Nastavitve piškotkov

En.grids 015

Ljubljana, hotel Plaza, 10. februar 2015
 • Engrids 015 naslovnica
 • En.grids 015: Konferenca Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja

  Ljubljana, Plaza Hotel, BTC, torek, 10. februar 2015

  Slovenija se na področju pametnih omrežij premika naprej. Trendi kažejo, da moramo iti v smer zadovoljevanja energetskih potreb in čas je, da preidemo od besed k dejanjem. Na tradicionalni 6. konferenci En.grids, ki jo Energetika.NET letos že drugič pripravlja v partnerstvu s Tehnološko platformo za pametna omrežja, bomo tudi tokrat ponudili možnost predstavitve prispevkov domačih in tujih strokovnjakov. Celodnevni dogodek bo podal številne odgovore in hkrati odprl nova aktualna vprašanja na danem področju.

  Vabilo k oddaji prispevkov in sodelovanju na mednarodni konferenci o pametnih omrežjih - ŽE ZAKLJUČENO


  Energetika.NET in slovenska Tehnološka platforma za pametna omrežja vas vabita k sodelovanju na konferenci o pametnih omrežji. Na konferenci lahko sodelujete v interaktivnem delu s predstavitvijo vaših prispevkov na eno od treh tem:

  a) Regulacija napetosti
  b) Aktivni odjem (demand response)
  c) EMS (energy management systems)

  Teme bodo predstavljale vsaka eno sekcijo, v katero bodo vključeni izbrani prispevki.

  Do vključno 9. januarja 2015 oddajte vaše predloge (povzetke prispevka) v obsegu od 300 do 500 besed. Strokovna komisija v sestavi vodstva Tehnološke platforme za pametna omrežja in Energetike.NET bo izbrala prispevke ter avtorje o sodelovanju obvestila najkasneje do 16. januarja 2015.

  Konferenca bo 10. februarja 2015 v hotelu Plaza, BTC, v Ljubljani. Po koncu dopoldanskega uvodnega omizja bodo avtorji izbranih prispevkov sodelovali v sekcijah, kjer bodo imeli na voljo 15 minut za predstavitev svojih prispevkov. Prispevki bodo z dovoljenji avtorjev objavljeni tudi na spletni strani www.energetika.net.

  Prispevke pošljite na e-naslov #EM#70736d69616e726e486c646e7e6a6b7b797a733d7a7062#EM# najkasneje do 9. januarja 2015.

  Za vse informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: #EM#70736d69616e726e486c646e7e6a6b7b797a733d7a7062#EM# ali po telefonu 01 40 12 872.

  Ekipa Energetike.NET
 • En.grids 015: Konferenca Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja

  Ljubljana, hotel Plaza, BTC, torek, 10. februar 2015

   

  Z izpolnitvijo spodnjega obrazca se prijavite na seminar En.grids 015.
  Osnovna kotizacija za seminar En.grids 015 znaša 300,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje udeležbo na prvem in drugem delu dogodka, seminarsko gradivo v e-obliki, odmore s kavo ter kosilo in zaključno druženje ob žlahtni kapljici. 

  Izkoristite popust in cenejšo kotizacijo (popusti se med seboj ne seštevajo):
  - 30 % oz. 210,00 EUR + DDV - za prijavo do 23. januarja 2015

  - 15 % oz. 255,00 EUR + DDV - za prijavo do 30. januarja 2015

  - 5 % oz. 285,00 EUR + DDV - za prijavo do 5. februarja 2015 

  - prijava od 6. 2. 2015 dalje - cena 300,00 EUR + DDV 


  za naročnike paketov Energetike.NET

  25 % oz. 225,00 EUR + DDV - En.energetik (vezano na osebo)
  30 % oz. 210,00 EUR + DDV - En.vodilni in En.manager (vezano na osebo)
  35 % oz. 195,00 EUR + DDV - En.aktivni in ostali (za vse zaposlene v podjetju)

  35 % oz. 195,00 EUR + DDV - Kotizacija za člane TP za pametna omrežja

  Prosimo, da kotizacijo nakažete na transakcijski račun SI56 3400 0101 1846 455 pri banki Sparkasse d.d. v dobro podjetja Energetika.NET d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. februarja 2015. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun. Ob odjavi do 7 dni pred začetkom seminarja vam zaračunamo stroške v višini 25 % kotizacije, pri poznejši odjavi pa kotizacijo v celoti.


