je ključno, da lokalna okolja uporabljajo tudi lokalne vire energije.« Pri tem pa, kot je izpostavila dr. Krmelj, je koristno poznati tudi finančne mehanizme, ki spodbujajo rabo obnovljivih virov energije, kot je denimo program ELENA.

  Da je ukrepanje še kako potrebno, je prikazal direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe Jernej Stritih, saj »je treba zaustaviti globalno segrevanje, v okviru tega pa mora Slovenija z 20 milijonov ton zmanjšati svoje emisije na štiri milijone ton ekv. ogljikovega dioksida, to je za 80 odstotkov v 40 letih, hkrati pa moramo zagotoviti, da se ranljivost države na učinke podnebnih sprememb ne bi poslabšala«.

  Energetski učinki uvajanja OVE in URE so posledica, rezultati bodo vidni šele v nekaj letih. da bodo OVE za Slovenijo gospodarska dejavnost, pa moramo opremo praviloma proizvajati doma in ne uvažati, je poudaril direktor Agencije za prestrukturiranje energetike Franko Nemac, medtem, ko Miloš Vignjević iz UniCredit banke Slovenija pravi, da velika energetska podjetja, ki so v državni lasti, zgolj stojijo ob strani in ne spodbujajo potrebnega razvoja.
 • En.management 009
  Učinkovito z energijo 008
  En.management 007
  Financiranje energetskega managementa
  En.management 010
  En.management 011
  En.management 012
  En.management 013 - seminar
  En.management 014
  En.management 015
  En.management & En.občina 016
  En.občina & En.management 017
  En.občina & En.management 019
  En.občina & En.management 021
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Tor 18°C

 • Sre 21°C

 • Čet 18°C

 • Pet 18°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×