  S prijavo se strinjate s splošnimi pogoji uporabe in namenom uporabe podatkov. Podatke bomo uporabili za vodenje baze registriranih udeležencev in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

  Za kakršnakoli vprašanja in pojasnila se obrnite na #EM#6d6076666e64286c6d6e6f674c68606a627677677d7e7739767c6e#EM# ali telefon 01/40 12 872, kontaktna oseba Mateja Kegel Kozlevčar.

 • En.grids 015: Konferenca Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja 

  Torek, 10. februar 2015, hotel Plaza, BTC, Ljubljana

  PROGRAM

   

  Ura 
  Program 
   8.15 - 9.00 
  Registracija udeležencev in jutranja kava
   9.00 - 9.15
  Uvodni nagovori 

  prof. dr. Igor Papič
  , predsednik TP za pametna omrežja 
  Alenka Lena Klopčič, direktorica in urednica Energetike.NET

   9.15- 10.45
  Uvodno omizje o konkretnih korakih k uresničevanju strategije o pametnih omrežjih
  »Pametna omrežja zahtevajo pameten pristop!«
  Moderator: Gregor Omahen, Tehnološka platforma za pametna omrežja

  Vabljeni gostje:
  prof. dr. Igor Papič, Tehnološka platforma za pametna omrežja
  mag. Milena Černilogar Radež, Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo
  mag. Gorazd Mihelič, v. d. direktorja Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT)
  Stojan Kokošar, Kolektor Sisteh
  dr. Janko Kosmač
  , ELES
  Boštjan Strmčnik, Korona
  Marjan Jerele, predstavnik GIZ elektrodistribucij
   10.45 - 11.15
  Odmor za kavo in mreženje

  Predstavitve v nadaljevanju so razdeljene v sekcije

    11.15 - 11.45
  Vabljeno predavanje: Dr. Takahiro Tsukishima, Hitachi

   11.45 - 12.45
  SEKCIJA 1: Regulacija napetosti
  Program dela Projektne skupine za pametna omrežja pri GIZ DEE, rezultati dela v letu 2014; mag. Edvard Košnjek in Milan Švajger

  Napredna vizualizacija elektroenergetskega omrežja; Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar

  Trajnostna in robustna komunikacijska omrežja za podporo pametnim omrežjem v distribuciji, projekt SUNSEED; Jurij Jurše, Elektro Primorska in Radovan Sernec, Telekom Slovenije

  Koordinirana regulacija višine napetosti v NN omrežjih z uporabo OLTC 20/0,4 kV regulacijskega transformatorja; Mag. Marjan Jerele, Anže Vilman, Elektro Gorenjska

  Vpliv sončnih elektrarn na obratovanje energetskih omrežij; Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike

  Električna energija v prihodnosti; Marijan Koželj

   12.45 - 13.45
  Kosilo 

   13.45 - 14.45
  SEKCIJA 2: Aktivni odjem (demand response)
  Upravljanje porabe polnilnih postaj za električna vozila; Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

  Electricity Market and Demand Side Management: Opportunitiy and Challenge; Dr. Zoran Marinšek, dr. Gregor Černe, M. Sc. Jure Vindišar, INEA

  Virtualna elektrarna kot element pametnega distribucijskega omrežja; Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

  Demand response; Konstantin Stamenov, Bulgarian Federation of Inudtrial Energy Consumers

  Izkušenje eBADGE projekta: Integracija aktivnega odjema, VPP in odprtega dostopa do podtakov; Radovan Sernec, Simeon Lisec, Telekom Slovenije, Peter Nemček, CyberGRID, Marjan Šterk, XLAB

   14.45 - 15.45SEKCIJA 3: EMS (energy management systems)
  Modularno upravljanje energetskih bremen s S7-1200, SENTRON PAC3200 in SIPLUS CM230 pri polnjenju električnih vozil
  Simon Čretnik, Siemens

  House owner – an active player in energy market; Hubert Golle, Robotina

  Napredni stikalni blok; osnovni gradnik EMS; Ladislav Kolednik, Simon Pervanja, Slavko Munih – Kolektor Sisteh

  Obvladovanje tveganj pri upravljanju večjih populacij naprednih števcev v njihovem celotnem življenskem ciklu
  Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana, Janez Zrnec in Žiga Hribar, Elektroservisi

  NRG4CAST – forecasting energy consumption solution; Maja Škrjanc, Klemen Kenda, Institut Jožef Stefan, Simon Mokorel, Envigence

   15.45 - ... Neformalno druženje ob žlahtni kapljici

   Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!

   

   

 • Partnerji in sponzorji

    ELES logotip s simbolom moder RGB
     logo SG
      LOGO KORONA PE krivulje barvaPantone215
       eimv
 • SEKCIJA 1: Regulacija napetosti
  Program dela Projektne skupine za pametna omrežja pri GIZ DEE, rezultati dela v letu 2014; mag. Edvard Košnjek in Milan Švajger PRISPEVEK: Edvard Kosnjek Milan Svajger .pdf
  Napredna vizualizacija elektroenergetskega omrežja; Andrej Souvent, Elektroinštitut Milan Vidmar PRISPEVEK: Andrej Souvent.pdf
  Trajnostna in robustna komunikacijska omrežja za podporo pametnim omrežjem v distribuciji, projekt SUNSEED; Jurij Jurše, Elektro Primorska in Radovan Sernec, Telekom Slovenije PRISPEVEK: Jurij Jurse.pdf
  Koordinirana regulacija višine napetosti v NN omrežjih z uporabo OLTC 20/0,4 kV regulacijskega transformatorja; Mag. Marjan Jerele, Anže Vilman, Elektro Gorenjska  PRISPEVEK: Marjan Jerele.pdf
  Vpliv sončnih elektrarn na obratovanje energetskih omrežij; Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike PRISPEVEK: Franko Nemac.pdf
  Električna energija v prihodnosti; Marijan Koželj  PRISPEVEK: Marijan Kozelj.pdf


  SEKCIJA 2: Aktivni odjem (demand response)
  Electricity Market and Demand Side Management: Opportunitiy and Challenge; Dr. Zoran Marinšek, dr. Gregor Černe, M. Sc. Jure Vindišar, INEA  PRISPEVEK: Zoran Marinsek.pdf
  Izkušenje eBADGE projekta: Integracija aktivnega odjema, VPP in odprtega dostopa do podtakov; Radovan Sernec, Simeon Lisec, Telekom Slovenije, Peter Nemček, CyberGRID, Marjan Šterk, XLAB PRISPEVEK: Radovan Sernec.pdf

  SEKCIJA 3: EMS (energy management systems)
  House owner – an active player in energy market; Hubert Golle, Robotina PRISPEVEK: Hubert Golle.pdf
  Napredni stikalni blok; osnovni gradnik EMS; Ladislav Kolednik, Simon Pervanja, Slavko Munih – Kolektor Sisteh PRISPEVEK: Ladislav Kolednik.pdf
  Obvladovanje tveganj pri upravljanju večjih populacij naprednih števcev v njihovem celotnem življenskem ciklu, Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana, Janez Zrnec in Žiga Hribar, Elektroservisi PRISPEVEK: Tadej Sinkovec.pdf
  NRG4CAST – forecasting energy consumption solution; Maja Škrjanc, Klemen Kenda, Institut Jožef Stefan, Simon Mokorel, Envigence PRISPEVEK: Maja Skrjanc.pdf
 • En.grids 010
  En.grids 011
  En.grids 012
  En.grids 013
  En.grids 014
  En.grids 015
  En.grids 016
  En.grids 017
  En.grids 018
  En.grids 019
 Vsi dogodki Energetike.NET po tematikah        Pretekli dogodki        Napovednik dogodkov
 • Energetika.NET
 • Energetika.NET
 • Ned 29°C

 • Pon 25°C

 • Tor 29°C

 • Sre 24°C

Prijava na EN.NOVICE

Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boste redno obveščeni tudi o aktualnih energetskih dogodkih v Sloveniji in regiji JV Evrope.

Vaš e-mail

SLO SEE & En.Trading news
Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam. S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi Pogoji zasebnosti .
×

PRIJAVA NA EN.NOVICE


Prejemajte En.novice – energetske novice, intervjuje in komentarje, ki vas bodo v vašem e-predalu počakale vsak torek in četrtek, ob sredah pa lahko prejemate tudi strokovne novice o trgovanju z energijo v angleščini. Kot prejemnik novic Energetike.NET boE-poštni naslov


Podatke bomo uporabili za vodenje baze prejemnikov in interne marketinške raziskave ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
S prijavo na novice ste seznanjeni in se strinjate z našimi splošnih pogojih.
×